Stroometiket 2023

Bij Eneco zijn we open over de herkomst van onze energie. In ons stroometiket ziet u uit welke bronnen onze energie afkomstig is. Deze etiketten worden gecontroleerd door de overheid via de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

Stroometiket 2023 voor grootzakelijke klanten

Aandeel duurzaam neemt verder toe


Het percentage levering duurzame elektriciteit in 2023 is 77,6%. Dit is een verbetering ten opzichte van 2022: 69,6%. De grijze stroom geleverd aan klanten van Eneco Zakelijk komt vrijwel volledig uit de, relatief schonere, productie van de gascentrales van totaal Eneco.
 
De CO2-uitstoot daalt ten opzichte van 2022, van 115 gr/kWh naar 85 gr/kWh in 2023. Het aandeel hernieuwbare energie dat binnenlands is opgewekt is gestegen van 53% in 2022 naar 60,3% in 2023.
 
Nam u in 2023 grijze stroom van Eneco af, dan vindt u het voor u geldende stroometiket in kolom 4 (B. Fossiel). Wanneer u groene stroom uit windenergie, waterkracht, zonne-energie, biomassa of EcoPower afnam, ziet u uw etiket respectievelijk in kolom 5 t/m 11 (A. Hernieuwbaar). Nam u in 2023 groene stroom af, dan kreeg u stroom geleverd die voor 100% afkomstig was uit de door u gekozen duurzame energiebron.
 
AgroEnergy is onderdeel van het EZ stroometiket. Ook voor AgroEnergy is het aandeel duurzaam toegenomen van 21,4% in 2022 naar 27,3% in 2023. Ook het aandeel binnenlands opgewekt is gestegen van 13% naar 20,6%.
 
Stroometiket 2023 tabel