Zonnepark Ameland

De gemeente Ameland wil op een duurzame manier voorzien in zijn eigen behoefte aan elektriciteit en warmte. Om hier invulling aan te geven hebben de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie en Eneco vanuit een gedeelde visie op de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening een zonnepark gerealiseerd. Het zonnepark produceert meer dan voldoende stroom voor de Amelandse huishoudens en draagt bij aan de strategie om zelf in de energiebehoefte te voorzien.

Projectinformatie

Zonnepark Ameland is gebouwd in de zuidwesthoek van het vliegveld in Ballum. Het zonnepark heeft een vermogen van 6 MWp. De 23.000 zonnepanelen, gelegen op ongeveer 10 hectare grond, zullen naar verwachting jaarlijks 5,6 GWh stroom produceren. Dat is 5,6 miljoen kilowattuur, ruim genoeg voor de circa 1.500 huishoudens op Ameland. Dat is de stroombehoefte van heel Ameland in een rustige periode zonder toeristen en voorziet in ruim 20% van de totale elektriciteitsbehoefte van Ameland.

Het zonnepark is een initiatief van de Gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Eneco. Om zo’n project van de grond te krijgen is het essentieel om lokaal samen te werken en samen te investeren. Niet alleen de gemeente Ameland en Eneco, maar ook bewoners en bedrijven betaalden via AEC mee aan het park. Via AEC is er voor Amelanders en eigenaren van recreatiewoningen een mogelijkheid gecreëerd om via een obligatielening te participeren in het zonnepark. Op deze manier worden de voordelen van hernieuwbare energie op deze manier eerlijk verdeeld.

Benieuwd wat zonnepark Ameland presteert? Kijk hier.

Partners

Gemeente Ameland en Amelander Energie Coöperatie

‘We willen het eiland niet alleen verduurzamen, ook willen we een rendabel project.'

Albert de Hoop, voormalig burgemeester Ameland

‘Dit project werd niet van bovenaf gedicteerd, maar komt van de burgers zelf. Daardoor is er meer draagvlak.’

Johan Kiewiet, voorzitter AEC

Feiten en cijfers

  • Eneco zon
   Aantal zonnepanelen 23.000
  • Vermogen 6 MWp
  • Jaarlijkse opbrengst 5.600.000 kWh
  • Vergelijkbaar met huishoudens: 1700
  • Eneco biomassa
   CO₂-besparing per jaar 2.827.500 kg CO₂

Zonnepark Ameland in beeld

Heb je nog vragen?

Stuur een bericht

Mail ons je vraag via onderstaande button.

E-mail

Zonnepark Ameland

Zonnepark Ameland B.V.
Zuidwesthoek Vliegveld Ballum


info@zonneparkameland.nl