Wat is de Warmtewet?

In de Warmtewet zijn allerlei zaken rondom de levering van warmte vastgelegd. Deze wet geldt voor woningen en bedrijven met een stadswarmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op de uitvoering van de wet.

Dit regelt de Warmtewet

  • Landelijke maximumtarieven voor stadsverwarming.
  • Continue levering van stadsverwarming, inclusief de service die jij als klant van de leverancier mag verwachten.
  • Een financiële vergoeding bij een ernstige storing.
  • Jouw rechten en plichten bij het meten van het warmteverbruik.
  • Alle warmteleveranciers moeten zijn aangesloten bij een geschillencommissie.

Maximumtarief Stadswarmte

In de Warmtewet is een maximumtarief voor stadsverwarming geregeld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt dit jaarlijks vast. Voor dat tarief geldt het ‘niet-meer-dan-anders-principe’. Dat betekent dat de kosten voor stadsverwarming vergelijkbaar moeten zijn met de kosten bij gebruik van een eigen cv-ketel voor verwarming en warm water.
Huizen met stadswarmte van bovenaf gezien