Stroometiket 2022

Bij Eneco zijn we open over de herkomst van onze energie. In ons stroometiket ziet u uit welke bronnen onze energie afkomstig is. Deze etiketten worden gecontroleerd door de overheid via de ACM (Autoriteit Consument & Markt).

Stroometiket 2022 voor grootzakelijke klanten

Aandeel duurzaam neemt verder toe 

Het percentagelevering duurzame elektriciteit in 2022 is 69,6%. Dit is een verbetering ten opzichte van 2021: 66,3%. De grijze stroom geleverd aan klanten van Eneco Zakelijk komt volledig uit onze eigen, relatief schone, productie van de Eneco gascentrales.
 
De CO2-uitstoot daalt ten opzichte van 2021, van 134 gr/kWh naar 115 gr/kWh in 2022. De duurzame elektriciteit uit Nederland aan klanten geleverd is gestegen van 45% in 2021 naar 53% in 2022.
 
Nam u in 2022 grijze stroom van Eneco af, dan vindt u het voor u geldende stroometiket in kolom 4 (B. Fossiel). Wanneer u groene stroom uit windenergie, waterkracht, zonne-energie, biomassa of EcoPower afnam, ziet u uw etiket respectievelijk in kolom 5 t/m 11 (A. Hernieuwbaar). Nam u in 2022 groene stroom af, dan kreeg u stroom geleverd die voor 100% afkomstig was uit de door u gekozen duurzame energiebron.

AgroEnergy is onderdeel van het Eneco Zakelijk stroometiket.
Stroometiket 2022