Eindafrekening

Op verschillende momenten krijgt u van ons een eindafrekening. Bijvoorbeeld als uw onderneming verhuist. Maar ook aan het einde van het kalenderjaar als u een nieuwe overeenkomst met ons hebt afgesloten. Of als u overstapt naar een andere energieleverancier en het contract beëindigt. U ontvangt de eindafrekening binnen zes weken per e-mail.
Stap 2: energiebelasting

Geef de meterstanden door

Uw meterstanden online doorgeven is zo gedaan. Houd uw opnamekenmerk bij de hand.

Meterstanden doorgeven voor de eindafrekening

Gaat de eindafrekening over energie die u afneemt, dan hebben we soms de eindmeterstanden nodig. U krijgt dan een e-mail met het verzoek om online de meterstanden aan ons door te geven. Heeft u aangegeven dat u per post bericht wilt of hebben we uw mailadres niet? Dan krijgt u de meterstandenkaart via de post. U geeft de meterstanden door op de laatste dag van uw contract.

Bijbetalen of geld terug

Op de eindafrekening staat uw daadwerkelijke energieverbruik. Dit verrekenen we met de al betaalde voorschotbedragen. U ziet meteen of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Als uw voorschotbedrag te laag was, dan zult u op de eindafrekening zien dat u moet bijbetalen. Was het voorschotbedrag juist te hoog? Dan krijgt u geld terug.

Beëindigingsvergoeding

Meestal is uw energiecontract geldig voor 1, 2 of 3 jaar. Als u voor de einddatum opzegt, moet u een beëindigingsvergoeding betalen. We verrekenen de vergoeding op de eindafrekening of u ontvangt hiervoor een eenmalige kosten nota.
Vrouw kijkt naar telefoon

Komt u er niet uit?

Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoon of e-mail. We helpen u graag.