Warmte-etiket 2022

Een gebouw aangesloten op Warmte stoot gemiddeld minder CO₂ uit dan een gebouw met een cv-ketel op aardgas. Alle gebouwen die in 2022 gebruik maakten van stadswarmte zorgden voor een CO₂-reductie van 266.618 ton.

Het wordt nog veel duurzamer

Wij werken stap voor stap toe naar onze ambitie om in 2035 100% van Warmte en Koeling op te wekken met duurzame bronnen. Dit doen we zelf of samen met onze partners. Door innovatie en investeringen in nieuwe duurzame, hernieuwbare warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie, elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte.

In 2035 zal er mogelijk alleen nog een beperkt deel van onze warmte niet uit duurzame warmtebronnen komen. De CO₂-emissies die eventueel dan nog vrijkomen bij onze warmteopwekking compenseren we tot we de laatste stap hebben gezet.

CO₂-reductie in 2022

In ons warmte-etiket doen we verslag van de jaarlijkse CO₂-reductie door Warmte. Met het warmte-etiket krijgt u per net inzicht in de herkomst (bronnen) en milieueffecten van de geleverde warmte. De milieueffecten laten zien wat Warmte aan CO₂-reductie oplevert ten opzichte van een aansluiting met een cv-ketel op aardgas.