Duurzame ambitie

We gaan andere energie gebruiken, zodat de aarde niet verder opwarmt dan 1,5° Celsius. Daarvoor moeten we nu tempo maken. Want wereldwijd en in Nederland is vandaag zo’n 90% van de energie nog fossiel.

Klimaatneutraal in 2035, dat is wat we willen bereiken. Dit geldt voor ons bedrijf én voor alle energie die we opwekken en leveren aan onze klanten. We nemen onze klanten mee in de versnelling naar klimaatneutraal. Dat doen we met duurzamere warmte en koeling, schone energie van de zon en wind en met slimme oplossingen om energie te besparen. Zo schakelen we om naar een schoner en duurzamer leven. Klimaatneutraal in 2035 - we doen het nu.
Erasmus MC
Aftapwarmte

Onze bronnen

Voor Eneco Warmte & Koeling gebruiken we meerdere bronnen. De dagelijkse warmtevraag leveren we vanuit basisbronnen. Daarnaast zijn er piekbronnen. Deze springen alleen bij op koude dagen en bij onderhoud en storingen. De belangrijke basisbronnen op dit moment zijn aftapwarmte, biowarmte en restwarmte. Ondertussen werken we aan nieuwe duurzame bronnen. Aardwarmte bijvoorbeeld en warmte uit water van waterzuiveringsinstallaties.

Welke bron we inzetten, hangt onder meer af van de beschikbaarheid op de locatie, de betaalbaarheid en de duurzaamheid. De piekbron is nu meestal nog een ketel op aardgas. We onderzoeken hoe we de piekvraag kleiner kunnen maken en werken aan duurzame alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn warmteopslag, groen gas en waterstof.

Klimaatneutraal 2035

Woningen en gebouwen duurzamer verwarmen en koelen? Daar helpen we bij met onze oplossingen. Een warmtepomp, WKO of aansluiting op een warmtenet levert al veel besparing op. En Eneco gaat energie nog schoner maken. We willen onze klanten in 2035 klimaatneutrale stroom en warmte leveren. Hoe we dat doen staat in onze verduurzamingsstrategie, het One Planet Plan.
Windpark Hogezandse Polder Numansdorp

Op weg naar CO₂-neutrale warmtelevering

We willen stap voor stap toewerken naar een duurzame en volledig CO₂-neutrale warmtelevering in 2035 voor alle warmteklanten van Eneco. Door innovatie en investeringen in nieuwe duurzame, hernieuwbare warmtebronnen zoals aquathermie, aardwarmte, elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte. In ons warmte-etiket doen we verslag van de jaarlijkse CO₂-reductie door Warmte. Per warmtenet maken we inzichtelijk wat er is bespaard en wat dit voor uw organisatie kan betekenen.
E-boiler Ypenburg

Onze aanpak

Een gebouw of een hele woonwijk CO₂-neutraal maken. Een Warmte Koude Opslag, decentraal thermisch grid of warmtenet aanleggen voor de buurt. Het zijn intensieve trajecten, waarin veel verschillende partijen moeten samenwerken. Wij brengen daarin jarenlange ervaring en expertise mee en een nuchtere, no-nonsense aanpak. Met elkaar zetten we de stappen naar een duurzame oplossing per woning, gebouw of wijk.

Zet nu de eerste stap

Geïnteresseerd in het duurzaam verwarmen en/of koelen van uw gebouw, woningbezit, project of een gebied? Neem contact op met een van onze experts. Ze staan voor u klaar!
Vrouw met een tablet