Windpark Eneco Luchterduinen

Een samenwerking tussen Mitsubishi Corporation en Eneco levert Hollandse windstroom aan NS en TU Delft

Luchterduinen Fonds

Het Eneco Luchterduinen Fonds helpt mee aan het verduurzamen van het kustgebied van de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk, en wil de kustbeleving voor bewoners en toeristen in dat gebied op een duurzame manier versterken.

In dit Fonds storten Eneco en Mitsubishi Corporation vanaf 2014 gedurende 20 jaar gezamenlijk een jaarlijks bedrag van 45.000 euro (exclusief BTW). Het is de bedoeling dat het Fonds elke 2 jaar uitkeert op basis van de fondscriteria. De doelen van het Fonds zijn onder andere:

Twee vrolijke jongetjes op het strand
  • Bijdragen aan de verduurzaming van de kust en het versterken van de kustbeleving van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk.
  • Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en/of kustbeleving in de gemeenten.
  • Zo veel mogelijk streven naar de volgende verdeling van het Fonds: Noordwijk 1/3, Zandvoort 1/3, Bloemendaal 1/6 en Katwijk 1/6, over de looptijd van 20 jaar.

Actueel

Paddenwerkgroep dicht het laatste gat | Eneco

Paddenwerkgroep dicht het laatste gat

De KNNV paddenwerkgroep Brouwerskolk in Overveen, gemeente Bloemendaal, heeft een bijdrage van 11.000 euro van het Eneco Luchterduinen Fonds gekregen om een duurzaam recycled kunststof paddenscherm te plaatsen langs een drukke weg aan de binnenduinrand. Na extra fondsenwerving en een eigen crowdfundingsactie is genoeg geld opgehaald om langs de hele weg een scherm te plaatsen.

Lees verder

Katwijkse Reddingsbrigade voorziet reddingsposten van zonnepanelen

De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) heeft met een bijdrage van 13.000 euro van het Eneco Luchterduinen Fonds twee reddingsposten verduurzaamd. De strandposten waren tijdens de bouw al voorzien van zonboilers. Er zijn 26 zonnepanelen per reddingspost op het dak geplaatst waardoor er op duurzame wijze elektriciteit opgewekt wordt.

Lees verder

Zomerse klanken in duurzaam mobiel bamboetheater

Zomerse klanken in duurzaam mobiel bamboetheater

Het Noordwijkse strand vormde deze zomer het decor van de voorstelling ‘Gestrand Verlangen Dideo en Aeneas’. Een productie van de lokale Stichting Kunstklank. Als een van de winnaars van de tweede ronde Eneco Luchterduinenfonds ontving de stichting dit jaar een bijdrage van 20.000 euro.

Lees verder

Werkwijze

Vanaf 30 september 2018 start de derde ronde van het Eneco Luchterduinen Fonds en kunnen nieuwe voorstellen ingediend worden. De jury controleert of de ingediende voorstellen aan de vastgestelde fondscriteria voldoen.

Daarna worden de inwoners van de eerder genoemde gemeenten opgeroepen om te stemmen op hun favoriete voorstel voor deze tweede ronde van het fonds. De voorstellen moeten binnen 2 jaar gerealiseerd worden.

Lees meer

Organisatie

Windpark Eneco Luchterduinen is een samenwerking tussen Eneco en Mitsubishi Corporation. De organisatie van het Eneco Luchterduinen Fonds wordt bestuurd en uitgevoerd door medewerkers van beide bedrijven.

Daarnaast betrekt het fonds ook de gemeenten Noordwijk, Zandvoort, Katwijk en Bloemendaal om te zorgen dat de winnende initiatieven ook gerealiseerd kunnen worden.

Bestuursleden

Frank Oomen

Directeur Operations Eneco

Ben Wright: Chief Financial Officer bij Diamond Generating Europe Limited

Bestuursleden

Ben Wright

Chief Financial Officer bij Diamond Generating Europe Limited

Jury Eneco Luchterduinen Fonds

De jury bestaat uit medewerkers van zowel Eneco als Mitsubishi Corporation.

Werkgroep Eneco Luchterduinen Fonds

Karin de Backer

Communicatie adviseur, Eneco Luchterduinen

Eerste aanspreekpunt voor vragen over het Eneco Luchterduinen Fonds via info@enecoluchterduinenfonds.nl.

Informatie over de Stichting

Stichting Eneco Luchterduinen Fonds
Kamer van Koophandel: 61011452
RSIN: 854164297
SBI 94996 Overige Ideƫle Organisaties

Contact