Monteurs op dak met zonnepanelen ,

SDE++ subsidie voor zonnepanelen op bedrijfsdaken, hoe zit het precies?

Met de SDE++ subsidie steunt de overheid de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over de SDE++ subsidie.18 april 2024 door Redactie Eneco

1. Wat is de SDE++ subsidieregeling?

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. De regeling bestaat al sinds 2008 en is sindsdien twee keer verbreed. Vandaar de twee plussen. De laatste plus stamt uit 2020; de regeling is nu niet meer alleen bedoeld voor de opwek van duurzame energie, maar ook voor projecten waarmee CO2 wordt bespaard. Denk aan zonnepanelen op bedrijfsdaken of op overdekte parkeerterreinen en bijvoorbeeld e-boilers.

2. Wanneer kan ik deze subsidie aanvragen?

Voorlopig is er één subsidieronde per jaar. Dit jaar start de aanvraagperiode op 10 september 2024. In totaal stelt de overheid 11,5 miljard euro beschikbaar. Daarbij kan het moment waarop u uw aanvraag indient, heel bepalend zijn. De RVO hanteert binnen de aanvraagperiode namelijk verschillende fases. Binnen elke fase loopt het maximale bedrag op waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Per dag worden dan alle aanvragen op volgorde van prijs gezet. Hoe minder subsidie u aanvraagt per ton CO2-reductie, hoe hoger de kans op toekenning.

 

Als u dit jaar geen SDE++ subsidie toegekend krijgt, dan kunt u in de volgende ronde opnieuw subsidie aanvragen. Eneco kan dit ook voor u doen.

3. Hoe werkt de SDE++ subsidie?

De SDE++ vergoedt bij zonne-installaties het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie die u opwekt en de (mogelijke) opbrengsten. U krijgt de subsidie toegekend over een periode van 15 jaar. De hoogte van de subsidie die u kunt krijgen, is afhankelijk van de CO2-reductie die u met uw zonne-installatie realiseert, maar óók van het moment waarop u de subsidie aanvraagt. De openstellingsperiode is verdeeld in vier fases waarin de subsidiebedragen stapsgewijs hoger worden (zie ook vraag 2). Het is slim om van tevoren een aanvraagstrategie uit te denken om de kans op toekenning te vergroten. Uw adviseur, bijvoorbeeld Eneco, kan hierbij helpen. Ook voor e-boilers kan Eneco subsidie voor u aanvragen. Meer daarover leest u hier.
Aanvraagprocedure SDE++ subsidie

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor de SDE++ subsidie?

Er zijn basisvoorwaarden verbonden voor het aanvragen van de SDE++ subsidie. U kunt als bedrijf of instelling de subsidie aanvragen voor uw zonne-installatie als u:
  • Een grootverbruiksaansluiting hebt of laat aanleggen (3 x 80 Ampère)
  • Voor minstens 15 kWp aan zonnepanelen (vanaf ongeveer 50 zonnepanelen) op uw dak wilt plaatsen*.

 

* In de praktijk worden de subsidies voor beduidend grotere installaties aangevraagd.

5. Wat heb ik verder nodig om een subsidieaanvraag in te dienen?

Bij de subsidieaanvraag voor een zonne-installatie is ook een haalbaarheidsstudie ter onderbouwing verplicht. Ook heeft u een positieve transportindicatie nodig, ofwel een voorlopige goedkeuring van de netbeheerder om uw installatie straks aan te sluiten op het netwerk. Dat heeft ermee te maken dat de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet in verschillende delen van Nederland onder druk staat; bijvoorbeeld doordat er al veel zonne-installaties of windmolens op zijn aangesloten. De transportindicatie vraagt u rechtstreeks aan bij uw netbeheerder. In sommige gevallen moet u daarnaast eerst een omgevingsvergunning bij de gemeente regelen. Bijvoorbeeld als de installatie op een nieuw te bouwen gebouw komt, of in het zicht.

6. Moet ik de SDE++ subsidieaanvraag zelf regelen?

Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Er zijn diverse partijen die u dit traject uit handen kunnen nemen, zoals adviseurs en verschillende energieleveranciers. Dat kan u veel tijd schelen en met een deskundige partij verhoogt u uw kans om de subsidie toegekend te krijgen. Zo doen de aanvragen van Eneco het steevast goed in de subsidierondes.

7. Waarom kiezen voor Eneco om mijn SDE++ subsidie aan te vragen?

Onze ervaring met onze wind-, zon- en biomassaprojecten én met subsidieaanvragen maakt dat wij de kans op een goede uitkomst van uw aanvraag kunnen vergroten. Onze toegevoegde waarde:


  • Wij weten precies wat (minimaal) in de benodigde stukken moet staan, zodat ze voldoen aan de eisen. Bij ons dus geen risico op een afwijzing omdat uw aanvraag niet toereikend is.
  • We kunnen goed inschatten op welk niveau we subsidie aan moeten vragen, zodat de aanvraag niet bij voorbaat buiten de boot valt en ook niet te behoudend is waardoor u onnodig inkomsten misloopt.

8. Zijn er kosten verbonden aan een SDE++ aanvraag?

Nee, u kunt kosteloos subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u ervoor kiest de subsidieaanvraag aan Eneco uit te besteden, is het ook gratis.

9. Op wiens naam komt de aanvraag van de subsidie als Eneco deze verzorgt en indient?

Dat hangt af van de gekozen financieringsvorm voor uw zonnepanelen: koop, lease of dakverhuur. In het eerste geval (koop), verzorgt Eneco de subsidieaanvraag op naam van uw organisatie. Kiest u voor lease of dakverhuur, dan komt de aanvraag op naam van Eneco; wij gaan dan namelijk investeren in de zonnepanelen.

10. Moet ik van tevoren kiezen voor koop, lease of dakverhuur?

Ja, want de subsidie komt op naam van de toekomstige producent/eigenaar van de zonne-installatie. Die moet u bij de subsidieaanvraag opgeven. Deze keuze vooraf helpt ons bovendien om de installatie samen met de installateur en alle andere betrokken instanties optimaal voor te bereiden. Het is dus belangrijk om hier goed over na te denken, want de SDE++ subsidie is niet zomaar overdraagbaar.

11. Wanneer krijg ik de subsidie uitbetaald?

RVO die de aanvragen namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat behandelt, heeft hier 13 tot 26 weken voor nodig. Als uw aanvraag positief is beoordeeld, krijgt u een beschikking. Dit garandeert nog geen uitbetaling. Die krijgt u pas als de installatie daadwerkelijk geplaatst is. Bij zonne-installaties met een vermogen tot 1 MWp moet dit binnen 1,5 jaar na de beschikking gebeurd zijn. Bij installaties met een hoger vermogen heeft u 3 jaar de tijd.

12. Over hoeveel jaar krijg ik de subsidie uitbetaald?

Zoals in de vorige vraag benoemd start de uitbetaling wanneer uw zonne-installatie operationeel is. De subsidie loopt 15 jaar door. Als aan het einde van die periode het toegekende bedrag nog niet volledig is benut, kunt u gebruikmaken van het zogenaamde ‘banking jaar’. In dat geval krijgt u dus 16 jaar SDE++.

13. Wat als de zonne-installatie niet voor de deadline gerealiseerd is?

In principe vervalt de toekenning dan. Als u de installatie nog niet gereed hebt gemeld, neemt RVO enkele maanden voor de deadline contact met u op om te informeren naar de voortgang. Bij uitzondering wordt soms uitstel verleend, maar dit is niet de regel. U bent niet verplicht om uw installatie te plaatsen. Wel bent u voor 3 jaar uitgesloten van deelname aan nieuwe aanvraagrondes als u een beschikking heeft gekregen en de SDE++ subsidie niet gebruikt.

14. Wat gebeurt er als de overheid SDE++ regeling afschaft?

Als de overheid in de toekomst besluit de SDE++ regeling af te schaffen, dan heeft dit geen invloed op SDE++ subsidies die al zijn beschikt. Deze worden gewoon uitgekeerd.

15. Waar vind ik meer informatie over SDE++ subsidie?

Op de website van RVO vindt u altijd de laatste en meest recente informatie. Wilt u meer weten over wat Eneco voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op. Wij begeleiden projecten van subsidieaanvraag tot en met de realisatie.
Een man in pak geniet van de zon

Laat de zon voor u werken met ZonOpDak van Eneco

Eneco ZonOpDak is dé totaaloplossing voor bedrijven. Eneco verzorgt het gehele traject van SDE++ subsidieaanvraag tot installatie en beheer. Kies voor koop, lease of uw dak verhuren.

Meer duurzame inspiratie

Tim en Thomas op dak Rotterdam Ahoy

Dak Rotterdam Ahoy vormt bron van duurzame energie

Lees meer over de duurzame energie van het Rotterdamse Ahoy
Zon op dak

Bedrijfspand verduurzamen? 8 redenen om te kiezen voor zonnepanelen op uw dak

Lees hier de 8 redenen
Waalhaven

Laden en lossen met hulp van de wind

Benieuwd wat u kunt doen?