Klanten Warmte & Koeling

Is uw kantoorpand, bedrijfsgebouw of appartementencomplex aangesloten op ons warmte- of koelnet? Dat is fijn. Dat betekent een prettige omgeving, want dat begint bij een goed binnenklimaat. Op deze pagina vindt u meer informatie over uw aansluiting en tarieven. Vestigt u zich nieuw in een pand met verwarming en/of koeling van Eneco? Dan regelt u eenvoudig een comfortabel binnenklimaat door uw organisatie aan te melden.

Erasmus MC

Voordelen van Eneco Warmte & Koeling

Comfortabel binnenklimaat
Duurzamer: zoveel mogelijk hergebruik van warmte
Zorgeloos klaar voor de toekomst
Altijd inclusief service en onderhoud
Man en vrouw schudden elkaar de hand

Tarieven

De grootte van uw aansluiting en uw verbruik bepalen de hoogte van uw kosten voor warmte uit het lokale warmtenet, ook wel stadswarmte genoemd. Naast stadswarmtetarieven zijn er specifieke projecttarieven voor Eneco Warmte en/of Eneco Koeling. Dit zijn afspraken met de gemeente of de projectontwikkelaar bij de aanleg van het energiesysteem. Deze worden vastgelegd in een contract. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. Uw relatiemanager beantwoordt graag uw vragen over de tarieven. Of gebruik het contactformulier.

Onze voorwaarden

Het is belangrijk alles goed met elkaar te regelen. U vindt daarom alle voorwaarden voor Warmte & Koeling overzichtelijk bij elkaar.

Warmte-aansluiting aanvragen of wijzigen

Wilt u een aansluiting op Warmte van Eneco? Of wilt u uw huidige warmte-aansluiting wijzigen, bijvoorbeeld omdat de capaciteit - uitgedrukt in het aantal kW’s - voor uw gebouw hoger of lager moet worden? Dat regelt u eenvoudig via mijnaansluiting.nl, een initiatief van netbeheerders in Nederland. Of wij kunnen u daarbij helpen.
Zakenman met tablet
Man zit aan bureau op laptop te werken

Warmte-etiket

We willen stap voor stap toewerken naar een duurzame en volledig CO₂-vrije warmtelevering in 2035 voor alle Eneco warmteklanten. Door innovatie en investeringen in nieuwe duurzame, hernieuwbare warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie, elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte. Dit doen we zelf of samen met partners. In ons Warmte-etiket doen we verslag van de jaarlijkse CO₂-reductie door Warmte. Per warmtenet maken we inzichtelijk wat er is bespaard en wat dit voor uw organisatie betekent.

Heeft u een vraag?

Gaat uw vraag over bijvoorbeeld een factuur, uw meterstanden, storingen, onderhoud, schade of heeft u een klacht? Wilt u weten hoe duurzaam het warmtenet is in uw regio? Wij hebben de antwoorden voor u op een rij gezet bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op:

  • Gaat uw vraag over een factuur? Het Team Warmte Zakelijk beantwoordt graag uw vragen. Mail uw vraag naar warmtezakelijk@eneco.com. Vermeld daarbij uw klantnummer en hoe we u kunnen bereiken. Of bel ons via 088 – 895 3580.
  • Heeft u andere vragen?Bijvoorbeeld over uw verbruik, de tarieven, (slimme) meters, inzichtdiensten of duurzaamheid? Neem dan rechtstreeks contact op met uw relatiemanager via warmtekoudezakelijk@eneco.com onder vermelding van uw klantnummer en op welk telefoonnummer we u kunnen bereiken. Een van onze relatiemanagers neemt contact met u op.

Hoe werkt Warmte?

De warmte die wij gebruiken voor uw verwarming en het warme tapwater halen we uit lokale bronnen. De warmte ontstaat bijvoorbeeld bij de productie van elektriciteit of we halen warmte uit de bodem of uit de lucht. Via goed geïsoleerde leidingen komt de warmte in uw pand terecht. Als de warmte daar is afgegeven, stroomt het afgekoelde water terug naar de bron en wordt het daar opnieuw gebruikt. Zo maken we slim gebruik van warmte die er toch al is. En gaat u samen met ons op weg naar klimaatneutraal in 2035.
Warmtestation Amstelveen
Havenzijde Kop van Zuid Wilhelminapier

Wat is Koeling van Eneco?

Er zijn verschillende manieren om een duurzame manier voor koeling van woningen of een bedrijfsgebouw te creëren. Dat kan oppervlaktewater uit een nabijgelegen rivier of kanaal zijn. Of we gebruiken koude die vrijkomt uit een drinkwateropslag of uit afvalwater. Een slimme manier om te verduurzamen en het comfort in een pand te verhogen. Zeker als u kiest voor de gecombineerde aanleg van warmte en koeling.

Project Slimme Centrale Sturing Warmtenet Utrecht

We hebben een dienst ontwikkeld om het stadswarmtenet in Utrecht slim en efficiënter te maken. Het uitrollen van de dienst bleek technisch te complex, maar met de opgedane kennis kunnen we onderdelen van de warmteketen verder verslimmen en verduurzamen. Daarmee levert het project een waardevolle bijdrage aan de warmtetransitie.
Project Slimme Centrale Sturing Warmtenet Utrecht