Zowiezon® voor duurzame scholen

In Zowiezon hebben Eneco en Schooldakrevolutie elkaar gevonden. Samen ontzorgen we scholen in het primair en voortgezet onderwijs. We bieden projectmanagement voor het verwezenlijken van een zonnedak. Dat koppelen we aan educatie over duurzaamheid en communicatie over de verduurzaming van de school. Zo bereikt de school een driedubbel doel: leerlingen leren op én over duurzame energie, en we nemen de omgeving erin mee. Deelname aan Zowiezon is kosteloos en onafhankelijk.

Zowiezon is in het leven geroepen om vaart te maken. Zodra er a is gezegd, volgt b direct. Dat schiet op.
Zowiezon® voor duurzame scholen

Initiatiefnemers van Zowiezon

Eneco is initiatiefnemer van Zowiezon. Met de missie ‘duurzame energie van iedereen’ helpen we bedrijven en consumenten omschakelen op duurzame energie. Scholen verduurzamen ziet Eneco als onderdeel daarvan. Ook is Eneco al jaren actief in educatie over duurzame energie.

Projectaanpak voor zonnedak én les in de klas

Zowiezon biedt scholen in het primair en het voorgezet onderwijs praktische hulp bij het besluit en de uitvoering. Op naar een zonnedak!

Het besluit 
Bij de besluitvorming ondersteunt een schooldakcoach van Stichting Schooldakrevolutie de school. Dit is kosteloos. Met de dakscan maakt de coach zichtbaar welke opwekpotentie het dak heeft. De coach analyseert ook het rendement van het zonnedak en berekent de investering. Dan weet je als schoolbestuur waar je voor kiest.

Van voorbereiding tot tastbaar zonnedak

Zowiezon zet alle stappen
Een zonnedak ligt er niet van de ene op de andere dag, daarvoor doorlopen we verschillende fases met een gedetailleerde planning. De coach van Schooldakrevolutie bereidt het project zorgvuldig voor. Daarna neemt de projectmanager van Zowiezon het over om de uitvoering te organiseren. Wat daarvoor nodig is, hangt ervan af in welke categorie de school valt voor energie: kleinverbruik of grootverbruik.
Kinderen op school

Duurzame inspiratie voor leerlingen en ouders

Zowiezon in de les
Het zonnedak op school is een uitgelezen kans om te leren over verduurzaming. Als school kun je hiermee leerlingen en de schoolomgeving meenemen, op allerlei manieren. Daarom krijgt de school het Zowiezon-pakket met digitale en fysieke tools voor educatie en communicatie. Leerkrachten kunnen de lesstof en materialen eenvoudig inzetten. Die sluiten aan op het curriculum.
De tools maken duurzaamheid tastbaar in de klas, voor leerlingen en leerkrachten. En ze bereiken ook de gezinnen. Er zitten spannende werkvormen in. Denk aan een digitale escaperoom. Maar ook zijn er leerzame werkbladen en voorleesboek. Het pakket bevat memoryspelen, natuurlijk een zonnequiz en materiaal voor spreekbeurten. Voor het VO is er de uitdagende energy-game You've got the power waar twee duurzame lessen aan gekoppeld zijn. Nóg dichterbij: een gastles over duurzame energie door een deskundige van Eneco. Inspirerender kan het niet!

Trots op het dak? Deel het nieuws!

Ligt het zonnedak erop? Tijd om dat bekend te maken! Daar helpt Zowiezon bij. We hebben een pakket klaarliggen met een uitgewerkt plan en middelen om het moment waarop de zonnepanelen ‘aan’ gaan feestelijk in te luiden.

De school krijgt ook middelen om dit onder de aandacht te brengen bij lokale pers of andere media. We voorzien in persberichten en aankondigingen. Een optie is een foto van de zonnepanelen, gemaakt met een drone. Ook geeft Zowiezon een vlag cadeau en een gevelbordje om de verduurzaming van de school te laten zien aan ouders en andere bezoekers.
Koningin Wilhelminaschool
Duurzame energie van iedereen

Duurzame energie van iedereen

Eneco is een internationaal energiebedrijf dat zich inzet voor het versnellen van de energietransitie. Vanuit onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ helpen we consumenten en bedrijven omschakelen naar duurzame energie. We hebben de ambitie om samen met klanten in 2035 klimaatneutraal te zijn. Met maatschappelijke sponsoring richt Eneco zich al jarenlang op de jonge generatie om ze te inspireren met educatie over duurzaamheid. Eneco brengt leerlingen spelenderwijs alles bij over duurzame energie.
Stichting Schooldakrevolutie (SDR) is een onafhankelijke, non-profit organisatie met als doel: een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Dit streeft SDR na door schoolbesturen te begeleiden in de besluitvorming naar zonnepanelen op schooldaken. SDR motiveert gemeenten om via beleid de weg vrij te maken voor verduurzaming van schoolgebouwen. SDR is aanjager van de revolutie, zet partijen met elkaar aan tafel en geeft een aanmoedigend duwtje. Met als doel: een zonnedak op school én geïnformeerde scholieren.

Vragen? Stel ze!

Meer weten over het verduurzamen van de school? Neem dan contact op met de coaches van Stichting Schooldakrevolutie.
Kinderen in de klas les over One Planet