Maatschappelijke betrokkenheid

Onze missie is ‘duurzame energie van iedereen’. In een duurzame wereld doet iedereen mee. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we ons in om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Daarom helpt Eneco ook op andere manieren. Zeker nu. Lees hier hoe we dat doen.
Diverse mensen wandelen over een plein

Zowiezon’s 50ste zonnedak gevierd

Het 50ste Zowiezon zonnedak is op SWS de Stroming in Middelburg feestelijk in gebruik genomen. Er was een feestdans door kleuters op het plein en volgden twee bovenbouwklassen een energieles, verzorgd door onze collega. De leerlingen gingen ook in gesprek met Henk Zielstra (voorzitter College van Bestuur Stichting Archipelscholen), Brigitte Vos (Eneco) en Niels van der Sandt (directeur Stichting Schooldakrevolutie) over zonnepanelen en duurzame energie.

In de animatie hiernaast staan interessante feiten over wat Zowiezon tot nu toe heeft bereikt.  

Stichting Schooldakrevolutie biedt al jaren kosteloos en onafhankelijk advies en begeleiding aan schoolbesturen in Nederland. In Zowiezon werken Eneco en Schooldakrevolutie sinds maart 2021 samen om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te ontzorgen bij het verduurzamen.

Eneco Clean Beach Cup ‘23

Op de eerste zondag van de lente vond de 14e editie van de Eneco Clean Beach Cup plaats. Hoofdlocaties van deze strandschoonmaak waren Scheveningen en Blankenberge, maar er werd op 26 locaties in Nederland én België strandafval opgeruimd. Surfers, zeilers, familie- en vriendengroepen en collega’s staken de handen uit de mouwen. Ondanks het regenachtige weer verzamelden maar liefst 3.291 vrijwilligers 5.283 kg aan afval.
 
De schoonmaak van de stranden is van groot belang omdat onze oceanen in rap tempo veranderen in een grote plastic soep. Plasticvervuiling heeft desastreuze gevolgen voor de gezondheid en biodiversiteit van stranden en oceanen. Een relatief onzichtbaar maar erbarmelijk gevolg van plastic-vervuiling wat begint op onze stranden.

Eneco Clean-Up Walk

Om de aarde leefbaar door te geven aan onze kinderen en de generaties daarna, moeten we duurzaam omgaan met én leven binnen de natuurlijke grenzen van onze planeet. De hoeveelheid zwerfafval in onze leefomgeving neemt steeds verder toe en daar gaat Eneco samen met KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland) iets aan doen. Om de directe omgeving en wandelpaden afvalvrij te maken is op 21 en 22 oktober 2023 de Eneco Clean-Up Walk.
Eneco Clean-Up Walk

Zowiezon®: het zetje naar zon op het schooldak

Veel scholen willen verduurzamen. Dat kan met zonnepanelen op het dak. De vraag bij veel schoolbesturen is: hoe pakken we dat aan? Zowiezon geeft scholen het laatste zetje om hun grote lege schooldak te gaan gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Met praktische hulp en méér.

Eneco onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute

In Nederland is de schuldenproblematiek erg groot. Daarom deed Eneco de afgelopen jaren veel om de dienstverlening voor klanten met betalingsproblemen te structureren. Zodat de schuld van onze klant niet problematisch hoeft te worden. Om deze klanten nog beter, en wellicht eerder, te kunnen helpen, heeft Eneco zich aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. De Nederlandse Schuldhulproute is een landelijke infrastructuur waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenzorgvrij te maken door hen grip te laten krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie.
Schuldhulp