Windpark  Burgervlotbrug,

Waarom kiezen bedrijven voor Nederlandse groene stroom?

De CO₂-voetafdruk van uw onderneming verkleinen kan op verschillende manieren. De snelste en meest laagdrempelige is het vergroenen van uw elektriciteit. Dit vergt geen aanpassing in het bedrijfsproces en is direct te regelen.23 maart 2021 door Redactie Eneco
U kiest welke bron de stroom opwekt, bijvoorbeeld wind of zon. En bepaalt of u deze groene stroom uit Europese, algemene Nederlandse of juist regionale bronnen wilt ontvangen. Kiezen voor groene stroom uit Nederland biedt daarbij extra voordelen. Wij zetten ze voor u op een rij.

1. Bijdragen aan behalen Nederlandse Klimaatdoelstellingen

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. De Nederlandse politiek heeft als doel gesteld in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten in Nederland dan we in 1990 deden. Dit betekent dat in 2030 27% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2050 moet de energievoorziening volledig duurzaam zijn (bron Rijksoverheid). Door te kiezen voor Nederlandse groene stroom, reduceert u direct uw CO₂-verbruik. Wanneer u, samen met andere ondernemers, kiest voor Nederlandse groene stroom en dus de vraag naar dit product groeit, zal dat producenten kunnen stimuleren om te investeren in nieuwe wind- en zonneparken op Nederlandse bodem. Zo hoeven we in Nederland steeds minder gebruik te maken van kolen of aardgas. Door het systeem van Garanties van Oorsprong weet u zeker dat uw groene stroom ook écht groen is.

2. Versterk uw concurrentiepositie

Voldoen aan de groene eisen van uw stakeholders? Bedrijven die zichtbaar duurzamer ondernemen, kunnen hiervan profiteren bij het aantrekken en binden van klanten. Zowel (semi-)overheid als grote bedrijven laten duurzaamheid steeds zwaarder meewegen bij hun inkoopproces en bij aanbestedingen. Afnemers waarbij duurzaamheid hoog op de agenda staat, kijken naar uw CO₂-voetafdruk. U kunt uw concurrentiepositie daarom versterken door het afnemen van groene stroom uit Nederland. Of zelfs uit uw eigen regio, omdat u hiermee zichtbaar bijdraagt aan verduurzaming in het gebied waar uw bedrijf actief is. Dit werkt bevorderlijk voor uw imago en is daarmee direct aantrekkelijk voor uw stakeholders.

3. Met Milieukeur: aantoonbaar bewijs van duurzame opwek

Klanten (en klanten van klanten) stellen steeds hogere eisen aan de bewijslast voor duurzame bedrijfsvoering. Het benoemen van de bron die de stroom opwekt, wordt daarmee steeds belangrijker. In de publieke sector bijvoorbeeld, eisen bestuurders (college B&W, gedeputeerden) en volksvertegenwoordigers (zoals de gemeenteraad) steeds vaker inzage in door accountants gecontroleerde rapportages omtrent MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen). Bronduiding komt daarin steeds vaker voor. Wind- of zonne-energie is daarom leverbaar mét Milieukeur. Hiermee krijgt een afnemer een aantoonbaar milieuvriendelijk product geleverd dat voldoet aan de door Stichting Milieukeur gestelde eisen. Met het Milieukeur certificaat maakt u uw duurzaamheidsinspanningen op een heldere en betrouwbare manier inzichtelijk. Hiermee voldoet u direct aan de norm om maatschappelijk verantwoord in te kopen.

4. Uw prestaties verbeteren binnen keurmerken

Instanties achter verschillende keurmerken, zoals de CO₂-Prestatieladder, BREEAM en Greenkey stellen duidelijke eisen voor het gebruik van duurzame stroom uit het land waar het bedrijf ook consumeert. Met wind- of zonne-energie uit Nederland voldoet u aan deze eisen en vergroot u de kans dat u het keurmerk behaalt. Zo is de CO₂-Prestatieladder interessant als uw bedrijf actief is in de bouwsector, BREEAM als uw bedrijf operationeel is in de vastgoedsector en is Greenkey relevant voor de horeca- en recreatiebranche.

5. Maakt bijdrage aan regionale verduurzaming mogelijk

Heeft u een voorkeur voor wind- of zonne-energie? En wilt u bijdragen aan de verduurzaming van Nederland of juist aan de regio waar uw onderneming actief is? Doordat u de vrijheid heeft bij het maken van verschillende keuzes, zoals bron en opweklocatie, kunt u aansluiten op de verduurzamingsambities van uw bedrijf. Wanneer uw bedrijf verspreid door het land gevestigd is, ligt de keuze voor groene stroom uit Nederland wellicht voor de hand. U krijgt dan energie geleverd uit diverse wind- of zonne-energie. Is uw afzetgebied juist regionaal of zelfs lokaal, dan kunt u energie afnemen uit een wind- of zonnepark nabij uw bedrijf. Daarmee bent u in staat om zelf bij te dragen aan lokale verduurzaming en kleurt de toekomst van uw provincie of gemeente groener.
Windturbines in veld | Eneco Grootzakelijk

Kies ook nu voor groene stroom met Eneco HollandseWind&Zon® met Milieukeur

Groen ondernemen begint met 100% groene stroom. Samen maken we het mogelijk. Kies voor HollandseWind&Zon uit Nederland of uit uw provincie.

Meer duurzame inspiratie

Heineken

HEINEKEN gaat voor klimaatneutraal

Lees meer over hoe zij dat doen
Monteur op windmolen

Is geleverde groene elektriciteit echt duurzaam opgewekt?

Wat is een Garantie van Oorsprong?
Zon op dak

De 8 voordelen van zonnepanelen leasen

Lees hier de 8 voordelen