Emissie-eisen

In tabel 1 staan de grenswaarden vanuit het Activiteitenbesluit en de vergunning waar de BioWarmte Installatie aan moet voldoen. In de kolom ernaast staan de werkelijke minimale en maximale waardes zoals die in 2021 gedurende het jaar gemeten zijn. Een groot deel van de emissies wordt continu gemonitord. Dit meetsysteem wordt jaarlijks gecontroleerd door een gecertificeerd meetbedrijf.
Tabel 1
* maandgemiddelden bij 6% zuurstof
Stof Grenswaarde Activiteitenbesluit of vergunningen Maandgemiddelde*
BWI Lage Weide Werkelijke minimale en maximale maandwaardes in 2021
Stikstofoxide (NOₓ) 100 mg / Nm³
54,75 - 71,97 mg / Nm³
Zwaveloxide (SO₂)
50 mg / Nm³
0,24 - 4,82 mg / Nm³
Totaal stof
4,5 mg / Nm³
0,44 - 2,87 mg / Nm³
Koolmonoxide 100 mg / Nm³
18,98 - 31,02 mg / Nm³
Ammoniak (NH3)
4,5 mg / Nm³
0,14 - 0,80 mg / Nm³
Waterstoffluoride (HF)
1 mg / Nm³
0,55 - 1,29 mg / Nm³
Waterstofchloride (HCI)
10 mg / Nm³
0,07 - 3,26 mg / Nm³
Dioxinen en furanen
0,1 ng TEQ / Nm³
niet aangetoond