Verklaringen lager tarief of vrijstelling

Komt u in aanmerking voor belastingverlaging of -vrijstelling? Vraag het aan met de bijbehorende verklaring. Download de verklaring die voor uw situatie geldt. Vul de verklaring in en onderteken deze. Stuur de verklaring naar: Eneco Zakelijk B.V. Postbus 5 3000 AA Rotterdam of mail naar uw vaste contactpersoon.
Stap 2: energiebelasting

Elektriciteit

Hier vindt u de verklaringen waarmee u in aanmerking komt voor korting of vrijstelling.
Document icoon

U verbruikt meer dan 10 miljoen kWh per jaar

Bij een jaarverbruik per aansluiting van meer dan 10 miljoen kWh geldt een lager zakelijk tarief voor de energiebelasting dan voor niet-zakelijk verbruik.
Document icoon

Optellen verbruik aansluitingen met dezelfde functie

Met deze verklaring vraagt u om het verbruik van aansluitingen die dezelfde functie hebben op te tellen (sommeren) en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen.
Document icoon

Meerdere aansluitingen per WOZ-object

Hiermee vraagt u om het verbruik van aansluitingen die u kunt zien als één WOZ-object te sommeren en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen. Als bijlage bij de verklaring moet u ons altijd de WOZ-beschikking sturen. Deze verklaring hoeft u ons slechts één keer toe te sturen.
Document icoon

Belastingplichtig voor de energiebelasting inzake doorlevering elektriciteit

Is uw bedrijf zelf aangifteplichtig voor de energiebelasting? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf houder is van een particulier elektriciteitsnet, gesloten distributiesysteem of elektriciteit doorlevert aan een afnemer achter de meter? Dan is de levering door de leverancier vrijgesteld van de energiebelasting.
Document icoon

Chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

Levering van elektriciteit voor genoemde procedés is vrijgesteld van energiebelasting.
Document icoon

Oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen

Voor een verlaagd tarief voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting.
Document icoon

Walstroominstallatie voor (binnen)schepen

Voor een verlaagd tarief voor elektriciteit die wordt geleverd via een walstroominstallatie of kadekast, die beschikt over een zelfstandige aansluiting aan (binnen)schepen.

Gas

Hier vindt u de verklaringen waarmee u in aanmerking komt voor korting of vrijstelling.
Document icoon

Lagere belastingtarieven voor tuinders

Voor aardgasgebruik voor het groeiproces van tuinbouwproducten gelden lagere belastingtarieven. Hiervoor heeft Eneco een zogenaamde tuinbouwverklaring van u nodig. Deze verklaring hoeft u maar één keer op te sturen. Vanaf 2018 wordt bij groeibevordering het btw-tarief van 21% toegepast. Het btw-tarief van 6% wordt toegepast over leveringen en eindafrekeningen die toezien tot en met 2017. De tuindersverklaring is nog wel van kracht voor de verlaagde tarieven van de energiebelasting.
Document icoon

Belastingplichtig voor de energiebelasting inzake doorlevering gas

Is uw bedrijf zelf aangifteplichtig voor de energiebelasting? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf houder is van een particulier gasnet, gesloten distributiesysteem of gas doorlevert aan een afnemer achter de meter? Dan is de levering door de leverancier vrijgesteld van de energiebelasting.
Document icoon

Warmtekrachtinstallatie (WKK)

Bedrijven met een warmtekrachtinstallatie zijn vrijgesteld van energiebelasting voor het gasverbruik van hun WKK.   
Document icoon

Blokverwarming

Hiermee geeft u aan dat u gas gebruikt voor blokverwarming (collectieve verwarming). U betaalt dan voor de hele gaslevering het energiebelastingtarief van kleinverbruikers. U hoeft de verklaring maar één keer op te sturen.
Document icoon

CNG-vulstation

Als u het afgenomen gas alleen gebruikt in een CNG-vulstation komt u in aanmerking voor vast tarief energiebelasting, ongeacht het afgenomen volume. U moet de verklaring jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe jaar opsturen.
Document icoon

Meerdere aansluitingen per WOZ-object

Hiermee vraagt u om het verbruik van aansluitingen die u kunt zien als één WOZ-object te sommeren en daarvoor in één keer de energiebelasting toe te passen. Als bijlage bij de verklaring moet u ons altijd de WOZ-beschikking sturen. Deze verklaring hoeft u ons slechts één keer toe te sturen.
Document icoon

Chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

Levering van gas voor genoemde procedés is vrijgesteld van energiebelasting.