Elektrodeboilers Utrecht

In Utrecht plaatsen we in de Eneco centrales van Lage Weide en Merwedekanaal twee elektrodeboilers voor het stadswarmtenetwerk van Utrecht en Nieuwegein. Hiermee elektrificeren we gedeeltelijk de warmteproductie voor het warmtenet als alternatief voor aardgasgestookte warmte.
E-boiler WKC Ypenburg

Meer over de elektrodeboilers

De elektrodeboilers worden gebruikt voor de productie van warmte op basis van elektriciteit. Door het gebruik van duurzame gecertificeerde stroom en door de elektrodeboilers op specifieke momenten in te zetten, is de geproduceerde warmte volledig hernieuwbaar.

Met de 2 x 10MW elektrodeboilers zal er vanaf 2023/2024 jaarlijks circa 144.000 GJ aan warmte worden geproduceerd, wat genoeg is voor ongeveer 5.100 woningen. Hiermee realiseren we een jaarlijkse CO₂-besparing van circa 8.100 ton.*

* De berekening is gebaseerd op:

- Gemiddeld aantal draaiuren van de elektrodeboilers is 2000 uur per jaar
- Vermogen van de elektrodeboilers is 20 MW
- Gemiddeld warmteverbruik voor een woning in Utrecht van een klant bij Eneco is 28 GJ per jaar
- Het warmteverlies is in deze berekening niet meegenomen

De elektrodeboilers produceren 20 MW x 2000 x 3,6 = 144.000 GJ per jaar. Uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van een woning wordt er genoeg warmte opgewekt voor de warmtevraag van circa 5143 woningen. Indien deze warmte zou worden opgewekt met een ketel op basis van aardgas met een calorische waarde van 31,65MJ/m3 en met een efficiency op onderwaarde van 92% zou hiervoor 4.925.395m3 aardgas nodig zijn. Op basis van de emissiefactor conform ETS 2020 van 56,4kg CO2/GJ zou dit een uitstoot van CO2 betreffen van ca. 8.122 ton.
Ontdek in de video wat een elektrodeboiler is en wat de voordelen zijn. 

Belangrijke stap in de energietransitie

Elektrodeboilers zijn belangrijk voor een volledige duurzame energievoorziening. De ontwikkeling van deze vormen van conversie- en opslagcapaciteit is een zeer belangrijke stap in de energietransitie en draagt bij aan de terugdringing van aardgasverbruik en daarmee het verminderen van CO₂-uitstoot.

Eneco geeft hiermee een vervolg aan het in 2020 gerealiseerde pilotproject ‘12MW elektrodeboiler WKC Ypenburg’ waar deze technologie in Nederland voor warmteproductie voor een stadwarmtenetwerk voor het eerst is toegepast. Klik hier voor meer informatie.

Naast elektrodeboilers voor stadswarmte ontwikkelt Eneco ook elektrodeboilers voor de elektrificatie van warmte- en stoomopwekking voor de industrie. Zoals we hebben gedaan voor Heineken.

Wat is de verwachte planning?

We starten met de bouw van de elektrodeboilers op de twee locaties in maart 2023. We verwachten de werkzaamheden weer af te ronden in mei 2025.

Veelgestelde vragen