Twee mannen voor het gebouw van Heineken

Heineken wil radicaal elektrificeren met complex energie-ecosysteem

Vanaf 2030 wil Heineken CO₂-neutraal zijn in alle brouwerijen wereldwijd en vanaf 2040 zelfs in de hele keten. Energiepartner Eneco helpt hen die ambitie te realiseren door middel van radicale elektrificatie. Te beginnen bij de grootste brouwerij van Europa.
Heineken vanuit de lucht
Achter de schermen werkt Heineken al jarenlang aan vergroening van het energieverbruik. Sinds 2018 trekken ze daarbij samen op met Eneco. Zo legde Heineken de afgelopen jaren bij de brouwerijen in ‘s‑Hertogenbosch en Zoeterwoude onder meer 26.000 zonnepanelen en verrezen er windturbines.

Een mooie tussenstand, maar voor Heineken nog niet genoeg. De brouwer wil volledig verduurzamen. Dat betekent onder meer: stoppen met aardgas, waarvan het nu voor het brouwerijproces nog grote hoeveelheden verbruikt. In de afgelopen vier jaar schakelde de brouwerij in ‘s‑Hertogenbosch al voor veertig procent over op biogas. Een meer ingewikkelde stap is om die andere zestig procent naar nul af te bouwen door ook daarvoor over te schakelen naar groene stroom en de brouwerijen zo veel mogelijk te elektrificeren.

Stap 1: de grootste brouwerij van de EU

De uitdaging van volledige elektrificatie is het grootst in Zoeterwoude, de grootste brouwerij van de EU. Hier brouwt Heineken 24/7 vrijwel alle soorten bier en alle smaakvarianten die het concern levert. Uitgerekend deze megabrouwerij wil Heineken nu dus “radicaal elektrificeren” – alle processen op termijn van het gas af halen en overzetten op duurzame elektrische energievoorziening of op biogas uit eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een spannend project, erkent Maarten Koudenburg van Heineken Netherlands Supply. ‘Dit is zo’n grote vestiging met zó veel processen tegelijk, die ook allemaal “just in time” zijn gepland. Dan kun je je geen onderbrekingen in je processen veroorloven, en dus ook niet in je energievoorziening. Maar als het hier lukt, kan het overal.’ 
Heineken bierkratten

Eneco helpt

Hoe maak je zo’n immense brouwerij binnen twee jaar fossielvrij op basis van biogas en elektriciteit? Daarvoor staken Heineken en Eneco de koppen bij elkaar. Koudenburg: ‘In onze processen zijn we soms aan het koelen en op andere momenten, op andere plekken juist aan het verwarmen of verhitten. Het hele energiesysteem is een integrale puzzel. Dat begint bij het opwekken van zo veel mogelijk groene energie op het eigen terrein. Daarnaast is het belangrijk om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door warme en koude leidingen extra te isoleren en door restwarmte te hergebruiken.’ Twee volgende stappen zijn de installatie in Zoeterwoude van twee warmtepompen van elk 4 MW en een 12 MW e-boiler, allemaal gevoed met groene energie. De e-boiler, die Heineken en Eneco vanaf 2024 samen in gebruik willen nemen, wordt geïnstalleerd als onderdeel van een pilot voor de vervanging van de huidige boilers, die nog met gas en biogas worden gestookt.
One Planet Plan

Eneco’s One Planet plan

Als we de planeet leefbaar willen doorgeven aan volgende generaties moeten we de aarde niet verder laten opwarmen dan 1,5°C. Om daaraan bij te dragen heeft Eneco vanuit het One Planet plan de ambitie uitgesproken om al in 2035 klimaatneutraal te zijn. In de eigen activiteiten én in alle energie die het die we leveren aan onze klanten. Eneco wil haar ambitie bereiken door klanten te helpen verduurzamen, meer duurzame energie op te wekken en het energiesysteem te balanceren en optimaliseren.

E-boiler: snelwerkend, hoog rendement

Met name die e-boiler gaat een grote rol spelen in de elektrificatie. Zo’n installatie bestaat uit een zeer goed geïsoleerd watervat waarin vele duizenden liters water in korte tijd efficiënt elektrisch kunnen worden verwarmd. Met groene stroom kan Heineken zo snel water verhitten of stoom maken voor bijvoorbeeld het pasteuriseren van het bier of steriliseren van verpakkingen. E-boilers hebben grote voordelen boven traditionele gasboilers. Eneco-Chief Operations Officer (COO) Frans van de Noort: ‘E-boilers werken veel efficiënter dan gasboilers: ze verliezen nauwelijks warmte en hebben een veel hoger rendement. Bovendien warmen e-boilers sneller op, wat voor Heineken belangrijk is voor de leverzekerheid in hun processen. En leveren windmolens en zonnepanelen meer op dan er op dat moment nodig is? Dan kun je die energie opslaan in de vorm van warm water.’
Heineken bierbrouwerij

Meer locaties CO₂-neutraal

Vanaf deze maand zetten Heineken en Eneco samen een grote volgende stap: Heineken schakelt in Nederland over op honderd procent groene stroom voor veruit de meeste vestigingen en locaties. Eneco levert daarvoor de groene stroom vanuit Windpark Fryslân en Windpark Barrepolder. Daarmee is dan tachtig procent van al de verbruikte elektriciteit groen. 

Van de Noort is helder: ‘Dit voorbeeld laat zien dat het mogelijk is om ook complexe processen te elektrificeren – en nog relatief snel ook. Door Heineken van het aardgas af te helpen, brengen we ook onze eigen ambitie dichterbij om samen met klanten al in 2035 klimaatneutraal te zijn. Een ambitieus doel. Maar het is belangrijk. Het moet. En het kán.’

Gerelateerde artikelen

Entreebord van Papendal

Papendal verduurzaamt op topsportniveau

Lees meer
Windpark op zee

NortH2: samen werken we aan groene waterstof

Lees meer
Speelveld in woonwijk

We maken deze Rotterdamse stadswijk aardgasvrij

Lees meer