Project vervanging warmteleiding Haverstraat Utrecht

In de Haverstraat in Utrecht wordt de komende periode door Eneco de warmteleiding vervangen. De gemeente Utrecht vervangt tegelijkertijd het riool en ook Vitens voert onderhoud aan de waterleiding uit.

Haverstraat

Wanneer zijn de werkzaamheden?

Startdatum: oktober 2022Einddatum: najaar 2023

Voortgang en planning

Het project Haverstraat wordt uitgevoerd vanaf de Hamburgerbrug tot en met de kruising met de Springweg. We voeren het project in 2 fases uit:  • Fase 1: In en rondom de werfkelders van Haverstraat 2 en Oudegracht 203 (oktober 2022 – mei 2023)
  • Fase 2: De leidingen in de grond tussen Haverstraat 2 en kruising Springweg (mei – september 2023)

Vooruitlopend op deze werkzaamheden voeren we in 2022 diverse voorbereidende werkzaamheden in de straat uit. U kunt hierbij denken aan het maken van proefsleuven en het doen van grondonderzoek.Fase 1:

Tot eind 2022 zijn de stadsverwarmingsleidingen die door de werfkelders heen lopen buiten bedrijf gesteld. Dit is nodig om de oude leidingen en de asbesthoudende isolatie te kunnen verwijderen. Aansluitend starten we begin 2023 met het restaureren van de werfkelders. Uiteindelijk hopen we rond mei 2023 gereed te zijn met de eerste fase.Fase 2:

Van mei t/m september 2023 worden alle leidingen onder de straat vervangen. Dit voeren wij in delen uit, waarbij steeds zo’n 50 meter van de straat open ligt. De stoep blijft toegankelijk. Daarna brengen we de straat weer in oude staat terug. Zodra duidelijk is hoe de planning er exact uit gaat zien wordt iedereen hierover geïnformeerd.

 

Wat kun je verder verwachten?

  • Woningen, bedrijven en winkels blijven altijd bereikbaar via trottoir;
  • Omwonenden worden schriftelijk en via (online) bijeenkomsten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen;
  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Utrecht;
  • Bij leveringsonderbrekingen van warmte informeren wij u hier tijdig over;
  • Omleidingen geven we duidelijk aan met verkeersborden.

 

Heb je een vraag?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Eneco via 088 – 8 955 500, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur. Of mail ons via werkenaanwarmte@eneco.com.