Windinitiatief Zoeterwoude

Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn en te voldoen aan de afspraken die in het klimaatakkoord gemaakt zijn, moeten we er met elkaar de schouders onder zetten. Voor heel Nederland zijn in de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) voor iedere regio zoekgebieden aangewezen voor de duurzame opwek van energie. Voor de gemeente Zoeterwoude is dat het gebied Grote Polder in de oksel van de A4 en N11. Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude, Rijnland Energie coöperatie en Eneco hebben de handen ineengeslagen om de mogelijkheden van een windpark in dit gebied te onderzoeken.
Windinitiatief Zoeterwoude

Onderzoek windinitiatief voorlopig stopgezet

Op 11 november 2022 hebben Eneco, Rijnland Energie Coöperatie en Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude gesproken met wethouder Duurzaamheid Mathieu Paardekooper (VVD). De wethouder heeft laten weten geen steun te verlenen aan de ontwikkeling van windturbines in de oksel A4-N11. Het standpunt van het nieuwe College van B&W van Zoeterwoude is dat zij wel extra windturbines in Zoeterwoude wil onderzoeken, maar niet in de Grote Polder. Het andere door de gemeente vastgestelde windturbinezoekgebied in de Regionale Energiestrategie (ten zuiden van Zoeterwoude in het verlengde van De Watergeuzen) mag wel nader verkend worden. Er is nog geen besluit genomen of we hiermee aan de slag gaan.

We beseffen ons goed dat we voor dit windinitiatief onderzoek doen in de woon- en werkomgeving van u en uw buren. Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken willen we een klankbordgroep in het leven roepen. Meld u aan voor de klankbordgroep, lees meer over het doel en spelregels (PDF) voor de klankbordgroep of bekijk de presentatie en notulen (PDF) van eerdere bijeenkomsten:

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Eerste informatieavonden

Op 7 en 9 december 2021 vonden de eerste informatieavonden plaats. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn geïnformeerd over het windinitiatief, de totstandkoming van het zoekgebied in de RES, de rol van de gemeente Zoeterwoude, de huidige status en de vervolgstappen. Op de avonden zelf zijn er al veel vragen beantwoord. Heeft u de avond gemist? Bekijk dan de opname of de presentatie (PDF) terug.

Participatieplan

Wij als initiatiefnemer voelen ons verantwoordelijk voor een actieve interactie met de omgeving. Om zoveel mogelijk omwonenden en belanghebbenden te betrekken in het proces is een participatieplan (PDF) gemaakt. In dit plan omschrijven de initiatiefnemers van windpark A4-N11 Grote Polder en gemeente Zoeterwoude hoe zij de omgeving en belanghebbenden willen betrekken bij de ontwikkeling van het windpark, dat kan leiden tot een vergunningsaanvraag. Gedurende het ontwikkelproces kan dit participatieplan in samenspraak met de omgeving en belanghebbenden worden aangepast en afgestemd aan de lokale behoeftes en wensen. Tevens willen wij gezamenlijk met de omgeving bepalen welke vormen van participatie gewenst zijn en welke gedachten en wensen er zijn omtrent financiële participatie.

Denkt u mee?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Vragen en antwoorden

Bekijk hier de vragen en antwoorden die voorafgaand en tijdens de bijeenkomst gesteld zijn.