Warmte in Houten Vijfwal

Nu Nederland overstapt van aardgas naar andere bronnen voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen, gaan we op zoek naar alternatieven. Het bestaande warmtenet in Houten is zo’n alternatief. Het warmtenet wordt nu nog verwarmd met aardgas. Eneco vindt het belangrijk om de overstap te maken naar een duurzame energiebron en dat deze bron op een efficiënte manier wordt ingezet. Daarom werkt Eneco in Houten Vijfwal aan verbetering en verduurzaming van het bestaande warmenet.
Paar ontspant in eetkamer

Nieuwsupdates

One Planet Plan

Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Daarom moet er vaart gemaakt worden met de energietransitie. Hiervoor heeft Eneco het plan One Planet Plan ontwikkeld, waarbij de organisatie niet alleen inzet op verduurzaming van de eigen energievoorziening, maar ook op die van haar klanten. Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn voor haar eigen activiteiten, en wil vanaf dat moment ook alleen nog klimaatneutrale producten leveren en klanten helpen bij de overstap van aardgas naar alternatieven. 

Verduurzamingsstrategie

Het reduceren van CO2-uitstoot en inzet van duurzame bronnen zijn belangrijke doelstellingen. In Houten Vijfwal moeten we de overstap maken naar klimaatneutrale warmte. Verwarmen met aardgas wordt dus stap voor stap afgebouwd. Daarom werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige bron. 

Samenwerking met Gemeente Houten

Ook gemeente Houten is bezig is met de energietransitie en werkt aan een overgang van systemen die op fossiele brandstof draaien naar duurzame energievoorziening. Dit betekent dat de gemeente Houten afscheid gaat nemen van aardgas. De Transitievisie Warmte van de gemeente Houten geeft aan dat Houten in 2040 geheel aardgasvrij wil zijn.

Warmtekrachtcentrale de Vijfwal

De warmte voor het warmtenet wordt geproduceerd door Warmtekrachtcentrale de Vijfwal (WKC). De warmte voor Houten komt in 2022 voor 81% als restwarmte vrij uit elektriciteitsproductie en 19% uit grote gasketels.

De elektriciteit wordt opgewekt door grote gasmotoren met daarachter een generator die stroom levert aan het elektriciteitsnet. De restwarmte die aan het warmtenet wordt geleverd wordt gehaald uit de afkoeling van de rookgassen van de gasmotoren. 19% van de warmte wordt opgewekt door grote gasketels, die als functie hebben om piekvragen (ochtend / avond / winter) op te vangen. Deze piekketels zorgen ook voor de leveringszekerheid indien de gasmotoren niet beschikbaar zijn.

De warmtebuffer dient als opslag van de restwarmte. Met de opgeslagen warmte wordt de piekvraag van warmte geleverd voordat de piekketels daarvoor worden ingezet.
Houten Vijfwal

Verduurzaming warmtebron

Elektriciteitsopwekking in Nederland is de afgelopen jaren in een rap tempo flink duurzamer is geworden, hierdoor is het CO2-voordeel dat de WKC had van de gelijktijdige productie van elektriciteit en restwarmte fors afgenomen. Dit CO2-voordeel zal naar de toekomst toe alleen maar verder afnemen omdat elektriciteitsopwekking steeds duurzamer gaat worden. Er is dus een noodzaak om de gasmotoren uit te faseren en over te stappen op een duurzame bron. Eneco heeft de ambitie in 2035 klimaatneutraal te zijn en daarom zijn we momenteel op zoek naar een duurzaam alternatief.
Customer care employee

Contact

Heb je na het lezen van de informatie nog een vraag warmte in Houten Vijfwal? Mail deze naar ons door op onderstaande button te klikken.