‘De huurder is onze stip op de horizon’

'Het verduurzamen van uw woningbezit is een omvangrijk strategisch traject. Een grote opgave die met de dag urgenter wordt. Hoe houdt u investeringen en opbrengsten in balans? En hoe houdt u de impact op de huurprijs in de hand?'

Jos Apswoude, Ontwikkelaar Energieprojecten voor woningcorporaties bij Eneco

 

woningcorporaties
Is uw kantoorpand of appartementencomplex aangesloten op ons warmte- of koelnet? Kijk dan op onze pagina voor klanten

Voordelen van uw samenwerking met Eneco

Altijd een passende oplossing voor bestaande en nieuwbouw
Gespecialiseerd team voor advies en uitvoering
Beheersbaar door beperkt aantal contracten en technische systemen
Geen omkijken naar service en onderhoud

Voordelen voor de huurders

Duurzame warmte tegen de laagst mogelijke kosten
Huurders direct betrokken bij voorbereidingen en realisatie
Betrouwbaar door hoge leveringszekerheid
Ervaren klantenservice
Man kijkt uit het raam

Huurders eerst

Isolatie is ongetwijfeld uw eerste prioriteit om ’s winters de warmte binnenshuis te houden. Huurders verwachten immers een lekker warm huis in de winter met lagere stookkosten. En dan pas komt de verdere verduurzaming van uw vastgoed.

Het startpunt voor verduurzaming is om samen met u de buurt goed te leren kennen en in kaart te brengen met een door onszelf ontwikkelde methodiek. Daarbij inventariseren we gezamenlijk de behoeften van de bewoners en welke technische mogelijkheden er zijn. Met onze ruime ervaring in bestaande wijken en bij nieuwbouwprojecten begrijpen we wat nodig is om de energie-oplossing samen met u uit stippelen.

Onder aan de streep: hoe de routekaart er ook uitziet, huurders moeten tegen de laagste mogelijke kosten zeker zijn van warmte.

Een energie-oplossing vraagt om maatwerk

Concrete plannen vragen om keuzes. Kiest u ervoor om per individuele woning te verduurzamen, bijvoorbeeld op het moment nadat een huurder is verhuisd? Waar gaat u aan de slag met een heel gebouw en waar participeert u met een (gemeentelijke) aanpak voor een hele wijk? Is er sprake van (sloop/) nieuwbouw in combinatie met verduurzaming van bestaande bouw? Welke woningen kunnen meteen 100% van het aardgas af en bij welke is een tussenoplossing passend?

En wat is dan de beste weg: aansluiten op een bestaand warmtenet, ontwikkeling van een eigen oplossing of een combinatie van beide? Allemaal facetten die leiden tot unieke energie-oplossingen. Eén aspect hebben ze gemeen: het is altijd maatwerk, want geen enkele situatie is hetzelfde. De gekozen oplossing is idealiter onderdeel van een gestandaardiseerde menukaart en afspraken.

Zo komen we met u, de huurders en andere belanghebbenden in de wijk tot concrete plannen voor duurzame en vooral ook betaalbare energieoplossingen. Lees meer over onze projectaanpak.
Werkzaamheden in woonwijk
woningcorporaties

Efficiëntie door standaardisatie

Wij werken graag samen met u aan een nieuwe standaard voor duurzaam verwarmen en koelen. Dit zorgt voor een kostenefficiënte operatie voor beide partijen. Wanneer u het aantal leveranciers voor de warmte-oplossingen beperkt, betekent dit minder aanspreekpunten voor al uw vragen. Dat scheelt u tijd. Een ander belangrijk voordeel is dat u precies weet hoe de contracten eruitzien en welke afspraken er zijn gemaakt.

Daarbij onderscheiden we twee routes: een portfoliobenadering of een wijkaanpak. Bij de portfoliobenadering wordt uw woningbezit verdeeld in logische groepen panden. De basis van deze portfolio-aanpak wordt gevormd door de clustering van locaties, variaties in installaties en mogelijke oplossingen. Zo creëren we een homogene eenheid die tot schaalvoordeel van de warmte-oplossing leidt.

Ook bij de wijkaanpak zoeken we naar de meest optimale weg om tot de beste energie-oplossing te komen. Dat begint met een gestructureerde aanpak die we in 10 overzichtelijke stappen hebben samengevat. Lees meer.

Betrouwbare oplossingen

Onze 'menukaart' is breed. Dat varieert van een aansluiting op een bestaand warmtenet tot decentrale oplossingen of individuele oplossingen met warmtepompen. Zo hebben we altijd een passende oplossing voor uw locatie.

Kwaliteit en leveringszekerheid staan daarbij voorop. Met een gemiddelde beschikbaarheid van 99,97% is onze leveringszekerheid zeer hoog.
Betrouwbare oplossingen

‘Met onze ervaring in verduurzamingsprojecten in de bestaande woningvoorraad denken wij graag met u mee’

Jos Apswoude, Ontwikkelaar Energieprojecten voor woningcorporaties bij Eneco.

Geen warmtenet in de buurt? Volop kansen

Misschien denkt u bij "het overstappen naar nieuwe energie-oplossingen" als eerste aan de mogelijkheden om aan te sluiten op een bestaand warmtenet, zoals onze netten in en rond Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amersfoort en Amstelveen. Dat kan zeker een goede keus zijn als het net in de buurt ligt en er voldoende mogelijkheden zijn voor duurzame warmtebronnen. En als dat niet het geval is, zijn er altijd alternatieven.

Daarbij kijken we ook naar de toepassing van lokale bronnen en technieken. Dat maakt dat de netwerktemperaturen vaak lager worden dan in de traditionele warmtenetten. En zo draagt u niet alleen bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord, maar in het bijzonder ook aan uw eigen duurzaamheidsdoelen.

Kortom, op welke locatie uw vastgoed ook staat, wij denken graag mee in de route naar de best passende, lokale energie-oplossingen. Dan weet u zeker dat uw woningbezit op termijn gebruik gaat maken van een CO2-neutrale energie-oplossing.
woningcorporaties
Schiedamse wijk Groenoord aardgasvrij

Van investeren naar exploitatie

Is er eenmaal een besluit over de duurzame energie-oplossing, dan verzorgen wij de aanleg en uitvoering van A-Z. Altijd in nauw overleg met alle betrokken partijen. Vooraf spreken we een vaste prijs af per woning, de zogenaamde projectbijdrage. Dat voorkomt verrassingen.

Van tevoren maken we ook afspraken over het periodiek onderhoud en onze services na de aansluiting. Uw huurders ontvangen heldere informatie over onze klantenservice waar ze voor al hun vragen terecht kunnen. Zo weten alle betrokkenen exact waar ze aan toe zijn.

Onze woningcorporatieprojecten

Werkzaamheden in woonwijk

Aanleg warmtenet in de wijk Bospolder-Tussendijken

De gemeente Rotterdam, Havensteder en Eneco werken samen aan de aanleg van een warmtenet, waardoor 1.600 woningen en bedrijven kunnen worden verwarmd met restwarmte uit de havenindustrie.
Luchtfoto van de wijk Groenoord

Schiedamse wijk Groenoord aardgasvrij

De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Eneco werken intensief samen om de Schiedamse wijk Groenoord op warmte te laten overstappen.
Gasloos reclamebord langs de weg

Haagse Heiloostraat

Hier geen aardgas meer voor verwarming. Duurzame stap via het warmtenet van Eneco. In samenwerking met Vestia.
Den Helderstraat

Den Helderstraat in Den Haag

De bewoners verruilen hun gasaansluiting voor het Haagse warmtenet. In samenwerking met Haag Wonen zijn 160 stuks woningen verduurzaamd.
woco projecten zonder spoorwijk

Het Lage Land, gasloze sterflats

Ingrijpende renovatie gecombineerd met individuele aansluitingen op het Rotterdamse warmtenet van Eneco. Totaal 624 woningen van Woonstad zijn nu energiezuinig en gasloos.

Onze projecten zonder bestaand warmtenet

woco projecten zonder spoorwijk

Spoorwijk fase 1, Den Haag

Stadsvernieuwing gecombineerd met verduurzaming: WKO met individuele warmtepompen. Zonnecollectoren zorgen voor duurzame werking van het systeem.
Project Diemen

De Sniep in Diemen

De warmte die in de zomer van de hoofdleiding van het spaarbekken van de Waternet drinkwaterzuivering komt, wordt afgeroomd voor gebruik in de winter via de Warmte Koude Opslag in de wijk. Ieder huis heeft z’n eigen warmtepomp.

Laten we kennismaken

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw woningbezit in een bestaande wijk of als nieuwbouw? Neem vrijblijvend contact op met onze Ontwikkelaar Energieprojecten voor woningcorporaties. Hij deelt zijn expertise graag om samen met u tot de beste energieoplossing te komen.
Jos Apswoude

Jos Apswoude 06 – 2249 3987

Duurzaam nieuws

Kaart met ondergrondse warmteleidingen in Zuid-Holland

Ondergrondse warmteleiding voor duurzame warmte

WarmtelinQ wordt een open transportleiding waar meerdere afnemers, zoals energieleveranciers, en (duurzame) warmtebronnen op aan kunnen sluiten. Eneco zette als eerste de handtekening.
Woco nieuws startmotorkader

Startmotorkader

AEDES, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om de versnelde verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren.
Mensen zitten aan tafel met een blauw tafelkleed

CO2-neutraal warmtenet op Ypenburg

Samenwerking tussen het bewonersinitiatief Hernieuwbare Warmte Ypenburg, de gemeenten Den Haag en Pijnacker-Nootdorp en Eneco zorgt voor verdere verduurzaming van het warmtenet.
Stapeltjes met munten waar een plantje op groeit

Aardgasvrij Haverstraat Utrecht van start

De warmtenetleiding in deze straat wordt vervangen. Eneco biedt bewoners twee buitenkansen om de woning meteen aardgasvrij te maken of hierop voor te bereiden.