'Duurzame warmte oplossingen draaien om draagvlak, maatwerk en financiële haalbaarheid'

Trude Buitenhuis, City Manager bij Eneco
Trude Buitenhuis
Is uw kantoorpand aangesloten op ons warmte- of koelnet? Kijk dan op onze pagina voor klanten.

Gezamenlijke uitdaging

Klimaatverandering tegengaan. Dat is onze gezamenlijke uitdaging. Verduurzaming is ons doel, maar ook de opdracht aan gemeenten. Een wijkgerichte aanpak vergt dan ook teamwork tussen alle partijen én goede voorbereiding. Het is zaak om denken om te zetten in doen. De slimme transitieplannen en beleidsmaatregelen van de gemeente worden zo totaaloplossingen op maat. Duurzame oplossingen die realistisch, betaalbaar en betrouwbaar zijn.

De transitie in uw gemeente pakken we graag samen als een team op. Want u kent uw gemeente als geen ander. Wij voegen daar onze expertise, ervaring, technische oplossingen, de financiële kant en de communicatie met de bewoners en zakelijke gebruikers aan toe.

Daarbij is het aan u, als gemeente, of u de volledige regie wilt voeren of dat u de transitie vooral faciliterend wilt ondersteunen. Welke rol u ook kiest, wij denken mee en kunnen op elk vlak ontzorgen.
Luchtfoto van de wijk Groenoord

Onze kijk op de energietransitie

Bij het verduurzamen van een wijk of gebied komt veel kijken. En bij Eneco gaan we nog een stap verder dan de duurzame doelen uit het Klimaatakkoord. In ons One Planet Plan leggen we uit waarom wij vinden dat de verduurzaming sneller moet. Maar dat gaat niet vanzelf. Straten gaan overhoop. Veranderingen in de woningen en gebouwen zijn noodzakelijk. Bewoners ervaren het als ‘gedoe’. Dat vraagt om een ervaren partner met oplossingen die aansluiten bij de behoeften van de gemeente, maar vooral ook van de bewoners.

Technisch gezien moet een nieuwe energieoplossing toekomstbestendig en betaalbaar zijn. Daarom combineren wij bewezen technieken met nieuwe ontwikkelingen. We besteden veel aandacht aan bijvoorbeeld slim gebruik van infrastructuur, de opslag van energie en sturen balancering van warmte en koude datagedreven aan. Op deze manier kunnen we de energiekosten voor de eindgebruikers betaalbaar houden.

Gebiedsontwikkeling in uw gemeente

Vaak zijn gebieden een mix van nieuwbouw en bestaande bouw. Nieuwbouw is vanzelfsprekend aardgasvrij, maar kent geen standaard energieoplossingen. De warmtetransitie in bestaande gebouwen biedt zo mogelijk nog meer uitdagingen.

Wat zijn uw plannen en welke duurzaamheidseisen stelt u, als gemeente? Welke lokale bronnen dragen bij aan duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar verwarmen en koelen? Zijn er slimme combinaties te maken om de kosten zo laag mogelijk te houden? Stuk voor stuk vragen waar we raad mee weten. Samen met uw duurzaamheidsexperts komen we tot de beste energieoplossing voor de locatie. We verzorgen daarna de aanleg en uitvoering van A tot Z, in nauw overleg met alle betrokken partijen.
Binckhorst het nieuwe verwarmen

Financiële instrumenten slim inzetten

De energietransitie is kostbaar. Daarom is kennis over en ervaring met het gebruik van fondsen, subsidies en andere financiële bronnen essentieel. Zo werken we bijvoorbeeld met proeftuinprojecten via het Programma Aardgasvrije Wijken. Maar ook met het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie, de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen.
Man en vrouw staan naast elkaar in een woonwijk

Samenwerken, in volle transparantie

Elk project heeft z’n eigen uitdagingen, specifieke eigenschappen en randvoorwaarden. We beginnen met het luisteren naar uw plannen, de ambities van de gemeente voor een wijk of gebied. En we betrekken de stakeholders erbij om precies te weten wat de behoeften van een gebied of wijk zijn.

We weten dat bewoners en zakelijke gebruikers een belangrijke groep vormen. Soms hebben zij al concreet een plan voor een lokaal initiatief. Dan stropen we de mouwen op om in nauwe samenwerking met de duurzaamheidsexperts van uw gemeente en alle belanghebbenden een oplossing op maat te ontwikkelen. Dat kan een nieuwe oplossing zijn, maar ook een uitbreiding of aanpassing van een bestaande.

Onze aanpak kenmerkt zich door teamwork en volledige transparantie. Ook in financieel opzicht. Zo delen we de business case met u. Ervaring leert dat dit de gebiedsaanpak en de business case voor alle partijen versterkt. Zodra alle betrokkenen het ontwerp en de kostenraming omarmen, realiseren we de aanleg.

In 10 stappen naar succesvolle wijkaanpak

Een geslaagd project begint bij een gestructureerde aanpak in de wijk. Vanuit onze ervaring met energietransitie projecten hebben we een 10-staps-aanpak ontwikkeld. Langs deze weg belichten we - als gezamenlijk projectteam - alle facetten van de verandering, in de juiste volgorde, met en naar de betrokkenen, op het juiste moment.
Gemeente wijkaanpak plan

Goede informatievoorziening voor bewoners

Voor bewoners is de transitie van aardgas naar een warmtenet een hele stap. Daarom is het belangrijk om samen met de bewoners op te trekken en hun vragen en zorgen serieus te nemen. We stellen hen centraal en zorgen voor een goede informatievoorziening. Op een manier die past bij de gemeente, bij de bewoners en alle andere betrokkenen.

Communicatie toolkit helpt de wijkaanpak van A-Z

Om bewoners van begin tot eind te informeren hebben wij een communicatie toolkit ontwikkeld die wij graag met u delen. De toolkit bevat praktische stappenplannen en ideeën voor bewonerscommunicatie.

Als gemeente kent u uw bewoners door en door. Een set templates helpt om gezamenlijk, als projectteam, een heldere boodschap neer te zetten. De 10-staps-aanpak zorgt ervoor dat we de bewoners op het juiste moment betrekken. Zo nemen we de bewoners mee in de veranderingen, zodat ze JA zeggen tegen de nieuwe manier van verwarmen en koken.
Gemeente toolkit
Vrouw met tablet

Ervaren klantenservice

We weten waar onze klanten behoefte aan hebben en hoe we ze het beste van dienst kunnen zijn. Met zo’n 5,9 miljoen klantcontracten heeft onze klantenservice de ervaring en de middelen om klanten snel en goed te helpen. We zijn duidelijk over de Eneco Kwaliteitscriteria en informeren onze klanten daar proactief over. Onze klanten weten dus precies wat ze van ons mogen verwachten als het gaat om nota’s, klacht- en schadeafhandeling, onderhoud, service en storingen.

Onze klanten geven een 8
Elk kwartaal meten we de klanttevredenheid. We zijn trots op onze gemiddelde score van een 8. En om de tevredenheid zo hoog te houden, monitoren we continu data en reacties uit klankbordgroepen. Zo blijven we scherp op verbeteringen voor onze klanten.

Onze warmtetransitieprojecten

Werkzaamheden in woonwijk

Aanleg warmtenet in de wijk Bospolder-Tussendijken

De gemeente Rotterdam, Havensteder en Eneco werken samen aan de aanleg van een warmtenet, waardoor 1.600 woningen en bedrijven kunnen worden verwarmd met restwarmte uit de havenindustrie.
Luchtfoto van de wijk Groenoord

Schiedamse wijk Groenoord aardgasvrij

De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Eneco werken intensief samen om de Schiedamse wijk Groenoord op warmte te laten overstappen.

Voorbeelden van gebiedsontwikkeling

Binckhorst

Het nieuwe koelen en verwarmen in de Binckhorst

In de Binckhorst realiseren de gemeente Den Haag, projectontwikkelaar VORM en Eneco Warmte & Koeling de komende 10 tot 15 jaar een moderne, vernieuwende en duurzame wijk.
Luchtfoto WAD-Kwartier

Duurzame start van WAD-Kwartier

Eneco verzorgt collectief warmte-/koudenet voor verwarming, koeling en warm tapwater in Amsterdam Weespertrekvaart Midden/Oost, Amstelkwartier 3e fase en Kauwgomballenkwartier.

Laten we kennismaken

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van een wijk of gebied in uw gemeente? Neem vrijblijvend contact op met één van onze City Managers. Zij delen hun expertise graag om samen met u tot de beste energieoplossing te komen.
Trude Buitenhuis

Den Haag en omstreken, Amsterdam, overige steden

Trude Buitenhuis 06 – 5364 1968
Ron Wit

Rotterdam en omstreken

Ron Wit a.i.
Koen Gommers

Utrecht en omstreken

Koen Gommers 06 – 2888 1033

Duurzaam nieuws

Een groep mensen houdt een bord vast

Duurzaamheid troef in Den Haag

Ontwikkelaar Stebru en Eneco slaan handen ineen. Ook project ‘Frank is een Binck’* wordt aangesloten op BinckNet® en projecten ‘Maestro’ en ‘Levels’ krijgen een WKO.
Gallerijflat

Weg vrij voor aardgasvrij Bospolder-Tussendijken

Woningcorporatie Havensteder, gemeente Rotterdam en Eneco hebben afspraken gemaakt over een haalbare en betaalbare overstap op het warmtenet voor bewoners.
Nieuwe ondergrondse warmteleiding

Ondergrondse warmteleiding voor duurzame warmte

WarmtelinQ wordt een open transportleiding waar meerdere afnemers, zoals energieleveranciers, en (duurzame) warmtebronnen op aan kunnen sluiten. Eneco zette als eerste de handtekening.
Klimaatneutraal in 2035

Eneco en zijn klanten klimaatneutraal in 2035

Een plan vol ambities, concreet en extern gevalideerd: Eneco’s One Planet Plan. Met als doel het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius.
Twee mannen houden een bord vast met aankondiging samenwerking Eneco en blijdorp

Diergaarde Blijdorp en Eneco slaan de handen ineen voor een duurzame toekomst

Blijdorp en Eneco werken samen aan de bouw van een warmte-koudeopslag (WKO) naast het Oceanium, waarvoor vandaag de warmtepompen zijn geplaatst.