Restwarmte

Eén van de bronnen voor Eneco Warmte is restwarmte. Dit is warmte die vrijkomt bij bedrijven zoals fabrieken en datacenters. Voor de bedrijven is het een restproduct, ze kunnen er verder niets mee en laten het verdwijnen in rivieren of in de lucht. Eneco gebruikt de restwarmte voor het verwarmen van huizen, bedrijfspanden en andere gebouwen.
Restwarmte

Wat is restwarmte?

Bij veel (industriële) processen ontstaat warmte. Dat kan in fabrieken zijn, maar ook in datacenters bijvoorbeeld. Een deel van de warmte zetten bedrijven in voor interne processen. De warmte die het bedrijf niet zelf kan hergebruiken, is restwarmte. Deze warmte is voor bedrijven een restproduct dat ze normaliter lozen in rivieren of in de lucht. Eneco gebruikt de warmte om woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen mee te verwarmen. Zo benutten we warmte die er al is en anders in de natuur geloosd wordt.

 

De definitie van restwarmte in de (concept) nieuwe Warmtewet: 'Onvermijdelijke thermische energie die als bijproduct in industriële of bedrijfsmatige processen wordt opgewekt en die zonder verbinding met een warmtenet ongebruikt terecht zou komen in lucht of water.'

Technieken en toepassingen

De restwarmte wordt opgevangen bij het bedrijf waar de warmte vrijkomt. Technisch is dat niet zo heel ingewikkeld. Om het te regelen, is wel wat complexer. De bedrijven worden een lokale ‘warmtebron’ en moeten investeren in een installatie om de warmte op te vangen. Eneco maakt duidelijke afspraken met de bedrijven over de continue levering en de juiste temperatuur van de warmte.
Ondehoud Warmtenet

Duurzaamheid van de warmte

De restwarmte die bij de productieprocessen overblijft, is CO₂-vrij. Wel is er elektriciteit nodig in het proces. We gebruiken stroom om de warmte op te vangen en naar de woningen en andere gebouwen te pompen. En soms is stroom nodig voor een pomp die de warmte op de juiste temperatuur brengt voor verwarming van huizen en andere gebouwen. De elektriciteit in Nederland is een mix van groene en grijze stroom en heeft op dit moment nog wel CO₂-uitstoot. Richting 2050 wordt ook elektriciteit volledig CO₂-vrij.
Restwarmte

Voor- en nadelen

Het mooie aan restwarmte is dat we warmte gebruiken die sowieso vrijkomt en anders zou worden geloosd. Het is zonde om die warmte in de lucht en rivieren te laten verdwijnen. We kunnen het ook prima gebruiken voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Een nadeel is dat restwarmte soms (onterecht) een negatief imago heeft omdat de bedrijfsprocessen zelf nog niet volledig duurzaam zijn. Dit gaat de komende jaren veranderen omdat de bedrijven hun processen ook voor 2050 fossielvrij maken in lijn met het Nederlandse klimaatbeleid.

 

Ook als de fabrieken en bedrijven hun productieprocessen verder verduurzamen, blijft er warmte vrijkomen. Alleen al in de Rotterdamse havens komt er jaarlijks ongeveer 150 PJ (petajoule) aan restwarmte vrij. Hiervan is tot 2050 naar verwachting 60 PJ uitkoppelbaar en bruikbaar voor warmtenetten. Dit is de warmtevraag van ongeveer 2 miljoen huishoudens. Een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 28 gigajoule voor het verwarmen van de woning en het warmwaterverbruik.
+ Duurzamer: zoveel mogelijk hergebruik van warmte
+ Samen verwarmen
- Niet overal beschikbaar

Eneco en restwarmte

Het warmtenet van Eneco in Rotterdam gebruikt warmte uit verschillende warmtebronnen. Een van de bronnen is restwarmte uit de Rotterdamse havens. Op dit moment benutten we nog maar een heel klein deel van de warmte die in het havengebied ‘over’ is (en nu wordt geloosd). Eneco breidt het aandeel restwarmte verder uit. We werken hiervoor volop samen met de bedrijven in de havens zodat we meer ongebruikte warmte nuttig kunnen gebruiken.
SS Rotterdam

Bekijk onze projecten

Projecten waar restwarmte ingezet wordt voor verwarmen van woningen en gebouwen:
Luchtfoto van de wijk Groenoord

Schiedamse wijk Groenoord aardgasvrij

De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Eneco werken intensief samen om de Schiedamse wijk Groenoord op warmte te laten overstappen.
Werkzaamheden in woonwijk

Aanleg warmtenet in de wijk Bospolder-Tussendijken

De gemeente Rotterdam, Havensteder en Eneco werken samen aan de aanleg van een warmtenet, waardoor 1.600 woningen en bedrijven kunnen worden verwarmd met restwarmte uit de havenindustrie.
Vrouw met een tablet

Interesse om samen te werken aan duurzame warmte & koeling?

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw gebouw, woningbezit, project of een gebied? Neem contact op met een van onze experts. Ze staan voor u klaar!