Zakenman en vrouw met tablet en mobiele telefoon in hand

Eneco UurMatching groene stroom

Door te kiezen voor groene stroom zorgt u direct voor minder CO2-uitstoot. Maar, uw verbruik en de opwek van groene stroom uit wind- of zonneparken vindt niet altijd op hetzelfde moment plaats. Wat als de zon niet schijnt en de wind niet waait op uren dat u groene stroom nodig heeft? Met Eneco UurMatching brengen we het aanbod van groene stroom in balans met uw verbruik. Zodat u kunt groeien naar CO2-vrij elektriciteitsverbruik, elk uur van de dag.
Plan een adviesgesprek in

Van groen op jaarbasis naar ieder uur groen

Het aantonen van groene stroom werkt via het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO). Een GvO is een bewijs dat de hoeveelheid groene stroom die u op jaarbasis verbruikt ook daadwerkelijk binnen een jaar duurzaam is opgewekt. Maar, op uurbasis kan het voorkomen dat u stroom nodig heeft terwijl er op dat specifieke moment geen stroom uit zon of wind beschikbaar is. Deze stroom wordt dan opgewekt in traditionele elektriciteitscentrales die wel CO2 uitstoten. Met Eneco UurMatching brengen we het aanbod van duurzame energie in balans met uw vraag. Om zo te groeien naar CO2-vrij elektriciteitsverbruik, elk uur van de dag.
Met Eneco UurMatching helpen we u naar CO₂-vrij elektriciteitsverbruik, elk uur van de dag.
Grafiek UurMatching

De overlap tussen opwek en verbruik

Met een quickscan maken we inzichtelijk op welke uren uw bedrijf elektriciteit heeft verbruikt en er tegelijkertijd ook wind- en/of zonne-energie werd opgewekt in Nederland. De overlap in deze uren drukken we uit in een procentuele score. Oftewel: in welke mate uw verbruik en duurzame opwek van stroom gelijktijdig is en er een match is. Dit inzicht biedt kansen om uw elektriciteitsverbruik en de beschikbare wind- en zonne-energie beter op elkaar af te stemmen.

Wind- en zonne-energie vullen elkaar aan

De groene stroomproductie uit wind- en zonneparken is seizoensgebonden en ieder uur verschillend. De wind en zon vullen elkaar als energiebron mooi aan. Op een dag met weinig zon staat er vaak wind. En op een windstille dag schijnt vaak de zon. Daarnaast zijn in de zomermaanden de meeste zonuren en de wintermaanden de meeste winduren. Een combinatie van beide energiebronnen zorgt voor een continue voorziening van duurzame energie.

Ieder bedrijf een eigen elektriciteitsmix uit wind én zon

Op basis van uw verbruiksprofiel en de opwekprofielen van wind- en zonneparken bepalen wij voor u de ideale mix van groene stroom uit verschillende duurzame bronnen. Zo matchen we op uurbasis ons aanbod met uw verbruik. Dit brengt uw CO2-uitstoot verder omlaag en uw klimaatambities dichterbij.
 

Grafiek 2 UurMatching
Vrouw kijkt naar telefoon

Zet nu de stap naar CO₂-vrije elektriciteit, ieder moment van de dag

Wilt u ieder uur van de dag CO2-vrije elektriciteit gebruiken? Maak dan vrijblijvend een afspraak met onze expert.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook