Energiebelasting

Op deze pagina leest u meer over energiebelasting en de verschillende tarieven. Ook leggen we u uit of u in aanmerking komt voor vrijstelling of korting op uw energiebelasting en hoe u dit kunt terugvragen.
Betalingsregeling

Tarieven energiebelasting

Wilt u weten wat in 2024 de tarieven zijn voor de energiebelasting?

Wat is energiebelasting?

De overheid heft verschillende belastingen op uw energieverbruik. Op uw nota ziet u daarom uw verbruikskosten voor stroom en gas én energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw. Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (aardgas en elektriciteit). Op deze manier wil de overheid het verbruik van energie terugdringen en de CO2-uitstoot verminderen. Hoeveel belasting u als ondernemer betaalt, hangt af van de hoeveelheid energie die u verbruikt.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Per 1-1-2023 wordt de ODE (Opslag Duurzame Energie) als aparte heffing afgeschaft en maakt het deel uit van de generieke energiebelasting. De SDE++ wordt niet langer gefinancierd uit de ODE heffing maar uit de algemene middelen.

Belastingverlaging of - vrijstelling?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u aanspraak maken op een lager tarief of zelfs vrijstelling van de energiebelasting. In het overzicht Verklaringen vindt u de meest voorkomende verklaringen om kortingen of vrijstellingen op de energiebelasting aan te vragen.

Komt u in aanmerking voor belastingverlaging of -vrijstelling? Vraag het aan met de bijbehorende verklaring.

Tarief afhankelijk van uw verbruik

De overheid stelt aan het begin van elk jaar de energiebelasting vast. Voor klanten met een grootverbruikaansluiting geldt dat uw energiefactuur per 1 januari hoger uit kan vallen dan de maanden ervoor. Dit komt omdat u ieder jaar opnieuw met het ‘duurste’ tarief van de energiebelasting begint. Als uw verbruik stijgt, krijgt u een lager tarief. Voor klanten met een kleinverbruikaansluiting wordt de belasting op basis van uw geschatte verbruik berekend. Bij de eind- of jaarafrekening vindt een herberekening plaats op basis van uw daadwerkelijke verbruik en de per voorschot in rekening gebrachte belasting.

Verklaring energiebelasting bij verblijfsfunctie

Locaties met een verblijfsfunctie zijn meestal bestemd om te wonen of te werken. Denk aan woonhuizen, fabrieken en kantoren. Garageboxen, portiekverlichting en bouwaansluitingen hebben géén verblijfsfunctie. Als u stroom afneemt op een locatie met een verblijfsfunctie heeft u recht op vermindering van energiebelasting. Dit is een wettelijk vastgestelde korting op de energiebelasting die wij namens de Belastingdienst verrekenen op uw jaarnota.
Vrouw kijkt naar telefoon

Komt u er niet uit?

Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail. We helpen u graag.