Onze oplossingen

Duurzamer verwarmen of koelen kan met een hele wijk of een aantal gebouwen samen. Dan sluiten we alle woningen en gebouwen aan op een warmtenet of een Warmte Koude Opslag (WKO). Eneco Warmte & Koeling biedt ook kleinschalige oplossingen voor verwarmen en koelen. Een warmtepomp of WKO voor één groot gebouw bijvoorbeeld, maar ook een warmtepomp bij particulieren in huis.
Lokale bron
Man in oranje hesje en helm lacht

Warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van leidingen en hulpinstallaties zoals pompen en buffers. Hiermee brengen we warmte vanaf de warmtebronnen naar woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen. Met de warmte van het warmtenet kun je de woningen en gebouwen verwarmen. Je kunt er ook het kraanwater mee verwarmen, als de temperatuur van de warmte boven de 55°C is. Als je warmte van het warmtenet gebruikt en elektrisch gaat koken, heb je geen gasaansluiting meer nodig.

Soorten warmtenetten

Er zijn grote warmtenetten voor complete wijken of grote delen van een stad. Je kunt ook kleinere warmtenetten maken. Dan verwarm (en koel) je een aantal gebouwen via een of meer lokale bronnen, zoals een WKO. De aanvoer- en retourtemperatuur van de warmte verschilt per net.

Eneco ontwikkelt midden temperatuurnetten (70°/40°C) voor redelijk geïsoleerde panden. Bij deze netten komt de warmte met 70°C het gebouw of de woning binnen. Na afgifte van de warmte is de retourtemperatuur 40°C. Lage temperatuurnetten (55°-30°C) kunnen we toepassen bij goed geïsoleerde nieuwbouw. Er zijn ook hoge temperatuurnetten (110°-75°C). Die bestaan vaak al lange tijd en zijn geschikt voor woningen en gebouwen met minder isolatie.


Temperatuur van de warmte

De temperatuur in bestaande warmtenetten kan worden verlaagd als de aangesloten woningen en panden ook met die lage temperatuur kunnen verwarmen. Bijvoorbeeld doordat die woningen en panden beter worden geïsoleerd en de radiatoren goed worden ingeregeld. Als we zeker weten dat onze klanten een warm huis houden, kan Eneco de bestaande hoge temperatuurnetten geschikt maken voor warmte met een lagere temperatuur. Het voordeel hiervan is dat je met dezelfde hoeveelheid warmte meer woningen en panden kunt verwarmen. Ook wordt het voor duurzame bronnen met een lage temperatuur, zoals aquathermie, makkelijker om via het warmtenet warmte te leveren.

Warmte Koude Opslag (WKO)

Met een WKO gebruiken we het grondwater in de aarde om warmte en koelte op te slaan. Dit water zit in bodemlagen tot een diepte van 200 meter. In de bodemlaag maken we twee bronnen: een warmtebron en een koudebron. ‘s Winters pompen we het warme grondwater omhoog uit de warmtebron. Met een warmtepomp brengen we het water op de temperatuur die nodig is voor het gebouw. Een warmtewisselaar geeft daarna de warmte via een leidingnet door aan het verwarmingssysteem in gebouwen en woningen. Het afgekoelde water gaat terug de bodem in, naar de koudebron. In de zomer werkt het omgekeerd. Dan koelen we de woningen en gebouwen met het water uit de koudebron. Tijdens het koelen halen we warmte uit de woningen en gebouwen. Die warmte slaan we op in de warmtebron in de bodem, om weer te gebruiken op koude dagen. Een WKO maken we voor één gebouw of voor een groepje gebouwen, via een warmte- en koelingsnet.
Oplossingen WKO
Binckhorst gebouwen

WKO in combinatie met een warmtenet

Soms combineren we een Warmte Koude Opslag (WKO) met een warmtenet. Slimme software bepaalt dan of de warmte uit de warmtebron van de WKO of via het warmtenet komt. Een voorbeeld van zo’n gecombineerd net is Eneco BinckNet®.

Warmtepomp

In de lucht, grond en water zit warmte. Dit is alleen vaak nog niet warm genoeg voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Een warmtepomp is een hulpmiddel om de temperatuur van die warmte te verhogen. De pomp brengt warmte op de juiste temperatuur om er woningen en gebouwen mee te kunnen verwarmen. Warmtepompen kun je ook gebruiken voor koeling. Dan werkt het omgekeerd: de pomp haalt de warmte uit de woningen of gebouwen.

 

 

De grootste warmtepomp van Nederland nemen we in 2023 voor ons warmtenet in Utrecht in gebruik. De pomp verhoogt de temperatuur van warmte uit lauwwarm afvalwater in de Zuiveringsinstallaties Overvecht. Hier komt dagelijks 65 miljoen liter rioolwater binnen, vanuit douches, wastafels, wasmachines, vaatwassers en bedrijven. Met de pomp kunnen we de warmte benutten. De 27 MW warmtepomp levert genoeg warmte om circa 20.000 woningen van warmte te voorzien.
Man staat tussen buizen van een warmtepomp

Zo werkt een warmtepomp

De warmte wordt opgenomen door koelvloeistof. Deze vloeistof verdampt al bij een lage temperatuur. Een compressor perst de damp samen. Hierdoor stijgt de temperatuur. In de condensor geeft de damp de warmte af aan het verwarmingssysteem van de woning of het gebouw. Een expansieventiel verlaagt daarna de druk van de damp. De damp wordt zo opnieuw vloeibaar en het proces begint weer van vooraf aan.

Lees hier hoe een warmtepomp werkt

 

Duurzaam

Warmtepompen werken elektrisch en zijn daarom een alternatief voor aardgas. Helemaal duurzaam is het nog niet. Dat komt omdat we in Nederland nu nog een mix van grijze en groene stroom gebruiken. In 2050 moet alle elektriciteit in Nederland groen zijn. Hierdoor worden warmtepompen de komende jaren steeds duurzamer.

 

Eneco en warmtepompen

In veel van onze warmtesystemen gebruiken we warmtepompen om het water op de juiste temperatuur te brengen. Eneco biedt ook hybride warmtepompen voor thuis. Een hybride warmtepomp haalt warmte uit de lucht en werkt samen met de cv-ketel om het huis te verwarmen. Het gebruik van aardgas daalt omdat de cv-ketel minder hoeft te verwarmen.

Bouwwarmte

Tijdens de afbouw van een project wordt er vaak gebruikgemaakt van heaters voor het verwarmen van gebouwen. Dit heeft een aantal nadelen. Zo moet je de elektriciteitsvoorziening verdelen en is geen continue hitte. Daarnaast is het een dure oplossing. De oplossing is simpel: tijdens de afbouwperiode koppelen we een beugel of afleverset aan de warmteopwekinstallatie. Dit kan via Warmte Koude Opslag of Stadswarmte. Zo wordt de ruimte continu verwarmd. Ook is er minder kans op scheurvorming door de geleidelijke warmte. Weten of Bouwwarmte op jouw project mogelijk is? Neem contact op met de projectontwikkelaar van Eneco.

Onze bronnen

Voor Eneco Warmte & Koeling gebruiken we meerdere bronnen. De dagelijkse warmtevraag leveren we vanuit basisbronnen. Daarnaast zijn er piekbronnen. Deze springen alleen bij op koude dagen en bij onderhoud en storingen. De belangrijke basisbronnen op dit moment zijn aftapwarmte, biowarmte en restwarmte. Ondertussen werken we aan nieuwe duurzame bronnen. Aardwarmte bijvoorbeeld en warmte uit water van waterzuiveringsinstallaties.

Welke bron we inzetten, hangt onder meer af van de beschikbaarheid op de locatie, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. De piekbron is nu meestal nog een ketel op aardgas. We onderzoeken hoe we de piekvraag kleiner kunnen maken en werken aan duurzame alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn warmteopslag, groen gas en waterstof.
Strategie
Vrouw met een tablet

Zet nu de eerste stap

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw gebouw, woningbezit, project of een gebied? Neem contact op met een van onze experts. Ze staan voor u klaar!