Groningen markt,

Groei in Groningse wind dankzij duurzaam energiecontract

Iedere vier jaar schrijft de gemeente Groningen een aanbesteding uit, samen met de provincie en nog vijf Groningse gemeenten. Het plan van aanpak om in hoog tempo de regionale opwek van hernieuwbare energie uit te breiden, woog deze keer ook zwaar mee.23 maart 2021 door Redactie Eneco

Het goede voorbeeld

'In ons inkoopbeleid speelt verduurzaming een belangrijke rol', vertelt Qualm. 'De gemeente heeft de ambitie om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn. Als we dit vragen van bewoners en bedrijven in de stad, hoort daar natuurlijk bij dat we zelf het goede voorbeeld geven. Dit doen we bijvoorbeeld met ons wagenpark en ons vastgoed. Zo investeren we in voertuigen op waterstof en onlangs is de eerste elektrische vrachtwagen afgeleverd. Het energieverbruik in onze gebouwen minimaliseren we. Van de stroom die we nog gebruiken, vinden we dat die 100% duurzaam in de provincie opgewekt moet zijn. Dat draagt meteen bij aan de regionale werkgelegenheid. In onze aanbesteding hebben we gevraagd aan inschrijvers hoe ze hiervoor gaan zorgen. De aanpak van Eneco wekte veel vertrouwen, ook qua snelheid van het realiseren van de additionele nieuwe installaties.'
Bram Qualm addviseur inkoop

Eigen windmolens

Inmiddels heeft Eneco in het kader van de samenwerking verschillende windprojecten gerealiseerd en in gang gezet, onder andere in Delfzijl. Het streven is om nog dit jaar het volledige verbruik van de aanbestedende partijen op eigen bodem op te wekken. Qualm: 'Elk kwartaal ontvangen wij een managementrapportage en bespreken we de voortgang van de projecten. Zo hebben we precies in beeld welke windmolens specifiek voor onze gemeente draaien. We zitten nog niet op de gewenste 100 procent, maar dat heeft oorzaken die buiten de invloed van Eneco en de aanbestedende partijen liggen. In het noorden zijn bijvoorbeeld zo veel zonne-installaties geplaatst dat de transportcapaciteit van het energienet onder druk staat - de energietransitie leeft hier sterk, ook vanwege de aardbevingen. Maar gevolg is wel dat enkele van onze windprojecten on hold staan. Tot er hopelijk snel weer ruimte is om ze aan te sluiten.'

Soepele samenwerking

In de tussentijd vult Eneco de regionale opwek aan met Hollandse Wind uit projecten op andere plekken in het land. Zoals de Groningse partijen dat al jaren gewend zijn. 'Behalve duurzaamheid is voor ons ook heel belangrijk dat de administratie gestroomlijnd verloopt', zegt Qualm. 'De gemeente Groningen alleen al heeft 1695 elektriciteitsaansluitingen, waarvan 1300 van Eneco: gekoppeld aan gebouwen, gemalen, parkeermeters, ondergrondse containers… Dit brengt veel mutaties en meterwisselingen met zich mee. Onze collega’s van Beheer hebben dan ook bijna dagelijks contact met Eneco over aansluitingen die aangepast moeten worden. De verwerking daarvan en de facturatie lopen bij Eneco heel soepel, al vanaf de start van de samenwerking. Tot die tijd vormden die mutaties nogal een hoofdpijndossier, maar met Eneco hebben we direct de basis op orde gebracht. Daar zijn we echt samen voor gegaan; zoiets blijft je bij. En we plukken er nu nog de vruchten van.'
 
Zeker weten dat uw geleverde groene elektriciteit echt duurzaam is opgewekt? Lees meer

Wederzijds respect

Met het contract dat in 2019 inging, is de samenwerking weer voor 15 jaar beklonken: voor die periode tekenden de Groningse partijen voor de stroom van onder andere de windprojecten die Eneco speciaal voor hen oplevert. 'Met onze eis van regionaal opgewekte groene stroom vragen we van onze stroomleveranciers een forse investering in installaties. Dan vinden we het wel zo netjes om daarbij ook de zekerheid te bieden dat de stroom die ermee opgewekt wordt, ook wordt afgenomen. Ten minste lang genoeg om de investering terug te kunnen verdienen.' Voor Qualm is die langjarige overeenkomst alleen maar prettig. 'Na ruim 12 jaar ben ik nog steeds heel tevreden over de samenwerking met Eneco. Er is veel respect over en weer.'
Wind is een onuitputtelijke bron van energie.

Kies voor Eneco HollandseWind® of Zon

Duurzamer ondernemen en rechtstreeks bijdragen aan een beter milieu in Nederland? Schakel dan om naar Eneco HollandseWind® of Zon mét Milieukeur. Exclusief voor onze zakelijke klanten.

Meer duurzame inspiratie

Monteur op windmolen

Is geleverde groene elektriciteit echt duurzaam opgewekt?

Wat is een Garantie van Oorsprong?
Windpark  Burgervlotbrug

Waarom kiezen bedrijven voor Nederlandse groene stroom?

Lees hier de voordelen
Zon op dak met zonnepanelen

Zonnepanelen, ook bij lage of negatieve energieprijzen

Bekijk hier hoe het werkt