J.M. (Mel) Kroon, MSc, MBA

Voorzitter Raad van Commissarissen

Mel Kroon (1957) is per 24 maart 2020 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Eneco.

De heer Kroon is werkzaam geweest als CEO bij vele bedrijven tot en met 4000 medewerkers gedurende een periode van 21 jaar. In de periode 1984-2018 werkte hij achtereenvolgens bij Fokker Aircraft N.V., Holec B.V., SNS Reaal B.V. en TenneT Holding B.V. De heer Kroon is Officier in de Orde van Oranje-Nassau.  • Voorzitter Raad van Commissarissen
  • Lid Audit & Risk Commissie
  • Lid remuneratie/selectie- en benoemingscommissie
Mel Kroon

Overige nevenfuncties, onderhevig aan de Wet Toezicht Bestuur:

 

  • Voorzitter Raad van Advies Giga Storage
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Energyworx
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Attero B.V.
  • Lid Raad van Commissarissen TKH Group N.V.
  • Lid Raad van Commissarissen Montel A.S.
  • Lid Raad van Toezicht LVNL
  • Bestuurslid Urenco Ltd