'Voor een succesvolle wijkaanpak is de samenwerking bepalend'

'Een samenwerking die zich kenmerkt door openheid, transparantie en duidelijkheid.'

Emile Klep, directeur-bestuurder bij Woonplus.

Groenoord

Onze gezamenlijke doelen

Aardgasvrije wijk
Bewoners centraal
Duurzame impuls
Betaalbare oplossingen
Schiedamse wijk Groenoord aardgasvrij

Schiedamse wijk Groenoord aardgasvrij

De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Eneco werken intensief samen aan een wijkaanpak. Het doel? De wijk Groenoord betaalbaar van aardgas naar warmte over laten stappen. De aanpak kreeg eind 2020 groen licht. Transparantie staat centraal in deze nauwe samenwerking. Dit heeft geresulteerd in zeer lage aansluitkosten ook wel de BAK genoemd. Deze lage aansluitkosten zorgen ervoor dat de overstap naar een warmtenet voor iedereen mogelijk is.

Aansluiten op het warmtenet

Het doel ‘Groenoord aardgasvrij maken’ wordt bereikt door de wijk aan te sluiten op ons warmtenet van Rotterdam. Dit warmtenet zorgt er samen met de toepassing van individuele warmteoplossingen voor dat elke woning en elk gebouw in de wijk straks duurzaam wordt verwarmd en wordt voorzien van warm water. Doordat er ook wordt overgestapt op elektrisch koken, is Groenoord straks als een van de eerste wijken aardgasvrij.

Samen werken aan betaalbare oplossingen
De betaalbaarheid van de aardgasvrije oplossingen is voor alle partijen een belangrijke en hierdoor verbindende factor. Alleen door intensief en transparant samen te werken, is het partijen gelukt om tot een lage BAK (Bijdrage AansluitKosten) te komen. Het resultaat: haalbaar en betaalbaar overstappen op warmte. 

 

Groenoord

Duurzaamheid als impuls voor de wijk

Door aan te sluiten op ons warmtenet van Rotterdam schakelt Groenoord over van aardgas naar warmte. Hierdoor wordt de wijk duurzamer. Naast duurzaamheid wordt er ook gekeken naar andere kansen die de transitie naar aardgasvrij biedt. Ook wel de wijkkansen genoemd. Zo proberen we de wijk fijner en leefbaarder te maken.

De bewoners staan centraal

Voor de bewoners van de wijk is de omschakeling naar het warmtenet een flinke verandering. Daarom is het belangrijk om de bewoners te betrekken bij alles wat er in de wijk gebeurt. En werken we intensief samen om bewoners goed te informeren waarom deze omschakeling belangrijk is, de plannen, de werkzaamheden en de kosten. Eneco maakt de overstap voor bewoners hiermee zo makkelijk mogelijk.

Het warmtenet voor Groenoord

Groenoord ligt dicht bij de Leiding over Noord van Eneco. Door deze leiding wordt restwarmte van Afvalcentrale AVR vervoerd. Deze transportleiding loopt voorbij Schiedam langs de locatie waar Eneco het warmtestation Groenoord bouwt. Dit warmtestation zorgt voor de overdracht van warmte aan het primaire net dat de wijk in gaat. Mocht er een storing zijn of is er onderhoud nodig, dan staat er ook een back-up en een piekvoorziening bij het warmtestation. Door de koppeling met de Leiding over Noord wordt het warmtenet voor Groenoord onderdeel van het warmtenet van Rotterdam. Hierdoor wordt er, in vergelijking met een woning op aardgas, een CO2-reductie van ongeveer 68% bereikt. 

Meer weten over deze samenwerking

In het webinar ‘De wijk Groenoord schakelt om naar warmte’ deelden de gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Eneco de ervaringen en inzichten, zodat ook andere gemeentes en woningcorporaties er hun voordeel mee kunnen doen. Alle informatie uit deze online masterclass is online terug te lezen in de Terugblik. 
Groenoord

Bedankt aardgas, hallo warmte

Eneco biedt een programma voor woningcorporaties en gemeenten waarbij op basis van een helder stappenplan het woningbezit aardgasvrij wordt gemaakt. U kunt kiezen uit een menukaart aan opties en services om de omschakeling naar aardgasvrij zo goed mogelijk te laten verlopen voor uzelf én voor uw bewoners.

Wat kunt u van ons verwachten

  • Vaste contactpersoon in iedere fase
  • Transparante businesscase
  • Hulp bij subsidieaanvragen
  • Advies bij keuzes en opties
  • Hulp bij draagvlak bewoners
  • Overstapgemak voor bewoners
Jos Apswoude

Laten we kennismaken

Spreekt onze aanpak voor Groenoord u aan? Bent u nieuwsgierig naar wat Eneco voor uw project kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.

Jos Apswoude, Ontwikkelaar Energieprojecten

Meer over Warmte & Koeling

Duurzame Warmte & Koeling realiseren

Een gebouw of hele wijk CO2-neutraal maken. Een decentraal thermisch grid of warmtenet aanleggen voor de buurt. Wij brengen daarin een bak aan ervaring en expertise mee, plus een nuchtere, no-nonsense aanpak. Het is altijd maatwerk en voor ieder project hebben we een oplossing.

Bestaande aansluiting voor Warmte & Koeling

Al klant of wordt u klant bij Eneco op een bestaande aansluiting voor Warmte & Koeling? Dat betekent een comfortabel binnenklimaat. Daar zorgt Eneco voor als uw kantoorpand, bedrijfsgebouw of appartementencomplex is aangesloten op ons warmte- of koelnet.

Onze projecten

Samen met onze experts komt uw organisatie tot de beste energie-oplossingen. Elk project is uniek: van complexe gebiedsontwikkeling tot lokale projecten met uitdagende eisen. Stuk voor stuk ingevuld met teamwork en maatwerk. Zo gaan we samen op weg naar een klimaatneutrale samenleving in 2035.