Klaar voor de energietransitie met ons duurzaamheidsspel

De energietransitie is niet meer te stoppen. Met educatieprogramma’s waaronder een spel over duurzaamheid bereidt Eneco jongeren voor op een wereld van groene energie. Een wereld waarin de jongere generatie straks de energietransitie verder voortzet. Met dit leerzame en competitieve energiespel blijven we ons nu en in de toekomst inzetten voor een schonere wereld. We hebben een spel gericht op het wetenschappelijk onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs.
Jonge mensen tijdens een brainstormsessie
Eneco Award

Voortgezet onderwijs: betrokkenheid via energietransitiespel

Deze serious game draait om duurzaamheid. Dit spel is een ideale manier voor scholieren van de bovenbouw havo/vwo en studenten mbo om de energietransitie te beleven. Voor havo/vwo past het onderwerp duurzaamheid bij vakken als aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, techniek en geschiedenis. Voor mbo bij opleidingen waarbij duurzaamheid een belangrijke(re) rol speelt, van bouw tot economie en van techniek tot transport. Met het competitie-element en gamificatie verhoogt het de betrokkenheid van de leerlingen.

Tijdens het energiespel leren leerlingen:

  • Welke partijen er op de energiemarkt zijn en welke rol ze spelen;
  • Wat de energietransitie is en hoe die gestalte krijgt;
  • Hoe ze strategische samenwerkingsverbanden aangaan;
  • Vooruitkijken, investeren en plannen.

Studenten ervaren complexiteit energietransitie

Met de serious game, het energiespel “The Newtonian Shift”, ervaren studenten de complexiteit van de energietransitie. Wat is bijvoorbeeld de impact van de beslissingen die je neemt? En hoe verhoudt die impact zich vanuit diverse perspectieven van verschillende stakeholders, zoals eindgebruikers, energie- en tech-bedrijven?

Over The Newtonian Shift
Dit leerzame duurzaamheidsspel wordt op verschillende plaatsen gespeeld, in groepen van circa 25 studenten en duurt ongeveer vijf uur. Bekijk hiernaast de impressie van de game of download de informatie hieronder.