De bronnen voor Eneco Warmte & Koeling

Warmte is thermische energie. Vandaag komt veel warmte nog van fossiele bronnen. De belangrijkste zijn aardgas, olie en kolen. Bij de verbranding daarvan ontstaat warmte, maar ook veel CO₂ en andere uitstoot. Daarom zet Eneco steeds meer duurzame bronnen in voor haar warmtenetten.
Warmte-installatie Het Breed

Zorgvuldige afweging van bronnen

Per locatie bekijken we welke duurzame bronnen mogelijk zijn. De bronkeuze doen we aan de hand van verschillende succescriteria:

  • Duurzaamheid  Is de bron duurzaam genoeg?
  • Beschikbaarheid  Welke bronnen zijn mogelijk op de locatie?
  • Inpasbaarheid  Kunnen we de bron op die locatie realiseren (ruimte, overlast)?
  • Betrouwbaarheid  Levert de bron voldoende en betrouwbaar warmte?
  • Betaalbaarheid  Is de warmte van de bron betaalbaar voor onze klanten?

Bronnen voor onze warmte en koeling

Aftapwarmte

Aftapwarmte

Aftapwarmte is warmte van centrales die stroom opwekken met stoomturbines, zoals elektriciteitscentrales. De centrales tappen een deel van de warmte in de turbines af. Eneco gebruikt deze warmte om er huizen en gebouwen mee te verwarmen.

Aquathermie

Bij aquathermie gebruiken we warmte uit water om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Ook kun je gebouwen koelen met aquathermie.
Havenzijde Kop van Zuid Wilhelminapier
Eneco Bioheat Installation Lage Weide

Biowarmte

Biowarmte is warmte uit organisch restmateriaal. In Utrecht produceren we warmte uit reststromen hout in onze BioWarmte Installatie Lage Weide. In Rotterdam en Amersfoort kopen we de biowarmte in.

Gas

Een aantal warmtebronnen, zoals elektriciteitscentrales en sommige van onze kleinere warmtekrachtcentrales, gebruiken aardgas als brandstof. Ook piekketels werken op aardgas. Vanwege de CO₂-uitstoot wil Eneco aardgas uitfaseren en vervangen door duurzamere basis- en piekbronnen. Er zijn ook andere gassen, die wél gebruikt kunnen worden voor de energietransitie.
Gas
Geothermie

Geothermie

Warmte uit de bodem heet geothermie of aardwarmte. Hiervoor pompen we warm water omhoog dat van nature in de bodem is opgeslagen. De warmte gebruiken we voor het verwarmen van woningen, gebouwen en industrie.

Restwarmte

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij bedrijven zoals fabrieken en datacenters. Voor de bedrijven is het een restproduct, ze kunnen er verder niets mee en laten het verdwijnen in rivieren of in de lucht. Eneco gebruikt de restwarmte voor het verwarmen van huizen, bedrijfspanden en andere gebouwen.
Restwarmte
Zonthermie

Zonthermie

Zonthermie is het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen met warmte van de zon. Om die warmte beschikbaar te maken gebruik je zonnecollectoren die het zonlicht omzetten in warmte.

Interesse om samen te werken aan duurzame warmte & koeling?

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw gebouw, woningbezit, project of een gebied? Neem contact op met een van onze experts. Ze staan voor u klaar!
Vrouw met een tablet