K. M. (Karen) de Lathouder, PHD, MBA

Lid Raad van Bestuur Eneco

Karen de Lathouder (1977) is per november 2023 benoemd als lid van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer Assets (COO-A).

Van 2017 tot 2023 was zij werkzaam voor bp, waar zij verschillende rollen vervulde. Laatstelijk als CEO voor de Nederlandse tak van bp waar zij verantwoordelijk was voor alle zakelijke activiteiten in Nederland. Eerder was zij ook Vice President Refining Rotterdam. Daarvoor werkte Karen voor ORPIC, Akzo Nobel en Shell in o.a. Denemarken, Oman, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Karen de Lathouder heeft een PhD in chemical engineering aan de Universiteit van Delft en behaalde haar MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Karen de Lathouder

 

Nevenfunctie:

 

  • Lid van bestuur Deltalinqs