Warmte en koude uit het net

  • Tot 60% minder CO2-uitstoot
  • Compacte installatie in uw bedrijf
  • Service en onderhoud door Eneco

Comfortabele en duurzame warmte

Is uw bedrijfspand aangesloten op een grootschalig warmtenet (stadswarmte) of een collectieve warmte-installatie? Dan heeft u geen gasketel nodig, waardoor u ruimte bespaart. Eneco Warmte wordt gebruiksklaar in uw bedrijfspand afgeleverd en door de centrale verwarmingsinstallatie gestuurd. Na warmteafgifte stroomt het afgekoelde water terug het net in en wordt opnieuw opgewarmd.

Voor de opwekking van warmte gebruiken we overtollige warmte uit elektriciteitscentrales, industriële restwarmte en duurzame energietechnieken. Afhankelijk van het systeem stoot u hiermee 20 tot 60% minder CO2 uit vergeleken met een conventionele HR-ketel.

Eneco zakelijk Warmte klant

Aangename koelte zonder airco

Eneco zakelijk Warmte klant Gebouw

Een aangenaam koel kantoor in de zomer zonder de droge lucht van een airconditioning. Dat krijgt u als u kiest voor duurzame Eneco Koude.

Eneco haalt de koude, ook wel comfortkoeling of topkoeling genoemd, uit de bodem en het rivier- of oppervlaktewater. In sommige gevallen wordt koude geproduceerd met behulp van warmte-energie. In vergelijking met conventionele koelsystemen is de uitstoot van CO2 erg laag. Dit maakt Eneco Koude een zeer milieuvriendelijk alternatief.

Eneco Koude is leverbaar samen met Eneco Warmte

Tarieven & voorwaarden

De tarieven en tariefcomponenten voor Warmte zijn project of regio-gebonden en afhankelijk van contractuele afspraken met de gemeente of projectontwikkelaar bij de aanleg van de installatie. De tarieven worden periodiek aangepast. De manier waarop dit gebeurt is contractueel vastgelegd en kan afhankelijk zijn van de gasprijsontwikkeling of CBS-indexen.

Bekijk de voorwaarden voor Eneco Warmte.

Grootverbuik en Piekverbruik

Het warmtetarief G2 geldt voor verbruikers van Stadswarmte met een stadswarmte-aansluiting groter dan 100 kW en een jaarverbruik kleiner dan 4.831 gigajoule.

Het warmtetarief Piekverbruik geldt voor verbruikers van Stadswarmte met een stadswarmte-aansluiting groter dan 100 kW, waarbij de theoretische bedrijfstijd minder dan 700 vollasturen bedraagt en waarbij de warmtelevering een aanvulling is op een in het pand geïnstalleerde eigen warmteopwekking.

Tarief Grootverbruik warmte G2-profiel

Tarief Grootverbruik warmte G2-profiel Blokverwarming

Tarief Piekverbruik

Capaciteitstarief (CAP)

Het CAP warmtetarief geldt voor zakelijke klanten met een jaarafname groter dan 4.830 gigajoule. Naast een vastrecht- en verbruikstarief betaalt u een tarief voor gecontracteerd vermogen. Dit is afgeleid van de situatie op de gasmarkt voor grootverbruikers.

Er bestaan diverse technische situaties waarbij afwijkende afspraken gelden over de levering en tarieven van Eneco Warmte & Koude.

Tarief Grootverbruik Warmte Capaciteitstarief

Tarief Grootverbruik Warmte Capaciteitstarief Blokverwarming

Bent u een zakelijke klant en heeft u een aansluiting van maximaal 100 kW? Dan valt u sinds 1 januari 2014 onder de Warmtewet. Bekijk uw tarief

Service & Onderhoud

Eneco onderhoudsmonteur

Met Eneco Warmte en Koude is het comfort in uw bedrijf optimaal. Bovendien hoeft u zelf niet aan onderhoud te doen. Eneco draagt de verantwoordelijkheid voor de service en het onderhoud van de ondergrondse warmte- en koudenetten, en de warmte- en koudeafleverset in uw bedrijf. Alleen de binnen-installaties voor warmte- en koudeafgifte zoals radiatoren, convectoren of vloerverwarming inclusief thermostaten of naregelingen, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Contact met Eneco Zakelijk

Bel ons

Onze adviseurs beantwoorden al uw vragen over warmte en koude oplossingen.

Bel 088 - 89 53580
op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur.