Windparken op zee versnellen de energietransitie

Hoe meer windparken op zee, hoe beter voor de versnelling van de energietransitie. De lange-termijn-overeenkomst tussen Eneco en Amazon voor de bouw van een subsidieloos windpark op de Noordzee is daar hét voorbeeld van. Juist omdat de overheid de subsidies voor windparken op zee terugdraait, is dit soort deals dé oplossing om de door de overheid gestelde klimaatdoelen voor 2030 te halen. En de impact is groot: de jaarlijkse productie van het windpark is vergelijkbaar met de levering van groene stroom aan 1 miljoen huishoudens per jaar.
Windpark Northern Offshore
Windpark Amalia

In het kort:

  • De overheid stelt niet langer subsidies voor de bouw van windparken op zee beschikbaar
  • Door langdurige afnamecontracten, zogeheten C-PPA’s, kunnen windparken op zee toch zonder subsidie worden gebouwd
  • De samenwerking tussen Eneco en Amazon voor een nieuw windpark op de Noordzee is daar hét voorbeeld van
  • Nederland loopt achter als het gaat om de opwek en verbruik van hernieuwbare energie
  • Daarom zijn C-PPA's essentieel om de door de overheid gestelde klimaatdoelen van 2030 te halen
Subsidieloze windparken op zee kunnen de klimaatdoelstellingen in een hoger tempo verwezenlijken. Zo gaat Hollandse Kust Noord, het windpark waar Amazon stroom afneemt, jaarlijks ten minste 3,3 terawattuur (TWh) opleveren. Dat is vergelijkbaar met het leveren van elektriciteit aan 1 miljoen huishoudens per jaar. En Nederland heeft zo’n 8 miljoen huishoudens. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de energietransitie. In 2030 moet 70% van alle stroom duurzaam zijn. In 2020 bedroeg dat percentage nog maar 26%.

Nederland loopt achter met het gebruik van hernieuwbare energie

Meer schone energie, zoals van windpark Hollandse Kust Noord, is hard nodig. Nederland loopt achter als het gaat om gebruik van hernieuwbare energie. Vorig jaar verbruikte Nederland 11% hernieuwbare energie. Dat moet in 2030 minimaal 27% zijn. De overheid streeft, op basis van het Klimaatakkoord, naar 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Overheid vermindert subsidies; C-PPA’s zijn dé oplossing

Omdat de overheid subsidies voor windparken op zee niet langer beschikbaar stelt, bieden Corporate Power Purchase Agreements (C-PPA’s) de mogelijkheid toch te bouwen. Zonder zulke langetermijn-akkoorden bestaat geen zekerheid over de prijs voor de geproduceerde elektriciteit. In dat geval zouden de financiële risico’s (door het marktprijs-risico) voor energiebedrijven voor de aanleg van windparken te groot zijn. De C-PPA geeft de noodzakelijke zekerheid aan banken en investeerders die betrokken zijn bij windparkprojecten.

C-PPA in praktijk: bouw subsidieloos windpark Eneco en Amazon

Eneco heeft, evenals partner Shell, een C-PPA afgesloten met Amazon. Dankzij dat langdurige afnamecontract kan het windpark Hollandse Kust Noord zonder subsidie worden gebouwd. Grootverbruiker Amazon koopt daarmee duurzaam opgewekte stroom. Daarvoor ontvangt Amazon zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvO) van Eneco, het bewijs dat de gekochte stroom groen is. Amazon zet zo een nieuwe stap in zijn streven om CO2-neutraal te zijn in 2040.

Klant én producent profiteren van lange-termijn-overeenkomsten

Een C-PPA heeft doorgaans een looptijd van 10 tot 15 jaar. Dat is overzichtelijk voor de stroomproducent. Die weet op die manier goed te voorspellen wat zijn omzet zal zijn in die periode. Daarbij spreken betrokken partijen een vaste prijs per megawattuur af. Ondertussen hoeft de afnemer in die jaren niet te vrezen voor onverwachte prijsstijgingen. Tegelijkertijd verduurzaamt hij langs deze weg zijn energieverbruik.

2023: windenergie voorziet in 16% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte

Hollandse Kust Noord is het derde subsidieloze windpark op zee in Nederland. Met de komst van het offshore windpark voorziet stroom uit wind op zee in 2023 16% van de vraag naar elektriciteit in Nederland. Door de groei van windparken op zee komt dus een aanzienlijk vermogen aan windkracht beschikbaar.

Wind op zee versnelt elektrificatie industrie

Maar om 70% van het huidige elektriciteitsverbruik te verduurzamen, moeten er nog meer windparken bij komen. Zeker wanneer de industrie werk maakt van verduurzaming van haar productieprocessen en vaker kiest voor stroom van wind op zee. Nu draaien de meeste industriële processen nog op fossiele brandstoffen.

Elektrificatie kan uitstoot industrie tot 60% verminderen

Elektrificatie van de industriële processen kan de uitstoot van broeikasgassen fors verlagen. In Europa zou dat tot 2050 tot 60% minder uitstoot kunnen leiden, blijkt uit een vorig jaar gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau BloombergNEF. Elektrificatie, in combinatie met windparken op zee, kan de noodzakelijke energietransitie dus een enorme impuls geven.

Uitdaging bedrijfsleven: langdurige stroomovereenkomsten aangaan

De uitdaging is bedrijven te overtuigen een langdurige stroomovereenkomst aan te gaan. Alleen zijn niet alle ondernemingen in staat 10 tot 15 jaar vooruit te kijken. Graag ziet Eneco bij grote ondernemingen de interesse groeien om zich voor langere tijd te verbinden aan windparken op zee. De overeenkomst met Amazon is daarvan een overtuigend bewijs. Subsidieloze windparken op zee kunnen én moeten de energietransitie versnellen.
One Planet Plan

Eneco's klimaatambitie

Als we de planeet leefbaar willen houden voor volgende generaties, hebben we met elkaar de belangrijke opdracht om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5°C. Eneco neemt hierin verantwoordelijkheid en heeft de ambitie om al in 2035 klimaatneutraal te zijn, niet alleen in onze eigen activiteiten, maar ook in de geleverde energie aan klanten. Reductie van emissies bij klanten realiseren we onder meer door vanaf 2030 alleen nog maar groene stroom aan zakelijke klanten te leveren.