Aanpassing voorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 wijzigen we een aantal van onze voorwaarden. Op deze pagina zie je precies om welke veranderingen het gaat.
Een vrouwelijke Eneco monteur houdt een tablet in haar handen

Service en onderhoudsabonnement

Laat je een apparaat door ons onderhouden? Dan gelden voortaan de Algemene voorwaarden voor Service en Onderhoud augustus 2022. We hebben de volgende onderwerpen duidelijker omschreven: 
 
  • Met welk percentage we jaarlijks onze prijzen mogen indexeren: de index ‘cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Bouwnijverheid’ zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van het voorafgaande jaar. Op 1 augustus 2022 corrigeren we onze prijzen. We informeren je dan via de termijnnota die je tussen half juni 2022 en half juli 2022 ontvangt. Het nieuwe bedrag staat daar dan ook op. Je kunt je termijnnota ook bekijken via de Eneco app of Mijn Eneco.
  • Hoe snel je op onze hulp kunt rekenen bij het verhelpen van een storing.
  • Wat we precies van je nodig hebben als we bij je op bezoek komen om ons werk te doen.
  • In ons onderhoudsabonnement voor cv-ketels hebben we ook duidelijker omschreven dat Eneco de overeenkomst kan beëindigen als je (thuis)situatie niet (meer) voldoet aan bepaalde randvoorwaarden. 

 

Wil je weten welke Service en onderhoudscontract je hebt? Dit zie je in de Eneco app of in Mijn Eneco bij het onderdeel 'Onderhoud'. 
 

Huurapparaten

Huur je bij ons een apparaat, zoals een boiler, cv-ketel of geiser? Dan gelden vanaf nu: 
 
 
Op 1 augustus 2022 corrigeren we onze prijzen. We informeren je dan via de termijnnota die je tussen half juni 2022 en half juli 2022 ontvangt. Het nieuwe bedrag staat daar dan ook op. Je kunt je termijnnota bekijken via de Eneco app of in Mijn Eneco.  

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Onze Klantenservice helpt je graag verder. Naar de Klantenservice