Rotterdam - Bospolder-Tussendijken

In de Haringpakkersstraat en de Taandersstraat werken de gemeente Rotterdam en Eneco aan de vervanging van het riool en de aanleg van het warmtenet. Woon je hier of heb je hier een bedrijf in de buurt? Dan heb je een nieuwsbrief van de Gemeente Rotterdam ontvangen met meer informatie.
Project Korfmakersstraat

Wanneer zijn de werkzaamheden?

Hieronder vind je de start- en einddatum voor de werkzaamheden aan het warmtenet:

Startdatum: 3 april 2023

Einddatum: 24 november 2023

Waar werken we aan en waarom?

In de Haringpakkersstraat en Taandersstraat wordt de straat tijdelijk opengemaakt om het riool te vervangen en om de warmteleidingen aan te leggen. Als het warmtenet in de grond ligt, kunnen de woningeigenaren die hiervoor kiezen worden aangesloten. Tegelijkertijd verleggen/vervangen Stedin, KPN en Evides ook enkele leidingen. Zo hoeft de straat maar een keer open. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de straat weer in de oude staat teruggebracht.

Hier kun je de nieuwsbrief teruglezen van de gemeente Rotterdam over de werkzaamheden in de twee straten. Meer weten over het aardgasvrij maken van Bospolder-Tussendijken? Neem dan een kijkje op: www.duurzaam010.nl/botu.

 

 

Wat kun je verder verwachten?

  • Woningen, bedrijven, winkels en scholen blijven altijd bereikbaar;
  • Omleidingsroutes en wegafsluitingen worden duidelijk aangegeven met verkeersborden in de wijk;
  • Omwonenden kunnen enige (geluid)hinder ondervinden. De aannemer en Eneco doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken;
  • Heb je een invalideparkeerplaats in het werkgebied? Neem dan contact op met de gemeente via KorfmakersstraatSB@rotterdam.nl, ze zorgen dan dat jouw parkeerplaats zo dichtbij als mogelijk wordt gecompenseerd;
  • Slecht weer of andere omstandigheden kunnen de werkzaamheden belemmeren. Als er meer tijd nodig is om de werkzaamheden af te ronden, informeren wij je hierover.

 

Heb je een vraag?

Vanaf januari tot en met maart 2023, kun je je vragen het beste stellen aan de gemeente via KorfmakersstraatSB@rotterdam.nl. Vanaf april 2023 zijn wij ook weer aan de slag met de aanleg van het warmtenet in jouw wijk.

Stuur ons dan een e-mail, we beantwoorden hem graag voor je.