Windpark Autena

Eneco heeft windpark Autena gerealiseerd nabij het knooppunt Everdingen in de gemeente Vianen. Het park bevat drie windmolens, waarvan twee groene stroom leveren aan Royal Schiphol Group. Dat is ongeveer 20 gigawattuur per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van 5.600 huishoudens. In de aankomende twee jaar bouwt Eneco meer windmolens voor Royal Schiphol Group, zodat vanaf januari 2020 alle stroom voor het luchthavenbedrijf van nieuw gebouwde Nederlandse windparken komt.

De windmolens van windpark Autena hebben vanuit de lokale omgeving een naam gekregen. Basisscholen uit Vianen mochten naamsuggesties insturen voor de molens die leveren aan de luchthavens. Daarbij kwamen ‘Flying Electric’ van basisschool Egbertus en ‘GreenTower’ van OBS Tijl Uilenspiegel als winnaar uit de bus.

Actueel

Laatste werkzaamheden windpark Autena

24 januari 2018
Sinds medio januari 2018 leveren alle drie de windmolens van windpark Autena stabiel aan het openbare elektriciteitsnet. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het afwerken van het terrein en plaatsen we hekwerken en vee-roosters. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind februari afgerond.

Eerste kilowattuur elektriciteit geproduceerd

Eerste kilowattuur elektriciteit geproduceerd

2 november 2017
Windpark Autena heeft haar eerste kilowattuur (kWh) elektriciteit geproduceerd. Nu de eerste windmolen in bedrijf is gesteld, starten ook de tweede en derde windmolen de komende weken met het produceren van elektriciteit.

Locatiekeuze

Windpark Autena is gebouwd in de oksel van knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade in Vianen. Het windpark bestaat uit drie windmolens in de polder De Biezen aan de zuidkant van knooppunt Everdingen. Het gebied wordt globaal begrensd door de rijkswegen A2 en A27 en de Autenasekade. Het gebied is grotendeels agrarisch met in de directe omgeving enkele bosschages. Om het effect van het windpark op de omgeving te bepalen is er een slagschaduwonderzoek en een geluidsonderzoek uuitgevoerd. Om het windpark te realiseren is het bestemmingsplan aangepast.

De locatie van Windpark Autena

Foto's

​Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Windpark Autena

Windpark Autena

De winnaars van de namenwedstrijd voor Windpark Autena

Winnaars namenwedstrijd

Een windmolen van Windpark Autena

​Bovenaanzicht windmolen

Klankbordgroep

Graag gaan we met u in gesprek en nodigen wij u uit om informatie met u te delen en feedback van u te ontvangen. Wij zijn geïnteresseerd in welke vragen en ideeën er leven en staan open voor uw suggesties. Hiervoor hebben wij een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep is een initiatief van de gemeente Vianen en Eneco.

Lees meer

Feiten en cijfers

  • Eneco Wind
   Aantal windmolens
   3
  • Vermogen per windmolen
   3 MW
  • Windmolentype
   Nordex N131
  • Ashoogte
   100 meter
  • Rotordiameter
   131 meter
  • Jaarlijkse opbrengst
   30 GWh
  • Vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van
   circa 8.500 huishoudens

Contact

Windpark Autena

Adres
Windpark Autena bevindt zich in de oksel van Knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade in Vianen.

Contact
wind@eneco.com