BioWarmte Installatie Lage Weide

In Utrecht en Nieuwegein zijn er al zo’n 50.000 woningen en gebouwen aangesloten op het warmtenet. Dat is grofweg 25% van de warmtevraag in beide gemeentes. Door te verwarmen via dit warmtenet besparen de gebruikers CO₂ vergeleken met het verwarmen via een aardgas cv-ketel. Dat is al best duurzaam, maar het kan natuurlijk beter!

Het omschakelen naar duurzame warmte zal in verschillende stappen plaatsvinden, waarbij er steeds meer duurzame bronnen worden toegevoegd. De BioWarmte Installatie Lage Weide (BWI) is de eerste duurzame bron die in Utrecht gerealiseerd is. De biowarmtecentrale verwerkt Nederlandse reststromen hout (biomassa) en zet deze om in duurzame stadswarmte.
Bio warmte installatie Lage Weide

De locatie van de BioWarmte Installatie

De BioWarmte Installatie staat naast de energiecentrale op industrieterrein Lage Weide. Bij de bepaling van de locatie op het terrein is ervoor gekozen om de afstand tot de stadkant zo groot mogelijk te maken. Daardoor ligt de BioWarmte Installatie dichter bij de A2. Hierdoor wordt ook de aanvoerroute van de biomassa zo kort mogelijk.
Project Lage Weide

De bouw van de BioWarmte Installatie

Benieuwd naar de bouw van de BioWarmte Installatie? Bekijk de video.

Meer video’s van de bouw

Video 1: De basis
Video 2: Verbrandingsroosters en warmtepijpketel
Video 3: Wanden, ketelhuis, halkranen en dak

Hoe werkt een BioWarmte Installatie?

  1. Jaarlijks verwerkt de BioWarmte Installatie 160.000 ton tot maximaal 180.000 ton biomassa. De biomassa komt gedurende werkdagen aan per vrachtwagen. De biomassa wordt in een opslaghal opgeslagen, zodat ook ’s nachts en in een lang weekend voldoende biomassa aanwezig is. In de opslaghal hangen twee grote kranen met grijpers die de biomassa in de opslaghal mengen en de ketels ‘op verzoek’ voorzien van brandstof. Dit proces gebeurt geheel automatisch; het kraansysteem ‘ziet’ wanneer er een vrachtwagen is geweest, waar de biomassa wordt opgeslagen in de opslaghal en wanneer een ketel brandstof nodig heeft.
  2. De aangevoerde houtsnippers worden via de transportband naar de verbrandingsketels getransporteerd.
  3. De verbrandingsketel is voorzien van een roosterbed. Bij deze techniek wordt er voorverwarmde lucht geblazen door een hydraulisch beweegbaar rooster waarop de te verbranden biomassa ligt. De biomassa verbrandt doordat de temperatuur in de verbrandingsketel ongeveer 900 °C is. De warme rookgassen stijgen op.
  4. De warme rookgassen gaan naar het tweede deel van de ketel waar de warme lucht in enkele warmtewisselaars wordt afgegeven aan een watercircuit waar water van zo’n 170°C wordt gemaakt. Dit warme water wordt direct het stadswarmtenet ingepompt. Hiervoor wordt de temperatuur van het water teruggebracht naar 85 tot 140 °C, afhankelijk hoe koud het buiten is. In de winter wordt er warmer water naar de Utrecht en Nieuwegein getransporteerd dan in de zomer als er minder behoefte is aan verwarming.
  5. Net voor de schoorsteen wordt uit de rookgassen nog extra warmte teruggewonnen. Deze warmte wordt samen met het water dat zijn warmte heeft afgegeven aan het stadswarmtenet opnieuw verwarmd, zodat het hele proces opnieuw kan beginnen.
  6. De rookgassen worden grondig gereinigd voordat ze de schoorsteen verlaten.
Hoe werkt BioWarmte Installatie Lage Weide

Biomassa

Er zijn veel soorten biomassa beschikbaar. Bij veel daarvan worden vraagtekens gezet. Terecht, want als we wereldwijd plantages aanleggen voor biomassa komen natuur en voedselvoorziening onder druk te staan. Daarom maakt Eneco voor de BioWarmte Installatie in Utrecht alleen gebruik van reststromen hout, die afkomstig zijn van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud.We gebruiken in de biowarmtecentrale vooral materiaal dat overblijft na het composteringsproces; de takken die uit het groenafval overblijven en nauwelijks verteren. Al deze materialen zijn niet bruikbaar voor andere doelen, zoals de productie van bijvoorbeeld planken, spaanplaat, compost of chemicaliën.De biomassa die wij in Utrecht gebruiken komt van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht. Het doel is om zo veel mogelijk biomassa te gebruik van lokale en regionale bronnen. We maken afspraken met de leveranciers over de herkomst van het materiaal. Daarvoor maken we gebruik van door Nederlandse en Europese overheden erkende kaders en certificeringen.

Luchtkwaliteit en CO₂

De BioWarmte Installatie Lage Weide heeft een zeer beperkt effect op de luchtkwaliteit van Utrecht. Dit wordt bereikt door het toepassen van technieken, die zorgen voor  een schone verbranding van de biomassa en voor een optimale reiniging van de rookgassen, waardoor lage emissies worden bereikt. We houden de samenstelling van de rookgassen ook scherp in de gaten.
Eneco vroeg onafhankelijke experts om te berekenen hoeveel CO₂-besparing in Utrecht mogelijk is met duurzame stadswarmte uit biomassa. Daaruit blijkt dat de BioWarmte Installatie Lage Weide jaarlijks zo'n 80.000 ton CO₂ bespaart. De gemeente Utrecht heeft deze getallen laten controleren en is het eens met deze conclusie.
De CO₂-besparing wordt mogelijk, omdat we minder fossiel aardgas nodig hebben om warmte voor Utrecht en Nieuwegein te produceren. Bij verbranding van fossiel aardgas komt miljoenen jaren oud CO₂ in grote hoeveelheden in de atmosfeer terecht. Dat verstoort de CO₂-balans. Bij verbranding van biomassa komt ook CO₂ vrij, maar deze werd in recente jaren opgenomen uit de lucht. En deze wordt ook weer vlot opgenomen door planten en bomen.

Veelgestelde vragen Biomassa

Feiten en cijfers

OpbrengstThermisch rendement: 60/70 MWth
Thermisch vermogen: 90% boven- en 108% onderwaarde
Productie: ca. 1.600.000 GJ/jaar
40% klimaatneutraal
CO₂ besparing80.000 ton/jaar
BrandstofHoeveelheid: ca. 170 kiloton/jaar
Opslag: ca. 5 dagen
Biomassa30-40 vrachtwagens per dag
Min. 160 kiloton/jaar
Max. 180 kiloton/jaar
Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie nog een vraag over BioWarmte Installatie Lage Weide? Mail deze naar ons door op onderstaande button te klikken.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Elektrodeboiler WKC Ypenburg

Elektrodeboiler WKC Ypenburg