Windpark Eneco Luchterduinen

Een samenwerking tussen Mitsubishi Corporation en Eneco levert Hollandse windstroom aan NS en TU Delft

Luchterduinen Fonds

Het Eneco Luchterduinen Fonds helpt mee aan het verduurzamen van het kustgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk, en wil de kustbeleving voor bewoners en toeristen in dat gebied op een duurzame manier versterken.

In dit Fonds storten Eneco en Mitsubishi Corporation vanaf 2014 gedurende 20 jaar gezamenlijk een jaarlijks bedrag van 45.000 euro (exclusief BTW). Het is de bedoeling dat het Fonds elke 2 jaar uitkeert op basis van de fondscriteria. De doelen van het Fonds zijn onder andere:

Twee vrolijke jongetjes op het strand
  • Bijdragen aan de verduurzaming van de kust en het versterken van de kustbeleving van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk.
  • Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de gemeenten.
  • Zo veel mogelijk streven naar de volgende verdeling van het Fonds: Noordwijk 1/3, Zandvoort 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6, over de looptijd van 20 jaar.

Nieuws

Winnaars tweede ronde Eneco Luchterduinenfonds bekend gemaakt

8 van de 17 genomineerde duurzame initiatieven mogen worden uitgevoerd.Op 10 mei werd tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Watersport Vereniging Zandvoort bekend gemaakt welke lokale duurzame initiatieven met steun van het Eneco Luchterduinenfonds kunnen worden uitgevoerd. Het is voor de tweede keer dat het fonds bijdrages toekent aan initiatieven in Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal of Katwijk. De winnaars van de eerste ronde in 2015 hebben hun voorstellen inmiddels afgerond. De succesvolle uitvoering daarvan werd vooraf aan de bekendmaking getoond met een informatieve film. Een extra stimulans voor de nieuwe winnaars om te starten met hun projecten.

En de winnaars zijn:
De winnaars in de categorie ‘Kustbeleving’ zijn Stichting Kurt Carlsen, die de Vuurtoren in Noordwijk gaat openstellen en voorzien van verrekijkers (5.000 euro) en Stichting Kunstklank die de voorstelling ‘Gestrand Verlangen Dideo en Aeneas’ op het Noordwijkse strand gaat uitvoeren (20.000 euro).

In de categorie ‘Verduurzamen’ gaat de Noordwijkse Reddingsbrigade een compact en milieuvriendelijk voertuig realiseren voor een veilig strand bij drukke dagen (20.000 euro) en gaat Stichting Juttersgeluk een kleinschalige productielijn ontwikkelen om op ambachtelijke wijze opgeraapt plastic te recyclen tot mooie producten (10.000 euro). Ook gaat KNNV Paddenwerkgroep Brouwerskolkweg met een duurzaam paddenscherm de paddenpopulatie beschermen (11.000 euro).

De winnaars in de categorie ‘Besparing & Duurzame opwekking’ zijn Basketbalvereniging Grasshoppers die het adoptieplan ‘ ZONderMeer Grasshoppers’ voor zonnepanelen gaat realiseren (5.000 euro) en de Katwijkse Reddingsbrigade die haar strandposten verder gaat verduurzamen met zonnepanelen (13.000 euro). Tenslotte gaat Kunstvereeniging Katwijk een leefbaar en energieneutraal DunaAtelier realiseren (5.000 euro).

Lees hier meer informatie over de winnende inzendingen en het bijbehorende juryrapport.

Over het fonds:
Het Eneco Luchterduinenfonds is opgericht om bewoners van de kustgemeenten in de omgeving van het Windpark Eneco Luchterduinen in de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan verduurzaming of aan het versterken van de kustbeleving. Van de 27 ingediende projecten zijn er 17 genomineerd en doorgegaan naar de publieksjurering. De jury heeft bij de toekenning zoveel mogelijk rekening gehouden met de spreiding over de vier kustplaatsen en spreiding over de verschillende categorieën: energiebesparing, verduurzaming of het versterken van de kustbeleving (op cultuur, educatief of natuurvlak). Gedurende de levensduur van het windpark van 20 jaar is tweejaarlijks 90.000 euro beschikbaar.

Arjan Donker, Operational Director Eneco Luchterduinen: “Ook de 2e ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds leidt tot de meest uiteenlopende en inspirerende winnende initiatieven, welke binnen nu en 2 jaar uitgevoerd zullen zijn. De winnaars van de 1e ronde laten zien dat het Fonds het juiste steuntje in de rug geeft om samen met inwoners te werken aan energiebesparing, verduurzaming en versterking van de kustbeleving.”

Tweede ronde Luchterduinen Fonds gestart

De tweede ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds is van start gegaan. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Bloemendaal, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort zijn uitgenodigd om mee te doen. Om initiatieven in te leveren. Dus heeft u een mooi plan? Vanaf 30 september tot en met 30 november 2016 kunt u uw initiatieven indienen.

Vervolgens zal een jury, die bestaat uit medewerkers van de bedrijven achter het windmolenpark, een eerste selectie maken. Daarna toetsen de vier betrokken kustgemeenten de uitvoerbaarheid van de plannen. De volgende fase is een publieksjurering, waarbij de kustbewoners kunnen stemmen op het voorstel van hun keuze. De winnende voorstellen worden mei 2017 bekend gemaakt.

Lees meer

Eneco Luchterduinenfonds; Katwijkse zeeverkenners

De zon is er altijd

Gespannen kijken de kinderen naar de teller in de meterkast. Zie je al iets? Staan ze al aan? Met een symbolische druk op de knop nam voorzitter Erwin Jonker zaterdag de zonnepanelen op clubhuis Parnassia van de Zeeverkenners in gebruik.

Juttersgeluk maakt het strand schoon

'Ik kan niet aanzien dat dat fijne strand zo vervuild wordt'

Suzanne Klaassen (45) won € 5000 euro van het Luchterduinen Fonds voor haar project Juttersgeluk. Met dat project raapt ze vuil op van de stranden en maakt ze bijvoorbeeld armbanden van het overgebleven materiaal.

We liepen een ochtend mee met haar tijdens een speciale excursie voor bijzondere leerlingen van Het Molenduin. ‘Ik kan niet aanzien dat dat fijne strand zo vervuild wordt.’

Muziekvereniging UNI Katwijk is blij met zonnepanelen

Als muziekvereniging is CMV UNI Katwijk voortdurend bezig met onder andere het aanbieden van mogelijkheden voor muzikale educatie aan met name jongeren, scholieren, maar zeker ook aan volwassenen. Ook de overheid investeert hierin tegenwoordig miljoenen.

Werkwijze

Vanaf 30 september 2018 start de derde ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds en kunnen nieuwe voorstellen ingediend worden. De jury controleert of de ingediende voorstellen aan de vastgestelde fondscriteria voldoen.

Daarna worden de inwoners van de eerder genoemde gemeenten opgeroepen om te stemmen op hun favoriete voorstel voor deze tweede ronde van het fonds. De voorstellen moeten binnen 2 jaar gerealiseerd worden.

Lees meer

Organisatie

Windpark Eneco Luchterduinen is een samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation. De organisatie van het Eneco Luchterduinen Fonds wordt bestuurd en uitgevoerd door medewerkers van beide bedrijven.

Daarnaast betrekt het fonds ook de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Bloemendaal om te zorgen dat de winnende initiatieven ook gerealiseerd kunnen worden.

Bestuursleden

Frank Oomen

Directeur Operations Eneco

Bestuursleden

Yotaro Iwaki

Directeur Investeringsmanagament bij Diamond Generating Europe B.V. (onderdeel van Mitsubishi Corporation)

Jury Eneco Luchterduinen Fonds

De jury bestaat uit medewerkers van zowel Eneco als Mitsubishi Corporation.

Werkgroep Eneco Luchterduinen Fonds

Karin de Backer

Communicatie adviseur, Eneco Luchterduinen

Eerste aanspreekpunt voor vragen over het Eneco Luchterduinen Fonds via info@enecoluchterduinenfonds.nl.

Informatie over de Stichting

Stichting Eneco Luchterduinen Fonds
Kamer van Koophandel: 61011452
RSIN: 854164297
SBI 94996 Overige Ideële Organisaties

Contact