Aftapwarmte

Eén van de bronnen voor Eneco Warmte is aftapwarmte. Dit is warmte van centrales die stroom opwekken met stoomturbines, zoals elektriciteitscentrales. De centrales tappen een deel van de warmte in de turbines af. Eneco gebruikt deze warmte om er huizen en gebouwen mee te verwarmen.
Aftapwarmte

Wat is aftapwarmte?

Elektriciteit kun je op veel manieren opwekken. Met windturbines bijvoorbeeld of zonnepanelen, en ook in elektriciteitscentrales. Deze centrales gebruiken stoomturbines bij het produceren van elektriciteit. De centrales tappen een deel van de stoom in de turbines af om warmte te maken voor de warmtenetten van Eneco. Door het aftappen van warmte maakt de centrale wel iets minder stroom, maar in totaal produceert hij meer energie. Het totale energierendement van een centrale gaat dus omhoog door het aftappen van warmte.

Aftapwarmte is geen restwarmte. Dat komt omdat de centrale minder elektriciteit produceert als hij ook aftapwarmte levert. Sommige centrales halen aanvullend ook warmte uit de rookgassen. Dit is wel restwarmte omdat rookgassen een restproduct zijn en deze warmte de stroomproductie niet verlaagt. De restwarmte uit de rookgassen gebruiken we ook in onze warmtenetten.

Technieken en toepassingen

Het belangrijkste onderdeel bij elektriciteitsproductie is de generator. Je kunt een generator in beweging brengen met stromend water (waterkrachtcentrales), wind (windturbines) of stoom. Elektriciteitscentrales doen het met stoom. Bij het verbranden van bijvoorbeeld gas, biomassa of restafval wordt in een ketel stoom gemaakt. Deze hete stoom gaat op hoge druk door een stoomturbine. Hierdoor gaat de generator bewegen en elektriciteit maken. Voor aftapwarmte gebruiken we de hete stoom uit de turbines om water voor de warmtenetten te verwarmen. Elektriciteitscentrales die stroom én warmte produceren heten warmtekrachtcentrales.

Moderne gasgestookte centrales hebben een stoom- en gasturbine. De stoomturbine in deze STEG-centrales (SToom En Gas) wordt aangedreven door de restwarmte van de gasturbine. Zo gaat het rendement van de centrale omhoog. Het rendement neemt nog verder toe door het aftappen van warmte in de stoomturbine.

Duurzaamheid van de warmte

Warmte is duurzaam als je het maakt met hernieuwbare bronnen en als je weinig CO₂ uitstoot bij de productie of het gebruik.

Aftapwarmte heeft een zeer lage CO₂-emissie, maar is nog niet in alle gevallen hernieuwbaar. Warmte van een STEG-centrale bijvoorbeeld is nu niet hernieuwbaar, omdat een STEG aardgas gebruikt. Zodra een STEG overschakelt op groen gas of groene waterstof is de warmte wel hernieuwbaar. Bij afvalverbrandingsinstallatie bestaat de brandstof deels uit afvalhout, papier en voedselresten. Dat deel is hernieuwbaar. Warmte uit de biomassacentrale van AVR is 100% hernieuwbaar. Dat komt omdat deze centrale alleen afvalhout verbrandt. Voor dit hout is geen andere toepassing mogelijk.

In 2020 was 52% van de warmte die Eneco inkocht bij de afvalcentrale van AVR hernieuwbaar. Dit percentage wordt jaarlijks landelijk centraal vastgesteld. Hierbij tellen de rookgassen ook mee. Bij AVR hebben de rookgassen geen negatieve invloed. AVR vangt de rookgassen namelijk voor 100% af en reinigt ze in een rookgasreinigingsinstallatie.
Ballon

Voor- en nadelen

Door het aftappen van warmte neemt het rendement van de centrales toe. Dit komt omdat de centrales meer energie kunnen maken met dezelfde hoeveelheid brandstof. Een ander voordeel is dat er in totaal minder CO₂ ontstaat bij de productie. Een nadeel is dat STEG-centrales aardgas gebruiken en dat bij verbranding CO₂ vrijkomt. Door in de toekomst bijvoorbeeld groen gas of waterstof te gebruiken, wordt de warmte van STEG-centrales hernieuwbaar. De CO₂-uitstoot kan verder verminderen door nog efficiënter warmte te maken.
+ Hoog energierendement: meer energie uit dezelfde bron
+ Op veel plaatsen beschikbaar
+ CO₂: komende jaren verminderen, afvangen en hergebruiken
- Nog niet CO₂-vrij

Eneco en aftapwarmte

In Den Haag, Rotterdam en Utrecht/Nieuwegein gebruiken we aftapwarmte voor onze warmtenetten. De aftapwarmte komt van de lokale elektriciteitscentrales (STEG’s). In Rotterdam gebruiken we ook aftapwarmte van de afvalverwerkingscentrale en de biomassacentrale van AVR.

Eneco wil vanaf 2035 haar klanten klimaatneutrale energie leveren. De functie van de STEG-centrales die op aardgas draaien, verandert dus. De basisvraag wordt straks door aardgasvrije warmte ingevuld. De STEG-centrales die aardgas gebruiken, zullen moeten verduurzamen of uitfaseren. Afval- en biomassacentrale verbranden alleen afval dat niet op een andere manier herbruikbaar is. Het maken van warmte is op dit moment de meest nuttige toepassing. Zolang dat zo blijft, zal Eneco deze warmte afnemen.

Bekijk onze projecten

Projecten waar aftapwarmte ingezet wordt voor verwarmen van woningen en gebouwen:
Gasloos reclamebord langs de weg

Warmtenetten Den Haag

In Den Haag komt de warmte voor onze warmtenetten (Warmte-etiket 2021) voor een groot deel van de STEG-centrale van Uniper. Hiervan is 50% aftapwarmte en 23% restwarmte. De overige 27% komt van gasgestookte ketels. Eneco werkt aan nieuwe duurzame bronnen, waardoor het aandeel aardgas de komende jaren afneemt. Ook verkleinen we de piekvraag en werken we aan duurzamere invulling daarvan, zodat we vanaf 2035 klimaatneutrale warmte aan onze klanten in Den Haag kunnen leveren.
Werkzaamheden in woonwijk

Warmtenetten Rotterdam

Voor haar warmtenetten in Rotterdam maakt Eneco veel gebruik van aftapwarmte. In 2021 was 71% aftapwarmte: 56% van de afvalverwerkingscentrale van AVR, 10% van de biomassacentrale van AVR in Rozenburg en 5% va de gasgestookte Unipercentrale. Naast aftapwarmte gebruiken we 22% restwarmte van bedrijven in de warmtenetten in Rotterdam. De gasgestookte piekketels hebben in Rotterdam nog maar een aandeel van 7%. De warmte in Rotterdam wordt de komende jaren nog duurzamer, bijvoorbeeld doordat Eneco nieuwe duurzame bronnen onderzoekt. Zo willen we vanaf 2035 onze klanten in Rotterdam 100% klimaatneutrale warmte kunnen leveren.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over aftapwarmte? Bekijk dan de veelgestelde vragen hieronder of de projecten waar Eneco aftapwarmte inzet voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

Vrouw met een tablet

Interesse om samen te werken aan duurzame warmte & koeling?

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw gebouw, woningbezit, project of een gebied? Neem contact op met een van onze experts. Ze staan voor u klaar!