Vlaardingen - Warmte Overdracht-Station (WOS)

Aan de Burgemeester Heusdenslaan in Vlaardingen ontwikkelt Eneco een WarmteOverdrachtStation. Woon je hier of heb je een bedrijf in de buurt? Dan heb je van ons een brief ontvangen met informatie en wat je kunt verwachten over de bouw. Op deze pagina lees je meer over dit project.

WOS VlaardingenImpressie: Schoots architecten

Wat is de verwachte planning?

Onderstaande planning wordt aangepast na het verkrijgen van de vergunning voor de bouw van het Warmte Overdracht Station.  • Aug/Sep 2022 – Eneco organiseert een inloopavond samen met Gasunie en de gemeente Vlaardingen;
  • Okt/nov 2022 – Eneco dient een vergunningsaanvraag in voor het bouwen van het WOS;
  • 26 feb 2024 –Voorbereidingen en start bouw van het WOS;
  • 27 dec 2024 – Gebouw WOS klaar;
  • Jan 2025 – Start installatie van systemen en herinrichting van het parkeerterrein;
  • Dec 2025 – Vrijgeven parkeerterrein Burgemeester Heusdenslaan.
Impressie parkeerplaats warmtestation

Waar werken we aan en waarom?

In Vlaardingen bouwen we een Warmte Overdrachtstation (WOS) aan de Burgemeester Heusdenslaan in Vlaardingen.
Dit station is nodig om de hoofdtransportleiding voor Warmte van Eneco (Leiding over Noord) en de hoofdtransportleiding voor Warmte van Rotterdam naar Den Haag (WarmtelinQ) met elkaar te verbinden. Ook zitten er straks installaties in dit station die nodig zijn om het WarmtelinQ systeem goed te laten werken. Op de ontwerptekening van het WOS staat met neon letters ‘warmte’, om het doel van het gebouw aan te duiden. Dit is in lijn met een aantal overige gebouwen die een doel dienen in Vlaardingen, waardoor het ontwerp goed past in het stadslandschap.
 
Eneco bouwt het Warmte Overdrachtstation op de parkeerplaats naast de Gemeentewerf. Ook vernieuwen we de parkeerplaats na de bouw. Hiernaast vind je een overzicht van de locatie met de nieuwe parkeerplaats en het Warmte Overdrachtstation. Dit hele terrein is afgesloten zolang de werkzaamheden duren en in het kader van de veiligheid niet bereikbaar voor onbevoegden. 

WarmtelinQ

WarmtelinQ is de Hoofd-Warmtetransportleiding van Gasunie, waarvan het tracé van Vlaardingen naar Den Haag loopt. Dit tracé wordt aangelegd vanaf januari 2022 en wordt naar verwachting eind 2025 in bedrijf genomen. Meer weten over WarmtelinQ? Neem dan een kijkje op de website.

Voortgang

De werkzaamheden verlopen nu volgens plan. De planning of werkwijze kan nog wijzigen door (weers)omstandigheden. 

Wat kun je verder verwachten?

  • Woningen en bedrijven blijven altijd bereikbaar;
  • Werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken;
  • Direct omwonenden kunnen enige (geluid)hinder ondervinden;
  • Tijdelijke omleidingen geven we duidelijk aan met verkeersborden.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag?

Stuur ons dan een e-mail, we beantwoorden hem graag voor je.