Drone windpark Delfzijl Noord
Groene stroom, GvO

Milieukeur voor Nederlandse groene stroom

Het Milieukeur maakt de duurzaamheidsinspanningen van de organisatie aantoonbaar naar medewerkers, klanten en leveranciers.23 maart 2021 door Redactie Eneco

Wat voegt een Milieukeur toe?

Bedrijven en organisaties willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen en zo aantoonbaar bijdragen aan lagere belasting van het milieu in Nederland. Een simpele stap is het afnemen van groene stroom, mits opgewekt in Nederland. Hiermee verlaagt een organisatie namelijk een deel van hun CO2-uitstoot en draagt het bij aan een meer duurzame energieproductie in Nederland. Het afnemen van een stroomproduct met Milieukeur is hier het bewijs van. Het Milieukeur maakt ook de duurzaamheidsinspanningen van de organisatie aantoonbaar naar medewerkers, klanten en leveranciers. Naast het versterken van het imago, levert het andere voordelen op. Zoals een hogere ranking op de CO2-prestatieladder (SKAO), dat een streepje voor kan opleveren in het gunnen van een aanbesteding. Een organisatie geeft daarbij aantoonbaar invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), een eis die (potentiële) klanten steeds vaker stellen.

Groen is toch groen; waarom dan een keurmerk?

Dat groene stroom daadwerkelijk duurzaam is opgewekt, klopt. Bij de verkoop en levering van in Nederland opgewekte groene stroom, zijn energieleveranciers bij wet verplicht om de bijbehorende volumes aan Garanties van Oorsprong (GvO’s) af te boeken via CertiQ (de overheidsinstantie die deze GvO’s uitgeeft). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet hierop toe en controleert jaarlijks het stroometiket van de energieleverancier. Maar, de ACM controleert dan alleen per geleverde bron of, voor de totale leveringsvolumes aan groene stroom, door een energieleverancier eenzelfde hoeveelheid met Garanties van Oorsprong (GvO’s) bij CertiQ is afgeboekt. Bij Milieukeur wordt gekeken naar het individuele groene stroomproduct, de klantcontracten en bijbehorende GvO’s. Vanwege de transparantie in de gestelde eisen door SMK aan Milieukeur producten én de jaarlijkse toetsing, zijn (stroom)producten met Milieukeur een uitstekende manier voor bedrijven en organisaties om hun duurzaamheidsinspanningen aantoonbaar te maken én te voldoen aan door klanten gestelde eisen. Daarmee bewijst het keurmerk zijn toegevoegde waarde.

Wat is Milieukeur?

Milieukeur is het keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur). Deze stichting is in het leven geroepen door de toenmalige Ministeries EZ en VROM. Het keurmerk wordt in 1992 toegekend aan verschillende typen non-food producten. Een van deze non-food producten is in Nederland opgewekte groene elektriciteit. Het keurmerk wordt verleend op het (stroom)product en niet op een bedrijf of op windparken. Stroomproducten met Milieukeur zijn aantoonbaar milieuvriendelijk omdat deze producten voldoen aan de door SMK (Stichting Milieukeur) gestelde duurzaamheidscriteria. Om dit keurmerk aan een product toegekend te krijgen, moet de energieleverancier aantoonbaar voldoen aan de gestelde criteria. Dit wordt ook jaarlijks getoetst. Deze criteria gaan verder dan, de door de overheid opgelegde, verplichtingen rondom groene elektriciteit. Zo wordt naast de administratie rondom geleverde groene stroom ook diverse inkoop- en klantcontracten gecontroleerd. Verder gelden er extra eisen rondom communicatie over het product met Milieukeur om te bewaken dat het keurmerk op juiste wijze wordt toegepast.
Aantoonbaar verduurzamen met Milieukeur

Milieukeur

Exclusief voor (groot)zakelijke klanten biedt Eneco keuze uit 5 stroomproducten met Milieukeur. Zakelijke klanten kunnen kiezen uit stroom opgewekt in specifieke regio’s zoals: