Windpark Autena

Eneco heeft windpark Autena gerealiseerd nabij het knooppunt Everdingen in de gemeente Vianen. Het park bevat drie windmolens, waarvan twee groene stroom leveren aan Royal Schiphol Group. Dat is ongeveer 20 gigawattuur per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van 5.600 huishoudens. In de aankomende twee jaar bouwt Eneco meer windmolens voor Royal Schiphol Group, zodat vanaf januari 2020 alle stroom voor het luchthavenbedrijf van nieuw gebouwde Nederlandse windparken komt.

De windmolens van windpark Autena hebben vanuit de lokale omgeving een naam gekregen. Basisscholen uit Vianen mochten naamsuggesties insturen voor de molens die leveren aan de luchthavens. Daarbij kwamen ‘Flying Electric’ van basisschool Egbertus en ‘GreenTower’ van OBS Tijl Uilenspiegel als winnaar uit de bus.

Actueel

Laatste werkzaamheden windpark Autena

Laatste werkzaamheden windpark Autena

24 januari 2018
Sinds medio januari 2018 leveren alle drie de windmolens van windpark Autena aan het openbare elektriciteitsnet. Afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan het afwerken van het terrein en plaatsen we hekwerken en vee-roosters. Alle werkzaamheden zijn ondertussen afgerond.

Eerste kilowattuur elektriciteit geproduceerd

Eerste kilowattuur elektriciteit geproduceerd

2 november 2017
Windpark Autena heeft haar eerste kilowattuur (kWh) elektriciteit geproduceerd. Nu de eerste windmolen in bedrijf is gesteld, starten ook de tweede en derde windmolen de komende weken met het produceren van elektriciteit.

Locatiekeuze

Windpark Autena is gebouwd in de oksel van knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade in Vianen. Het windpark bestaat uit drie windmolens in de polder De Biezen aan de zuidkant van knooppunt Everdingen. Het gebied wordt globaal begrensd door de rijkswegen A2 en A27 en de Autenasekade. Het gebied is grotendeels agrarisch met in de directe omgeving enkele bosschages. Om het effect van het windpark op de omgeving te bepalen is er een slagschaduwonderzoek en een geluidsonderzoek uuitgevoerd. Om het windpark te realiseren is het bestemmingsplan aangepast.

De locatie van Windpark Autena

Eneco Energielab

Het Eneco EnergieLab is een interactief educatiecentrum over duurzame energie. Het lab is toegankelijk voor groepen 7 en 8 en brugklassen uit heel Nederland. De leerlingen leren op een speelse wijze hoe je duurzame energie opwekt en wat je thuis allemaal kunt doen om energie te besparen. Verder kunnen ze een kijkje nemen bij de nieuwe windmolens op het terrein.

Het Eneco EnergieLab kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Vianen en de gemeente Vijfheerenlanden.

Breng kosteloos een bezoek aan het Eneco EnergieLab.

Aanmelden Eneco Energielab

Het Eneco Energielab van binnen
Het Eneco Energielab van buiten

Klankbordgroep

Voor dit windpark is een klankbordgroep in het leven geroepen. Het doel van de klankbordgroep is om de belangen van direct omwonenden te behartigen. De klankbordgroep kan omwonenden in contact brengen met Eneco of de gemeente, geluids- en slagschaduw gerelateerde signalen uit de omgeving met betrekking tot het windpark in behandeling nemen en het college adviseren over de besteding van een deel van het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds.

Het lokale ruimtelijke kwaliteitsfonds is door Eneco en de gemeente ingesteld om de directe landelijke omgeving van het windpark een kwaliteitsimpuls te geven. De klankbordgroep draagt projecten aan voor de besteding van 50% van de jaarlijkse bijdrage die windpark Autena levert aan het gemeentelijke Ruimtelijke Kwaliteitsfonds. Het startbedrag van deze bijdrage is € 15.000 per jaar. De projecten die de klankbordgroep mag aandragen sluiten aan bij de Landschapsvisie van de gemeente.

De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, Eneco en omwonenden.

 

Lees meer

Feiten en cijfers

  • Eneco Wind
   Aantal windmolens
   3
  • Vermogen per windmolen
   3 MW
  • Windmolentype
   Nordex N131
  • Ashoogte
   100 meter
  • Rotordiameter
   131 meter
  • Jaarlijkse opbrengst
   30 GWh
  • Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van
   circa 8.500 huishoudens

Contact

Windpark Autena

Adres
Windpark Autena bevindt zich in de oksel van Knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade in Vianen.

Contact
wind@eneco.com