Elektrificatie PepsiCo

In de chipsfabriek van PepsiCo in Broek op Langedijk, waar onder andere Lay’s en Cheetos worden gemaakt, gaat Eneco van start met het elektrificeren van fabrieksprocessen. Er wordt een thermische opslag gebouwd die zijn warmte uit duurzame elektriciteit haalt en door de opslag kan de duurzame warmte nog efficiënter worden ingezet om de chips te bakken. Het vervangen van aardgas door duurzame elektriciteit zal leiden tot een radicale verlaging van de CO2-uitstoot: van 51% naar uiteindelijk zelfs 98%.
Pepsico

Nieuwsupdates

Pepsico werkzaamheden

Nieuwsupdate juni 2024

De bestaande betonnen parkeerplaats waar het Volt gebouw komt te staan, is inmiddels helemaal weg. Momenteel worden de funderingspalen aangebracht. Dit wordt gedaan met een zogenaamde boor. Deze boort de palen, van 12 meter, in de grond, in plaats van dat deze geslagen worden. Dit zorgt voor minder trillingen en overlast. De heiwerkzaamheden duren ongeveer twee weken. 
Hierna gaat men verder met het graven van een speciale geul voor de olieleidingen. Als dit gereed is, volgt de fundatie.

Vanaf september gaat het gebouw waar de technische installaties in komen, gebouwd worden.

De elektrificatie van een chipsfabriek

Met behulp van duurzame elektriciteit wordt warmte opgewekt. Deze warmte kan direct gebruikt worden in het productieproces van PepsiCo voor het maken van chips of kan opgeslagen worden om later gebruikt te worden. Dit laatste wordt gedaan met behulp van een innovatieve technologie die op deze schaal voor deze toepassing nog niet eerder is gedaan.Een elektrische weerstand verwarming verwarmt lucht tot 800°C. Deze hete lucht wordt door een groot vat met ijzerslakken gevoerd. Hier draagt het zijn warmte over aan de ijzerslakken. Deze zijn zeer geschikt voor het vasthouden van hoge temperatuur warmte voor langere tijd. IJzerslakken zijn een restproduct van de metaalindustrie dat anders weggegooid wordt. Nu wordt het samen met een fosfaat binder verwerkt tot een product voor energieopslag. Wanneer de warmte dan weer nodig is, wordt de luchtstroom omgedraaid en dragen de ijzerslakken hun warmte weer over aan de lucht. Deze hete lucht wordt dan gebruikt voor het verwarmen van thermische olie welke gebruikt wordt in het proces voor het bakken van chips.

Uniek

Het is de eerste in de wereld op deze schaal met deze toepassing. Deze techniek is een enabeler om verder te gaan met elektrificatie en een proof of concept. Indien het project succesvol is, maakt dit de weg vrij voor vele opvolgende projecten en een grote verduurzamingsslag in Nederland en verder in de wereld. De emissiereductie loopt op tot boven de 8.500 ton CO2 per jaar.

Bouwplanning 2024

April Afronden verplaatsing aardappelontvangst Gereed
Mei Verwijderen asfalt parkeerplaats
Voorbereiden fundatie Power to Heat gebouw
Gereed
Juni t/m augustus Aanbrengen fundatie Power to Heat gebouw
Augustus t/m december Bouw Power to Heat gebouw
September t/m januari

Realiseren technische installatie & aansluitingen

Januari – mei ‘25 Testen installatie
Juni ‘25 Ingebruikname

Over PepsiCo

PepsiCo richt zich op het volledig benutten van het potentieel van het bedrijf door te streven naar duurzame versnelde groei en het omarmen van de missie en visie voor het succes van PepsiCo. De missie van PepsiCo is “Creëer meer glimlachen bij elke slok en hap”. Zowel voor de consumenten, voor klanten, medewerkers, de planeet en de aandeelhouders. De visie van PepsiCo is “wereldwijd marktleider zijn op het gebied van voedsel en drank door doelbewust te winnen”. Dit weerspiegelt de ambitie om duurzaam te winnen in de markt en de omzetgroei te versnellen en tegelijkertijd de inzet om goed te doen voor de planeet en de gemeenschappen te behouden. Een van de leidende principes hierbij is de zorg voor klanten, consumenten en de wereld waarin ze leven.
Pepsico logo