Warmtewet

Geeft je extra bescherming en
kent een maximumtarief

Wat is de Warmtewet?

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een stadswarmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt (KW). In Nederland maken ongeveer 600.000 huishoudens en een groot aantal kleine bedrijven gebruik van een collectief warmtesysteem voor verwarming en/of warm water. Deze efficiënte manier van verwarmen bespaart energie en is beter voor het milieu. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de uitvoering van de Warmtewet en bepaalt jaarlijks de maximumtarieven.

Wat regelt de Warmtewet?

In de wet zijn er allerlei zaken rondom de levering van warmte vastgelegd, waaronder:

 •      •  Landelijke maximumtarieven voor Stadswarmte
 •      •  Continue levering van Stadswarmte, inclusief de service die een warmteklant van zijn leverancier mag verwachten
 •      •  Een financiële vergoeding bij een ernstige storing
 •      •  De rechten en plichten bij het meten van het warmteverbruik
 •      •  Alle warmteleveranciers moeten zijn aangesloten bij een geschillencommissie
Wat regelt de Warmtewet?

Warmtewet voor Bronwarmte

Hoe de Warmtewet moet worden toegepast voor Bronwarmte is (nog) niet helemaal duidelijk. De overheid evalueert op dit moment de Warmtewet, onder andere op dit punt. De aangepaste Warmtewet wordt in januari 2018 verwacht.

Warmtewet voor Bronwarmte

Hoe worden de tarieven opgebouwd?

Beweeg met je muis over een onderdeel voor extra toelichting op de prijsberekening.

 • Verbruikstarief

  Dit zijn de kosten van je warmteverbruik per GJ (GigaJoules). Door het 'Niet-Meer-Dan-Anders-principe’, betalen warmteklanten gemiddeld net zo veel als klanten die gas met een cv-installatie gebruiken voor verwarming en warm water.

 • Huur warmteafleverset

  Een warmteafleverset is de installatie die nodig is om de warmte vanuit het warmtenet veilig op je binnenhuisinstallatie over te brengen. Die zorgt vervolgens voor verwarming en/of warm water in je woning. De Warmtewet verplicht warmteleveranciers om een warmteafleverset ter beschikking te stellen aan hun klanten. Ze mogen daarvoor een redelijk huurbedrag in rekening brengen. Het maximum huurbedrag wordt ieder jaar vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

 • Meetkosten

  Dit is een vast tariefonderdeel voor de kosten voor het meten van je warmteverbruik. Dit tariefonderdeel wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en geldt voor alle warmteleveranciers en netbeheerders. We vermelden de meetkosten apart op je jaarnota.

Maximumtarieven

De Warmtewet bepaalt dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) jaarlijks een maximumtarief voor Stadswarmte vaststelt. Uitgangspunt is dat de kosten voor Stadswarmte vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor verwarming en warm water (het zogenaamde ‘niet-meer-dan-anders-principe’). De ACM bekijkt op dit moment of, en hoe, zij een maximumtarief voor Bronwarmte kan vaststellen.

Maximumtarieven Bronwarmte

Maximumtarieven Bronwarmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) was van mening dat de Warmtewet niet geldt voor Bronwarmte. Daarom hield zij voor deze systemen geen toezicht op de uitvoering van de Warmtewet. Ook heeft de ACM op dit moment geen maximumtarieven voor Bronwarmte vastgesteld. In het voorjaar van 2016 bepaalde de rechter (College van Beroep voor het Bedrijfsleven) dat de ACM dit alsnog moet doen. Op dit moment onderzoekt de ACM hoe zij deze tarieven gaat vaststellen. Wij volgen deze ontwikkelingen.

Nog vragen?

Eneco Postcard

Stuur een bericht

Stel je vraag aan de juiste expert via ons e-mailformulier.

Stel je vraag

Eneco textbox

Of vind je antwoord op ons forum of social media

Op het Eneco Forum kun je je vraag eenvoudig voorleggen aan andere klanten en antwoorden lezen op eerdere vragen. Ook is Eneco bereikbaar via Twitter en Facebook, op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op het forum en social media helpen we elkaar.

Naar het Forum

Eneco Phone

Of bel met de klantenservice

088 - 8 955 955

(je betaalt je gebruikelijke belkosten)

Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.

Bij de meest gestelde vragen vind je ook veel antwoorden op de vragen over je termijnbedrag, de jaarnota en het doorgeven van meterstanden.