Je geiser en de GAVO-eisen

Heb je binnenkort een onderhoudsafspraak voor je geiser? Dan voert de monteur ook gelijk een veiligheidscontrole uit. Hij bekijkt dan of je geiser, en de ruimte waarin deze hangt, nog aan de GAVO-eisen voldoen. GAVO staat voor Gas Voorschriften voor veiligheid. Op deze pagina lees je meer over deze controle en over de GAVO-eisen.

Waarom voert de monteur een controle uit?

Voor de verbranding van gas halen open geisers zuurstof (schone lucht) uit de ruimte waar ze zijn opgehangen. De rookgassen die daarbij ontstaan komen vrij in diezelfde ruimte, of gaan naar buiten via een afvoer. Dit kan onveilige situaties opleveren. Bijvoorbeeld als de ruimte niet (meer) goed geventileerd is. Of als de luchttoevoer of rookgasafvoer niet goed (meer) werken. Er kan dan koolmonoxide ontstaan in de woning. Om dit te voorkomen controleert de monteur of je geiser en de ruimte waar deze in hangen.

De GAVO-eisen in het kort

De GAVO-eisen zijn landelijke gasvoorschriften. Alle geisers - en de ruimtes waar ze in hangen - moeten hieraan voldoen. Zo mag de ruimte waarin het toestel hangt niet te klein zijn. En moeten er bijvoorbeeld minimaal twee deuren tussen de geiser en de badkamer zitten. Ruimten en woningen veranderen door de jaren heen, bijvoorbeeld door betere isolatie. Daarom blijven onze monteurs bij elke onderhoudsbeurt controleren of de geiser nog goed en veilig werkt. En of de ruimte waarin ze hangen nog wel geschikt is.

Hoe ontstaat koolmonoxide?

Koolmonoxide kan ontstaan bij onvolledige gasverbranding of gebrek aan schone verbrandingslucht. Gebrek aan schone verbrandingslucht ontstaat als er te weinig toevoer van schone lucht is. Of onvoldoende afvoer van verbrandingsgassen. Bijvoorbeeld als de geiser in een kastje zit met te weinig ventilatie. Of als het ventilatiekanaal niet (meer) beschikbaar is.

Ventilatie is van levensbelang

Koolmonoxide kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid en concentratieproblemen. Ook kun je door CO-vergiftiging gaan overgeven en bewusteloos raken. In ernstige gevallen kun je er zelfs aan overlijden. Onder de douche ben je extra vatbaar voor koolmonoxide. Ventileren is dus letterlijk van levensbelang!

Zo ziet de controle eruit

Ook bij jou thuis zal de monteur controleren of de situatie aan de veiligheidseisen voldoet. Hij gaat daarbij als volgt te werk:

  • Hij beoordeelt de ruimte waarin de geiser hangt.
  • Hij beoordeelt de voorzieningen voor de toevoer van schone lucht en de afvoer van de verbrandingsgassen.
  • Hij maakt de geiser schoon volgens de eisen van de fabrikant.
  • Daarna controleert hij de afstellingen om te zorgen dat het gas volledig (schoon) verbrandt. 
  • Hij meet of het CO-promillage in de verbrandingsgassen onder de veilige grens zit.
  • Hij bevestigt een CO-melder aan de muur en geeft hier uitleg over.
  • Tot slot plakt hij een sticker op de geiser. Daarop staat wat je moet doen als de CO-melder afgaat.

Wat als je geiser, de ruimte of de ventilatievoorziening wordt afgekeurd?

Voldoet je geiser, of de ruimte waarin hij hangt, niet meer aan de GAVO-eisen? Dan wordt hij afgekeurd. Hoe het verder gaat, hangt af van de situatie.

De geiser is van jezelf

Als de geiser je eigendom is, dan kunnen we hem niet langer onderhouden. Het onderhoudscontract wordt dan ontbonden. 

De geiser huur van je Eneco

Als je de geiser huurt van Eneco, dan proberen we je zo goed mogelijk verder te helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden om je geiser te vervangen. Zo kan de monteur een Aquasafe elektrische-huurboiler laten plaatsen. In veel gevallen kan dit zonder installatiekosten. Deze boiler is wel groter dan een geiser. Dit kan dus alleen als er genoeg installatieruimte is. De geiser kan ook worden vervangen door een cv-ketel. De monteur zal een inventarisatieformulier invullen. Daarna biedt ons installatieteam een passende oplossing, geschikt voor jouw situatie.