Luchtkwaliteit

De bijdrage van BioWarmte Installatie Lage Weide aan de lokale luchtconcentraties komt van de uitstoot van diep gereinigd rookgas uit de schoorsteen en van vrachtwagens die biomassa en hulpstoffen aanvoeren en asresten afvoeren. De bijdrage van de BioWarmte Installatie aan de lokale luchtconcentraties door het rookgas en de vervoersbewegingen zijn dermate laag dat deze in het luchtkwaliteitsonderzoek wordt gekwalificeerd als ‘niet in betekenende mate’.

Rookgasreiniging

De biomassa wordt verbrand in een verbrandingsketel met roosterbed-technologie, waarbij de verbrandingswarmte van de rookgassen in de ketel wordt gebruikt om het afgekoelde water uit de stad te verwarmen door een warmtewisselaar (stap 1).
Hoe werkt rookgasreiniging BioWarmte Installatie Lage Weide
De rookgassen worden vervolgens vanaf de ketel in een aantal stappen gereinigd door een uitgebreide rookgasreiniging. De BioWarmte Installatie is voorzien van de best beschikbare technieken voor de reiniging van het rookgas (stap 2) zodat kan worden voldaan aan de strenge emissie-eisen.

Na het reinigen van de rookgassen wordt extra warmte onttrokken aan de rookgassen door de condensatie van waterdamp in de rookgassen (HR-principe). Met een warmtepomp en warmtewisselaars wordt deze warmte gebruikt om het stadsverwarmingswater verder op te warmen (stap 3). Door de diepe uitkoeling van de rookgassen behaalt de BWI een hoog thermisch rendement en wordt de energie uit de biomassa optimaal benut.

Om te verantwoorden dat de BioWarmte Installatie voldoet aan deze strenge emissie-eisen wordt het gereinigde rookgas continu gemeten en gemonitord (stap 4).

De hulpstoffen voor de rookgasreiniging en de overblijfselen van verbranding (bodemas en vliegas) worden met een vrachtwagen aangevoerd respectievelijk afgevoerd.

Vervoersbewegingen

Door de lokale en regionale levering van biomassa aan de BioWarmte Installatie is alleen aanvoer per vrachtwagen haalbaar. Hierbij is gekozen voor een voorkeursroute vanaf de A2 over het industrieterrein Lage Weide naar de BioWarmte Installatie zodat de vrachtwagens niet langs de stadkant rijden. De uitstoot van vrachtwagens en het effect op de luchtkwaliteit beperkt zich daardoor tot de A2 en de Atoomweg en levert nauwelijks een bijdrage aan de luchtkwaliteit in de stad zelf. Eneco verwacht daarnaast dat de leveranciers een maximale beladingsgraad hanteren en zoveel mogelijk rijden met minimaal Euro IV vrachtwagens.


CO2-besparing

De jaarlijkse CO2-reductie van ~80.000 ton die de BioWarmte Installatie oplevert is berekend door onderzoeksbureau CE Delft. Dit is gedaan aan de hand van de NTA8080, een breed geaccepteerde en door milieuorganisaties, wetenschappers en bedrijven samen opgezette methodiek voor CO₂ balans berekening.