Hoe werkt een elektrodeboiler?

Een elektrodeboiler zet elektriciteit om in warmte en is daarmee één van de zogeheten ‘power-to-heat’ technieken. De elektrodeboiler is een groot drukvat met een diameter van bijna 3 meter en een hoogte van 6 meter. Het vat is gedeeltelijk gevuld met water dat wordt rondgepompt. In het vat hangt een geïsoleerde bak waar het water in stroomt en in aanraking komt met de elektrodes die onder hoge spanning staan.
Door de aanraking met de elektrodes warmt het water snel op. Het opgewarmde water stroomt vanuit de geïsoleerde bak naar het grote vat en wordt daarna langs een warmtewisselaar geleid. Deze zorgt ervoor dat de warmte wordt afgegeven aan het stadswarmtenet. Deze stadswarmte kan dan opgeslagen worden in een warmtebuffer óf rechtstreeks naar de wijk Ypenburg gaan om de aangesloten huizen en kantoren te verwarmen. Hoe hoger het waterniveau in de geïsoleerde bak, hoe groter het contactoppervlak is met de elektrodes. Hoe groter het contactoppervlak, des te meer elektriciteit er wordt gebruikt en des te meer warm water er wordt gemaakt.

Omdat het waterniveau in de bak snel regelbaar is, kan de elektrodeboiler snel zorgen voor de afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het elektriciteitsnet. Deze afstemming wordt steeds belangrijker, omdat er meer en meer energie opgewekt wordt met zon en wind. De elektrodeboiler zorgt voor meer balans op het elektriciteitsnet en tevens voor de productie van stadswarmte.
Hoe werkt een elektrodeboiler?