Ir. C.J. (Kees-Jan) Rameau, MBA

Lid Raad van Bestuur Eneco

Kees-Jan Rameau (1962) is per 1 februari 2017 benoemd in de Raad van Bestuur van Eneco als Chief Operating Officer Integrated Energy (COO-IE). Voorheen was hij van 1 april 2008 tot 1 februari 2017 lid van de raad van bestuur van Eneco Holding N.V. Hij startte begin 2004 als directeur Strategie bij Eneco. Begin 2007 werd hij benoemd tot directeur Business to Business.

Voordat Rameau bij Eneco in dienst trad, was hij actief op strategisch, financieel en operationeel gebied bij de Boston Consulting Group, TPG (nu TNT) en McKinsey & Company. Hij studeerde technische natuurkunde in Delft en behaalde een MBA van INSEAD in Fontainebleau.

Kees Jan Rameau

Nevenfuncties:

 

  • Lid raad van advies Energy MBA Nyenrode
  • Lid bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek
  • Lid Raad van Commissarissen Lichtblick (Holding AG)