Biowarmte

Eén van de bronnen voor Eneco Warmte is biowarmte: warmte uit organisch restmateriaal. In Utrecht produceren we warmte uit reststromen hout in onze BioWarmte Installatie Lage Weide. In Rotterdam en Amersfoort kopen we de biowarmte in.
Eneco Bioheat Installation Lage Weide

Wat is biowarmte?

Biowarmte is warmte die ontstaat bij verbranding, vergassen of vergisten van organische materialen. Voor de biowarmte die Eneco produceert en inkoopt worden alleen reststromen gebruikt. In onze BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht maken we warmte uit reststromen hout. We gebruiken hiervoor reststromen uit park- en plantsoenonderhoud en bosbeheer die we zo lokaal mogelijk inkopen. Hetzelfde geldt voor de warmte die we inkopen van de biowarmte-installatie van Warmtebedrijf Amersfoort. Voor de biowarmte die Eneco inkoopt voor het warmtenet in Rotterdam gaat het om afval- en sloophout. Dit hout is niet meer op een andere manier her te gebruiken.

Bossen kappen? Nee! Voor de biowarmte die Eneco produceert of inkoopt worden geen bossen gekapt. Er worden enkel reststromen hout gebruikt. Dit zijn reststromen hout die vrijkomen bij park-, plantsoen- en bosbeheer en afval- en sloophout.

Technieken en toepassingen

Eneco gebruikt vergassen en vergisten niet als techniek. De biowarmte die we produceren of inkopen, ontstaat door verbranding van organische materialen. Een biowarmte-installatie verbrandt deze reststromen hout in een ketel waarin het ongeveer 900°C is. Hierdoor ontstaan warme rookgassen die via warmtewisselaars de warmte overdragen aan water. Met dit warme water verwarmen we woningen en andere gebouwen.

Duurzaamheid van de warmte

Biowarmte van resthout van plantsoen- en bosbeheer is een van de duurzaamste vormen van warmte. Tijdens de groei nemen bomen, planten en struiken CO₂ op. Deze CO₂ komt weer vrij bij het verbranden van het snoei- en afvalhout. Daarmee is de warmte helemaal klimaatneutraal. Laat je het liggen in de natuur, dan komt er tijdens de rotting meer uitstoot van CO₂ en andere fijnstoffen - waaronder methaan - vrij dan bij verbranden.

Biowarmte van houtafval zoals keukenkastjes en sloophout is iets minder duurzaam dan biowarmte van resthout van plantsoen- en bosbeheer. De keukenkastjes en het sloophout zijn niet meer op een andere manier her te gebruiken. Van de resterende opties, rotten op de sloop of verbranden, is verbranden de duurzaamste optie, zeker door de rookgasreiniging in de warmte-installaties.
Biowarmte duurzaamheid

Strenge duurzaamheidscriteria

Eneco past de strengste duurzaamheidscriteria voor biomassa toe. Voor al onze biomassa gebruiken we door de Europese en Nederlandse overheid goedkeurde certificaten. Deze certificaten tonen aan dat de biomassa die wij verwerken, verhandelen en/of toepassen voldoet aan de internationale duurzaamheidscriteria en eisen aan ketenbeheer.

Voor- en nadelen

Behalve duurzaamheid is het hoge energierendement een voordeel van biowarmte uit reststromen hout; de biowarmte-installaties halen het optimale aan energie uit de reststromen hout. Een nadeel is dat de warmte onstaat door verbranding en dat hier emissies bij vrijkomen. Dit is te beperken door moderne en uitgebreide rookgasinstallaties. Een ander nadeel is de lage politieke en maatschappelijke acceptatie van biowarmte. Deze lage acceptatie en de daarmee samenhangende weerstand maken nieuwe biowarmteprojecten complex.
+ Duurzaam
+ Hoog energierendement
- Vrijkomende emissies
- Lage acceptatie

Eneco en biowarmte

Alle duurzame bronnen zijn nodig om Nederland aardgasvrij te kunnen maken, ook biowarmte uit reststromen hout. Omdat de maatschappelijke acceptatie heel laag is, bouwen we zelf geen nieuwe biowarmte-installaties meer.

Bekijk onze projecten

Projecten waar Eneco biowarmte inzet voor het verwarmen van woningen en gebouwen via onze warmtenetten:
Eneco Bioheat Installation Lage Weide

BioWarmte Installatie Lage Weide – Utrecht/Nieuwegein

In onze BioWarmte Installatie Lage Weide maken we warmte uit reststromen hout. We gebruiken hiervoor reststromen uit park- en plantsoenonderhoud en bosonderhoud die we zo lokaal mogelijk inkopen.
Bio Golden Raand biomass

Biowarmte AVR – Rotterdam

Voor ons warmtenet in Rotterdam kopen we biowarmte in bij AVR, AfvalVerwerking Rijnmond. In de biomassacentrale verwerkt AVR alleen afvalhout dat niet meer op een andere manier te gebruiken is, zoals oude keukenkastjes en sloophout.
Hoofdkantoor Eneco op bedrijventerrein

Biowarmte Warmtebedrijf Amersfoort

Eneco koopt biowarmte in bij Warmtebedrijf Amersfoort. Deze warmte wordt gemaakt door het verbranden van reststromen uit park-, plantsoen- en bosonderhoud in de regio.

Veelgestelde vragen over biowarmte

Wilt u meer weten over biowarmte? Bekijk dan de veelgestelde vragen of de projecten van Eneco waarin biowarmte gebruikt wordt:

Vrouw met een tablet

Interesse om samen te werken aan duurzame warmte & koeling?

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw gebouw, woningbezit, project of een gebied? Neem contact op met een van onze experts. Ze staan voor u klaar!