Monteur op windmolen
Groene stroom, GvO

Is geleverde groene elektriciteit echt duurzaam opgewekt?

23 maart 2021 door Redactie Eneco

Wat is een Garantie van Oorsprong (GvO)?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen als wind en zon. CertiQ geeft in Nederland certificaten uit die de herkomst van groene stroom garanderen en beheert het register. Wanneer er één megawattuur (is 1.000 kWh) hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt, wordt er ook één GvO-certificaat aangemaakt en uitgegeven door CertiQ. Deze organisatie is aangesloten bij de Association of Issuing Bodies (AIB), het overkoepelende orgaan binnen Europa. Hierdoor is het systeem zowel in Nederland als in aangesloten Europese landen geharmoniseerd. Zo wordt gegarandeerd dat er niet meer certificaten worden uitgegeven dan er groene stroom wordt geproduceerd, zowel voor Nederlandse als aangesloten Europese bronlanden.

Met een GvO zijn allerlei zaken herleidbaar, zoals de soort bron, productiedatum en de specifieke opwekbron waar één megawattuur is opgewekt. Een GvO heeft een houdbaarheidsdatum van één jaar en staat dus voor een overeenkomstige hoeveelheid duurzame elektriciteit, die ergens in het lopende jaar is geproduceerd en op het net is gezet. Wanneer u groene stroom verbruikt, zorgt uw energieleverancier er dus voor dat er eenzelfde hoeveelheid GvO’s worden afgeboekt bij CertiQ. Zo kunnen zij garanderen dat de hoeveelheid groene stroom die u op jaarbasis verbruikt ook daadwerkelijk groen is opgewekt.

De Autoriteit Consument en Markt controleert aan de hand van het stroometiket bij leveranciers aan groot- en kleinverbruikers of de juiste hoeveelheid certificaten of garanties van oorsprong worden afgeboekt ten opzichte van het totaal aan geleverde groene stroom. Ook kunt u er voor kiezen om groene stroomproducten mét Milieukeur af te nemen. Op stroomproducten met dit keurmerk, vindt jaarlijkse onafhankelijke toetsing plaats (door een externe auditor) op meerdere duurzaamheidscriteria. Onder andere op de herkomst van de bron. Daarmee maakt Milieukeur het transparant en inzichtelijk dat de geleverde stroom aantoonbaar duurzaam is opgewekt.

Kies zelf de oorsprong

Kiest u voor groene stroom, dan kunt u zelf kiezen door welke bron dit is opgewekt en de geografische herkomst. Bij Eneco kunt u kiezen voor windenergie uit Europa, of zonne- en windenergie uit Nederlandse bronnen. Zo versnellen we samen de energietransitie.
2 mannen met zonnepanelen

Sneller klimaatneutraal met groene stroom uit Nederland

Duurzamer ondernemen kan eenvoudig met groene stroom. Van eigen bodem en direct beschikbaar. Zet samen met ons de duurzame stap naar Eneco HollandseWind & Zon®.

Meer duurzame inspiratie

Heineken

HEINEKEN gaat voor klimaatneutraal

Lees meer over hoe zij dat doen
Energie inkopen

Energie inkopen, hoe moet dat nu?

Lees hier meer over het webinar
Zon op dak

De 8 voordelen van zonnepanelen leasen

Lees hier de 8 voordelen