Samenwerking brengt ons verder

Partners in de warmtetransitie versterken elkaar. Uw plannen voor duurzaam verwarmen dragen tenslotte bij aan de strategische kaders en eisen van de gemeente. En in veel gevallen is het efficiënt om de plannen op elkaar af te stemmen. Dat voorkomt dubbele kosten en de bewoners ervaren minder hinder, bijvoorbeeld als ook het riool vervangen moet worden. In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken zijn daar heldere plannen en afspraken voor gemaakt.
Twee mannen poseren met armen over elkaar

Open communicatie essentieel voor succes

Alles begint bij nauwe en transparante samenwerking tussen uw organisatie en Eneco. Bij veel projecten vormen we samen met de gemeente een drie-eenheid. Onze 10 stappen-wijkaanpak helpt om alle belangrijke beslis- en communicatiemomenten in beeld te brengen. Om daar vervolgens het gezamenlijke plan op te baseren en de dialoog met de bewoners aan te gaan.
Gemeente toolkit

Heldere communicatie voor de huurders

Communiceren met de huurders is cruciaal om draagvlak te krijgen. Daarvoor moeten we op het juiste moment, de juiste boodschap overbrengen en vooral de dialoog aangaan. Onze speciaal hiervoor ontwikkelde communicatie toolkit voorziet in middelen die u helpen om dit op een eenduidige, herkenbare manier in praktijk te brengen.

Versneld duurzaam in 2035

Onze gezamenlijke ambitie is helder: we willen en moeten verduurzamen om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Klimaatneutraal in 2050 is ons niet snel genoeg. Bij Eneco gaan we een stap verder met ons One Planet Plan: we baseren al onze keuzes op de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat geldt voor alle energie die wij leveren, dus ook warmte. Uw woningbezit en de huurders worden daarmee automatisch ook steeds duurzamer.
Wereldbol met handen van kind en volwassenen

Alles in kaart voor de overstap naar warmte

We nemen gezamenlijk uw vastgoedportefeuille onder de loep. De consequentie van de overstap naar warmte vormt een belangrijk onderdeel. Kan dat boetevrij? Wat te doen met eventuele huurtoestellen: kunnen we die innemen? Wat zijn de wensen voor de nieuwe afleversets: huren of afkopen? Al dit soort praktische punten lopen we met het projectteam door, zodat er gedegen afwegingen gemaakt worden.
Vrouw opent gordijnen

Modelwoning geeft goed beeld

Ervaring heeft ons geleerd dat bewoners graag willen zien wat er verandert in hun woning, hoe zo’n afleverset eruitziet en hoe het werkt. Onze klantenservice medewerkers komen graag langs om hier meer over te vertellen en vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijk georganiseerde informatiebijeenkomst. Dat helpt om draagvlak te creëren en de wijk enthousiast te maken.
Stel aan tafel achter een laptop

Bewoners vergelijken vooraf

Met onze handige vergelijkingscalculator kunnen uw huurders vooraf berekenen hoe de nieuwe situatie er financieel voor hen uitziet.
Zakenman en zakenvrouw

Grip op energiekosten

Bewoners krijgen toegang tot de gratis Eneco Warmte App voor inzicht in hun verbruik op dag-, week-, maand- en jaarbasis. En zij kunnen zelf aan de slag met tal van besparingstips in de app.
Vrouw kijkt naar tablet met een roze spaarvarken op het bureau

Betaling rechtstreeks aan Eneco

Als woningcorporatie heeft u geen omkijken naar het incasseren van de maandelijkse warmtenota. De huurders betalen de kosten rechtstreeks aan ons. Tenzij uw woningcorporatie liever zelf de incasso bij uw huurders verzorgt. Daar maken we heldere afspraken over.

Incasso met de ‘warme hand’

Problemen met betaling van de energienota zijn van alle dag. Als maatschappelijk betrokken energiebedrijf ziet Eneco het als verantwoordelijkheid om klanten en werknemers met betalingsproblemen zo goed mogelijk te helpen. Door het behalen van het Keurmerk Warm Incasseren Rotterdam zegt Eneco ‘ja’ tegen een eerlijk en humaan incassobeleid. Wij zijn er trots op dat we dit keurmerk - als eerste landelijk opererende bedrijf - hebben behaald.

Hoge klantwaardering

Volgens Consumentenbond onderzoek in de periode mei-juli 2019 scoort de Eneco klantenservice als beste van acht energieleveranciers een 7,9 als het gaat om wachttijden en bereikbaarheid.

Uit ons eigen klantenonderzoek in Q1-2021 blijkt dat 78% van onze Warmte & Koeling klanten onze klantenservice waarderen met een goed tot uitstekend. Bovendien verbeteren we onze diensten en processen continu op basis van onze klantonderzoeken.

Laten we kennismaken

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw woningbezit in een bestaande wijk of als nieuwbouw ? Neem vrijblijvend contact op met onze Ontwikkelaar Energieprojecten voor woningcorporaties. Hij deelt zijn expertise graag om samen met u om tot de beste energie-oplossing te komen.
Jos Apswoude

Jos Apswoude

06 - 2249 3987