Windpark Autena

Windpark Autena bestaat uit drie windmolens en is in de oksel van Knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade in Vianen gebouwd. Windpark Autena is het eerste windpark dat stroom gaat leveren aan Royal Schiphol Group. Daarna volgen er meer windparken, zodat vanaf 1 januari 2020 alle stroom voor Royal Schiphol Group uit nieuw gebouwde Nederlandse windparken komt. Lees meer over deze bijzondere samenwerking in het persbericht.

Actueel

Laatste werkzaamheden windpark Autena

24 januari 2018
Sinds medio januari 2018 leveren alle drie de windmolens van windpark Autena stabiel aan het openbare elektriciteitsnet. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het afwerken van het terrein en plaatsen we hekwerken en vee-roosters. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind februari afgerond.

Eerste kilowattuur elektriciteit geproduceerd

Eerste kilowattuur elektriciteit geproduceerd

2 november 2017
Windpark Autena heeft haar eerste kilowattuur (kWh) elektriciteit geproduceerd. Nu de eerste windmolen in bedrijf is gesteld, starten ook de tweede en derde windmolen de komende weken met het produceren van elektriciteit.

Autena

Volgende fase bouw windpark Autena

10 oktober 2017
Op 30 september is de laatste windmolen van windpark Autena opgericht. De volgende stap is het in bedrijf stellen en de start voor het proefdraaien van het windpark. Naar verwachting wordt het windpark 23 oktober onder spanning gezet en kort daarna zal de eerste elektriciteit geproduceerd worden. Het proefdraaien zal dan ook van start gaan, waardoor de windmolens vaker stil zullen staan dan gebruikelijk.

Projectbeschrijving

Eneco heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren nabij het knooppunt Everdingen in de gemeente Vianen. Het windpark bestaat uit drie windmolens in de polder De Biezen aan de zuidkant van knooppunt Everdingen. Het gebied wordt globaal begrensd door de rijkswegen A2 en A27 en de Autenasekade. Het gebied is grotendeels agrarisch met in de directe omgeving enkele bosschages. Om het effect van het windpark op de omgeving te bepalen is er een slagschaduwonderzoek en een geluidsonderzoek uitgevoerd. Om het windpark te realiseren is het bestemmingsplan aangepast.

De locatie van Windpark Autena

Planning

Planning

 • Van 21 augustus t/m 1 september (week 34 en 35) is het transport van de rotorbladen en gondels naar de locatie gepland.
 • Daarna volgt de mast en de onderdelen voor de hoofdkraan.
 • Op 4 september (week 36) is de hoofdkraan opgebouwd en vindt de oprichting van de turbines plaats te beginnen bij turbinelocatie 1.
 • Aan het einde van week 38 (22 september) zijn naar verwachting de drie windmolens opgericht.
 • Vanaf half oktober worden de windturbines in bedrijf gesteld.
 • In de loop van december is het windpark volledig operationeel.

Foto's

Klik op een afbeelding voor de grote versie

Windpark Autena: fundatieflens

Fundatieflens

Windpark Autena: inkoopstation

Inkoopstation

Windpark Autena: inkoopstation

Kraanopstelplaats

Windpark Autena: kraanwerkzaamheden

Kraanwerkzaamheden

Windpark Autena: Narcelle

Nacelle

Windpark Autena: rotorbladen

Rotorbladen

Klankbordgroep

De klankbordgroep is een initiatief van de gemeente Vianen en Eneco met als doel informatie met omwonenden van het windpark uit te wisselen. De leden van de klankbordgroep adviseren de gemeente en Eneco door het delen van vragen, suggesties en klachten met betrekking tot het windpark. Daarnaast adviseert de klankbordgroep over maximaal 50% van de jaarlijkse bijdrage van Eneco voor windpark Autena aan het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds. De projecten die de klankbordgroep aandraagt, sluiten aan bij de Landschapsvisie van de gemeente.

Lees meer

Feiten en cijfers

  • Eneco Wind
   Aantal windmolens
   3
  • Vermogen per windmolen
   3 MW
  • Windmolentype
   Nordex N131
  • Ashoogte
   100 meter
  • Rotordiameter
   131 meter
  • Jaarlijkse opbrengst
   30 GWh
  • Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van
   circa 8.500 huishoudens

Heb je nog vragen?

Windpark Autena

Adres
Windpark Autena bevindt zich in de oksel van Knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade in Vianen.

Contact
wind@eneco.com