Prof. J.M. (Annemieke) Roobeek, MSc

Lid Raad van Commissarissen

Annemieke Roobeek (1958) is per 1 oktober 2020 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de centrale ondernemingsraad. 
Lid remuneratie/selectie- en benoemingscommissie

Huidige hoofdfuncties: 

  • Hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit
  • Oprichter en CEO van MeetingMoreMinds B.V.
  • Oprichter en CEO van GrwNxt B.V.
Annemieke Roobeek

Overige nevenfuncties:

  • Lid van de Raad van Commissarissen bij Randstad Holding Nederland B.V.
  • Voorzitter van de board van Holland Fintech
  • Lid van de Raad van Commissarissen bij Howaldt & Co Investments in Hamburg
  • Bestuursvoorzitter van Social Finance NL
  • Lid van de Raad van Commissarissen bij SolarDuck B.V., duurzame energie door drijvende zonnepanelen
  • Lid van de raad van advies bij OZ Architect